REKLAMA
Transport i Logistyka Polska

Co z kierowcami po ogłoszeniu zamknięcia granic?
Utworzona: 2020-03-25

Nawiązując do publikacji w mediach, wypowiedzi podczas różnorodnych konferencji prasowych dotyczących ograniczania przemieszczania się obywateli polskich i cudzoziemców przez granicę Rzeczypospolitej Polskiej po uprzedniej konsultacji z Ministerstwem Zdrowia wyjaśniamy:

REKLAMA
1) zmiany dotyczące ruchu transgranicznego dotyczą objęcia obowiązkiem kwarantanny osób zatrudnionych za granicą (np. u zagranicznego pracodawcy) w zawodach innych niż kierowca (zatrudniony w Polskiej firmie);

2) nadal zwolnieni z kwarantanny są kierowcy przejeżdżający granice pojazdem, którym wykonywany jest transport drogowy,

3) nadal zwolnieni z kwarantanny są kierowcy (Polacy i cudzoziemcy) zatrudnieni przez polskich przewoźników powracający do kraju innymi środkami transportu np. po urlopie lub w celu odbioru tygodniowego odpoczynku,

4) ograniczenia dotyczące osób przewozu środkami transportu nie dotyczą przewozów wykonywanych na potrzeby własne oraz innych przewozów niż przewozy na regularnych liniach komunikacyjnych.

Mamy nadzieję, że te wyjaśniania uspokoją niepokój związany z ww. doniesieniami medialnymi i wypowiedziami polityków. Niestety nie możemy zagwarantować jaki będzie kierunek rozwoju sytuacji w najbliższych dniach. Przedstawiamy bowiem obecny stan prawny. Przy czym na razie nie są prowadzone żadne prace mające na celu wprowadzanie dalszych zmian.

KIEROWCY ZWOLNIENI Z KWARANTANNY- tvnbis.pl

Minister podkreślił, że nie oznacza to oczywiście zamknięcia na przepływ towarów.

Absolutnie nie ma żadnych ograniczeń i wszelkie towary, które są niezbędne dla naszych obywateli dla naszego kraju płynnie przekraczają granice - zapewnił szef MSWiA.
Z kwarantanny będą wyłączeni kierowcy zawodowi.

W rozporządzeniu ministra zdrowia są wykluczenia. Między innymi są to właśnie kierowcy samochodów ciężarowych. Oni są zwolnieni z kwarantanny - poinformował Tomasz Praga, Komendant Główny Straży Granicznej.
Źródło: Transport i Logistyka Polska
Do ulubionych Transport i Logistyka Polska