REKLAMA
Centrum Księgowości Transportowej

Zmiany w JPK_V7
Utworzona: 2021-09-14

Od 1 lipca 2021 r. obowiązują dwa nowe kody rodzajów procedur sprzedaży w części ewidencyjnej JPK_V7, natomiast usunięte zostało oznaczenie stosowane przy transakcjach płatności podzielonej „MPP”. Do czego dokładnie odnoszą się zmiany oraz kogo obowiązują?

Ewidencja JPK_V7 bez „MPP”

Wraz z dniem 1 lipca br. uchylono przepisy rozporządzenia, odnoszące się do stosowania symbolu „MPP”. Oznacza to, że z ewidencji JPK_V7 wyłączono kody „MPP”, dotyczące transakcji sprzedaży i zakupu związanych z obowiązkowym i dobrowolnym stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Oznaczenie znika zarówno po stronie sprzedającego, jak i nabywcy, przy stosowaniu podzielonej płatności dobrowolnie oraz obowiązkowo. Jeśli taki obowiązek wynika z ustaw VAT, na fakturze nadal należy zasygnalizować jednak zastosowanie metody podzielonej płatności, z tą różnicą, że nie musimy już robić tego w samym pliku JPK_V7.

Nowy kod „WSTO_EE” zastąpił oznaczenia „SW” i „EE”

Od 1 lipca br. oznaczenia „SW” oraz „EE” zastąpiono jednym wspólnym oznaczeniem „WSTO_EE”. W wyniku tych zmian ewidencja będzie zawierać tylko jedno oznaczenie „WSTO_EE”. Dotyczy ono wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju. Ponadto, odnosi się także do „świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju”.

Zgodnie z art. 2 dyrektywy RADY (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE i dyrektywę 2009/132/WE, wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość oznacza: dostawy towarów wysyłanych lub transportowanych przez dostawcę lub na jego rzecz – w tym wtedy, gdy dostawca uczestniczy pośrednio w transporcie, lub wysyłce towarów – z państwa członkowskiego innego niż państwo członkowskie zakończenia wysyłki lub transportu towarów do nabywcy, jeżeli spełnione są następujące warunki:
1. dostawa towarów dokonywana jest na rzecz podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, w przypadku których wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów nie podlegają opodatkowaniu VAT zgodnie z art. 3 ust. 1, lub na rzecz każdej innej osoby niebędącej podatnikiem;
2. dostarczane towary nie są nowymi środkami transportu ani towarami dostarczanymi po montażu lub instalacji, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, przez dostawcę lub w jego imieniu.

A zatem, mając na uwadze powyższe, wraz z dniem 1 lipca br. kod „WSTO_EE” będzie obligatoryjnie obowiązywał przy:

1. Wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, które w momencie rozpoczęcia wysyłki (transportu) znajdowały się na terenie kraju.
2. Świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju
– po spełnieniu wyszczególnionych powyżej warunków.

Przepisy przejściowe – „EE” do końca roku, koniec „SW”

Ważne: Mimo nowych regulacji obowiązujących od początku lipca 2021 r., ustawodawca wprowadził przepisy przejściowe oraz przesunął termin faktycznego stosowania kodu „WSTO_EE”.

Dalszą część materiału przygotowanego przez ekspertów z Centrum Księgowości Transportowej znajdziecie tutaj.

Źródło: Centrum Księgowości Transportowej
Do ulubionych Centrum Księgowości Transportowej
Photo by Josh Hild from Pexels