REKLAMA

Ocenili cykl życia akumulatorowych pojazdów elektrycznych
Utworzona: 2021-07-20

Jako pierwszy podmiot w branży pojazdów ciężarowych Scania opublikowała raport oceniający cykl życia pojazdów dystrybucyjnych. Wynika z niego to, że wpływ tego rodzaju pojazdów na środowisko jest znacznie niższy niż odpowiedników z silnikiem spalinowym.

Ocena cyklu życia to metoda ISO 14040/44 służąca do obliczania wpływu produktów na środowisko, obejmująca cały cykl życia od powstania do złomowania, począwszy od etapu wydobycia i rafinacji surowców, a skończywszy na odzyskaniu, w tym przypadku, pojazdów.

Ponieważ w sektorze pojazdów ciężarowych stale rośnie udział akumulatorowych pojazdów elektrycznych, musimy zadać sobie pytanie, czy takie pojazdy są naprawdę dobre dla środowiska w punktu widzenia pełnego cyklu życia. W tym wypadku nie chodzi o wpływ emisji pochodzących z rury wydechowej, więc konieczne jest wypracowanie nowej definicji wpływu na środowisko. Nasze badanie daje w tej sprawie jasne odpowiedzi mówi Andreas Follér, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Scania.

Produkcja akumulatorowego pojazdu elektrycznego wiąże się z większym wpływem na środowisko, głównie ze względu na energochłonną produkcję ogniw akumulatorowych. Pomimo zwiększonego obciążenia produkcyjnego, całkowity wpływ środowiskowych w cyklu życia jest znacznie lepszy w przypadku pojazdów elektrycznych zasilanych bateriami, dzięki znacznie niższemu poziomowi emisji CO2 w fazie użytkowania.

W przypadku ciężarówek eksploatowanych w UE zmniejszamy emisje CO2 w cyklu życia o 38% w stosunku do wartości uzyskanej w wyniku różnych działań w roku 2016 do 63% (prognozowany poziom dla roku 2030). Jeśli przestawimy się na zieloną energię elektryczną, osiągniemy redukcję emisji CO2 w cyklu życia o 86%. Akumulatorowy pojazd elektryczny może wykazać się mniejszym wpływem na klimat niż pojazd z silnikiem spalinowym już w ciągu roku lub dwóch lat eksploatacji. Dotyczy to wszystkich uwzględnionych w raporcie źródeł energii elektrycznej.

Ogniwa akumulatorowe odpowiadają za nieco ponad 40% emisji CO2, generowanych w trakcie produkcji pojazdów elektrycznych. W tym zakresie istnieje jednak duży potencjał poprawy, ponieważ przemysł akumulatorów stale się dekarbonizuje, a wykorzystanie zielonej energii elektrycznej stale rośnie.

Spodziewamy się, że całkowite koszty eksploatacji większości naszych klientów będą dodatnie w przypadku pojazdów z napędem elektrycznym w ciągu tej dekady, a połowa sprzedawanych przez nas pojazdów może być wyposażona w elektryczny układ napędowy do roku 2030. Dążenie do zerowej emisji będzie polegało na dekarbonizacji procesów i materiałów potrzebnych do montażu przyszłych ciężarówek i autobusów mówi Follér.

Kluczem do osiągnięcia celów redukcji emisji dwutlenku węgla, do których zobowiązała się Scania są partnerstwa, takie jak to z firmą Northvolt, którego celem jest produkcja najbardziej ekologicznej baterii na świecie. Stal jest kolejnym ważnym elementem generującym ślad węglowy w segmencie ciężarówek, ze względu na duże uzależnienie od paliw kopalnych w fazie produkcji. Partnerstwo z H2 Green Steel ma pomóc w rozwiązaniu tego problemu i osiągnięcia celu zerowej emisji, który firma zamierza zrealizować w roku 2030.

Źródło: Scania
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels