REKLAMA

Wyjątki od zakazów dla ciężarówek w Niemczech w związku z powodziami
Utworzona: 2021-07-20

Kilka krajów związkowych wydało ogólne zwolnienie od zakazu prowadzenia pojazdów w niedziele i święta oraz od sobotniego zakazu jazdy.

✅ W Nadrenii-Palatynacie wyjątek dotyczy prowadzenia pojazdów ciężarowych oraz naczep powyżej 7,5 t w celu zarobkowym lub płatnego przewozu towarów w związku z prowadzeniem prac ratowniczych i porządkowych oraz zaopatrywaniem ludności w związku z katastrofą powodziową, a także pustych przejazdów bezpośrednio związanych z tymi transportami. Wyjątek obowiązuje do odwołania, ale nie później niż do 31 sierpnia 2021 r.

✅W Hesji wyjątek dotyczy przewozów, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z udzielaniem pomocy i usuwaniem skutków burz i związanego z tym zaopatrzenia ludności. Zwolnienie obowiązuje do 1 sierpnia 2021 r. włącznie.

✅ W Badenii-Wirtembergii wyjątek dotyczy przewozów, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z udzielaniem pomocy i usuwaniem skutków burz i związaną z tym zaopatrzenia ludności. Wyjątek obowiązuje do 1 sierpnia 2021 r. włącznie.

✅ W Dolnej Saksonii wyjątek dotyczy transportów, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z udzielaniem pomocy i usuwaniem skutków szkód sztormowych i związanego z nimi zaopatrzenia ludności, a także pustych przejazdów bezpośrednio związanych z tymi transportami. Zwolnienie obowiązuje do 1 sierpnia 2021 r. włącznie.

✅ W Saksonii-Anhalt wyjątek dotyczy przewozów, które są bezpośrednio lub pośrednio związane z udzielaniem pomocy i usuwaniem skutków szkód burzowych oraz związanego z nimi zaopatrzenia ludności. Zwolnienie obowiązuje do 1 sierpnia 2021 r. włącznie.

✅ W Bremie wyjątek dotyczy transportów bezpośrednio lub pośrednio związanych z udzielaniem pomocy i usuwaniem skutków burz i związanego z tym zaopatrzenia ludności, a także pustych przejazdów bezpośrednio związanych z tymi transportami. Zwolnienie dotyczy zakazu prowadzenia pojazdów w niedziele i święta zgodnie z § 30 ust. 3 StVO; nie jest wymagane dodatkowe zwolnienie z przepisów rozporządzenia w sprawie podróży wakacyjnych, ponieważ autostrady w Bremie nie są objęte tymi ograniczeniami ruchu. Rozporządzenie obowiązuje do 1 sierpnia 2021 r. włącznie.

✅ W Meklemburgii-Pomorzu Przednim i Kraju Saary obowiązują takie same zasady zwolnienia jak w Dolnej Saksonii.

Wyjątki od przepisów regulujących czas jazdy i odpoczynku znajdziesz w poniższym materiale.

Niemcy łagodzą przepisy regulujące czasy jazdy i odpoczynku

Źródło: BAG
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels