REKLAMA

Skutki uboczne budowy dróg
Utworzona: 2018-04-16

Budowa nowych dróg powoduje degradację dróg już istniejących, to stwierdzenie znane jest od lat i niestety wciąż aktualne.

REKLAMA
Przekonali się o tym inspektorzy z legnickiego oddziału dolnośląskiej inspekcji transportu drogowego, gdy w Legnicy, zatrzymali do kontroli dwie czteroosiowe ciężarówki wiozące gorącą mieszankę mineralno- asfaltową z Wytwórni Mas Bitumicznych, na budowę drogi S3.

Z dokumentów przewozowych wynikało, że oba pojazdy o ładowności ok. 17 t przewoziły ładunek o masie ok. 28 ton. Sam ładunek ważył więc prawie tyle, ile zgodnie z przepisami może wynosić dopuszczalna masa całkowita takich pojazdów (32 t). Co ciekawe na dokumentach wagowych załadowca wpisał adnotację, że pojazd został załadowany zgodnie z dyspozycją kierowcy i od momentu wyjazdu z otaczarni, tylko on ponosi odpowiedzialność za ewentualne przekroczenia masy całkowitej pojazdu lub dopuszczalnych nacisków osi.

Oba pojazdy zostały zważone przez inspektorów. Ważenie potwierdziło znaczne przeciążenia pojazdów.

Wobec stwierdzonych okoliczności sporządzono protokoły kontroli, które stanowią podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego wobec przewoźnika i załadowcy. Tym samym inspektorzy nie dali wiary zapisowi o wyłącznej odpowiedzialności kierowcy. Kierowcy również zostali ukarani mandatami. Mogli kontynuować dalsza jazdę dopiero, gdy pojazdy zostały częściowo rozładowane.

Źródło: WITD we Wrocław
Do ulubionych