Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Zasada powrotu pojazdu
Utworzona: 2022-09-25

W ostatnich dniach Komisja Europejska opublikowała długo oczekiwane pytania i odpowiedzi dotyczące powrotu pojazdu.

Na początek małe przypomnienie:

Art. 5 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 zmienionego rozporządzeniem (UE) 2020/1055

Obowiązująca zasada: „aby spełnić wymóg [posiadania siedziby w państwie członkowskim] określony w art. 3 ust. 1 lit. a), przedsiębiorca (…) musi organizować przewozy flotą pojazdów w taki sposób, aby pojazdy, którymi dysponuje przedsiębiorca i które są wykorzystywane w przewozach międzynarodowych, wracały do jednej z baz eksploatacyjnych w tym państwie członkowskim nie później niż w ciągu ośmiu tygodni od jego opuszczenia" (art. 5 (1)(b) Rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

I. Istota reguły

1. Które pojazdy podlegają przepisom?

Zasada dotyczy:
a) pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów wykorzystywanych do międzynarodowego zarobkowego przewozu towarów, które opuszczają państwo członkowskie siedziby. W odniesieniu do przyczep lub naczep zasada ma zastosowanie w zakresie, w jakim pozostają one do dyspozycji przewoźników drogowych w rozumieniu art. 5 lit. e) i g) rozporządzenia (WE) nr 1071/ 2009 i jako takie są zarejestrowane lub wprowadzone do obrotu i dopuszczone do stosowania zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę. Szerzej opisywaliśmy temat TUTAJ.

Kilka dni temu Komisja Europejska potwierdziła, że przyczepy i naczepy nie wchodzą już w zakres tego obowiązku prawnego i w związku z tym nie są one już zobowiązane do powrotu. Potwierdzeniem nowych wytycznych jest poniższy fragment.

I. Istota reguły

1. Które pojazdy podlegają przepisom?

Zasada ta ma zastosowanie do:
a) pojazdów silnikowych lub zespołów pojazdów wykorzystywanych do międzynarodowego zarobkowego przewozu towarów, które opuszczają państwo członkowskie siedziby i są eksploatowane przez przewoźników w rozumieniu art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 i jako takie są zarejestrowane lub wprowadzone do ruchu i dopuszczone do użytku zgodnie z ustawodawstwem państwa członkowskiego, w którym przedsiębiorstwo ma siedzibę;
b) pojazdów silnikowych, których konstrukcja i wyposażenie umożliwia transport więcej niż 9 osób, łącznie z kierowcą, i które są przeznaczone do tego celu, gdy są używane do międzynarodowego przewozu osób za opłatą.

Źródło: Komisja Europejska
grafika poglądowa
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Intrans Przeprowadzki


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels