Josephs.Scot

Lepsza kontrola kierowców
Utworzona: 2022-05-12

Continental ulepsza swoje usługi flotowe, dodając nowe funkcje do swojego sprawdzonego oprogramowania VDO do zarządzania flotą i tachografem, które monitoruje zgodność kierowców z przepisami.

REKLAMA
Menedżerowie floty i firmy transportowe mogą teraz w pełni wykorzystywać dane w swoich systemach za pomocą kart VDO Fleet Scorecard dla TIS-Web. Oprogramowanie umożliwia analizę wydajności poszczególnych kierowców – nawet z mocą wsteczną przez wiele miesięcy. Nowa wersja jest dostępna dla użytkowników wersji Pro VDO TIS-Web. Dla każdego kierowcy pokazuje wynik na podstawie liczby i wagi naruszeń. Umożliwia to identyfikację trendów i zaplanowanie odpowiednich szkoleń.

Karty wyników dają menedżerom flot lepszy wgląd w stopień przestrzegania przepisów w TIS-Web. Są powiadamiani o zagrożeniach, od razu widzą przyczyny i mogą korzystać z raportów, aby zdecydować o dalszych krokach mówi Timo Ketterer, szef ds. zarządzania produktami usługowymi w segmencie biznesowym Continental Vehicle Vehicle Services.
Menedżerowie floty korzystający z zaawansowanej wersji TIS-Web już dziś są w stanie zobaczyć zagregowany wynik całej swojej floty. Dodatkowo, logując się do systemu, otrzymują ostrzeżenie na panelu głównym, jeśli łączne naruszenia we flocie przekroczą określony limit określony w Rozporządzeniu UE 2016/403.

Minęły już czasy, kiedy menedżerowie musieli importować dane z tachografów cyfrowych do Excela lub innego programu mówi Timo Ketterer.
Teraz jest o wiele łatwiej. Wystarczy kilka kliknięć, aby pulpit nawigacyjny TIS-Web zapewniał pełny obraz naruszeń oraz analizy na poziomie kierowcy.

Każde naruszenie przepisów, na przykład dotyczące czasu prowadzenia pojazdu lub odpoczynku, stanowi ryzyko finansowe dla menedżerów floty – a kary dla kierowców mogą być surowe. Rozporządzenie UE 2016/403 dodatkowo określa roczny limit naruszeń przypadający na kierowcę. Naruszenia są klasyfikowane w różnych kategoriach w oparciu o ich wagę, według jednolitej skali obowiązującej w całej Europie. W przypadku przekroczenia limitu rozpoczyna się procedurę na poziomie krajowym i dokonuje się przeglądu stanu wiarygodności operatora floty. W najgorszym przypadku operator może stracić licencję przewozową UE.

System TIS-Web pomaga menedżerom flot uniknąć takiej sytuacji. Nowa karta wyników nie tylko zapewnia wyraźniejszą wizualną prezentację danych z tachografów cyfrowych, ale w wersji Pro wyświetla również najczęstsze naruszenia odnotowane we flocie, które są aktualizowane co tydzień. Dzięki temu menedżerowie floty otrzymują wczesne ostrzeżenia o problemach i mogą podejmować natychmiastowe środki zaradcze.

Kalkulacja oparta jest na Europejskim Rejestrze Przedsiębiorców Transportu Drogowego (ERRU), który łączy krajowe elektroniczne rejestry firm transportowych i umożliwia udostępnianie zarejestrowanych danych o naruszeniach w UE. Karty wyników floty VDO dla TIS-Web wykorzystują te informacje do określenia 10 najczęstszych naruszeń floty, aby menedżerowie wiedzieli, którzy kierowcy mogą potrzebować dodatkowych szkoleń. Co więcej, karty wyników pokazują, którzy kierowcy są lepiej przygotowani do określonych zadań niż inni. Dni pracy kierowców są śledzone na kartach wyników, aby zapewnić uczciwość i porównywalność takiej klasyfikacji.

Nasza karta wyników kierowcy daje operatorom flot ważne narzędzie do monitorowania naruszeń przepisów i podejmowania na czas działań naprawczych mówi Ketterer.
Źródło: Continental
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels