Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Odpoczynek skrócony a przerwa od soboty do poniedziałku rano

ID: 268001


W sumie nie jestem pewny czy nie naginam trochę przepisów. W pierwszym tygodniu miałem wolną całą sobotę+niedzielę i zacząłem pracę w poniedziałek o 7 rano. Czy ten odpoczynek to będzie 24+24+7=55 h czy może inaczej to się liczy bo nie jestem pewny jak liczyć odpoczynek z pierwszego tygodnia jesli ropoczal sie on w sobote. W drugim tygodniu miałem tylko niedzielę wolną i odpoczynek 36 h czyli skrócony. W trzecim mam opcje pracować też 6 dni i mieć odpoczynek skórcony. Czy to będzie legalne jak zrobię dwa odpoczynki skrócone w ten sposób czy może ten inaczej się liczy odpoczynek z pierwszego tygodnia który trwał od soboty. W sumie to nie jestem tego pewny... czy w moge tak zrobić.

~Maciej
*.40.188.1.threembb.co.uk

Posty (45)

~Jeremiasz
~Maciej

Jako nformacja.

Tygodniowy okres odpoczynku zawsze czyni się z oparciem na wcześniej zrobione tygodniowe okresy odpoczynku w poprzednich tygodniach.
Żeby dokładnie wiedzieć kiedy zacząć, którym sposobem ("WYKORZYSTANYM" czy "ZALICZONYM") i jaki (regularny czy skrócony) można zrobić tygodniowy okres odpoczynku w obecnym tygodniu to trzeba popatrzeć WSTECZ i dokonać an alizy czy nie ma potrzeby w rekompensacie skróceń, kiedy, gdzie, którym sposobem i jaki tygodniowy okres odpoczynku był zrobiony w poprzednim (ich) tygodniu (iach) (Rozp. nr 561/2006/2020 Art. 8 ust. 6-9).
Również przy tym nie trzeba zapominać i o ograniczeniach 56 godzin "jazdy" w tygodniu kalendarzowym, 90 godzin "jazdy" w dwóch kolejnych tygodniach kalendarzowych, 60 godzin pracy - "jazda" plus "inna praca" w tygodniu kalendarzowym i średnie 48 godzin pracy w tygodniu kalendarzowym w okresie rozliczeniowym (Rozp. nr 561/2006/2020 Art. 6 ust. 2-3).
Każdego obowiązującego przepisu trzeba pilnować i dotrzymywać synchronizując razem.

W ciągu każdych kolejnych dwóch tygodni (w jakimkolwiek wziętym dowolnym okresie czasu - czy to w okresie czasu 1-2 tygodni, czy 2-3, czy 3-4 i t. d. ) od godz. 00. 00 w poniedziałek pierwszego tygodnia do godz. 24. 00 w niedzielę drugiego tygodnia zobowiązano zmieścić się całkiem w pełnej mierze co najmniej jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku (45h) i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku (24h-44:59h), nie zależnie w jakiejkolwiek kolejności, co nie wyłącza możliwość mieć w tym okresie (dwutygodniowym) jeden tygodniowy odpoczynek (jakikolwiek) na styku dwóch tygodniów co przemieszcza się z jednego w drugi tydzień i ktury może być ZALICZONY (nie zrobiony całkiem w JEDNYM konkretnym tygodniu lecz zrobiony całkiem, czyli WYKORZYSTANY, w okresie DWÓCH tygodni) tylko do jednego dowolnego z ich (Rozp. (WE) nr 561/2006/2020 Art. 4 pkt. i), Art. 8 ust. 6-9).
W drodze ODSTĘPSTWA, w ciągu każdych kolejnych czterech tygodni (w jakimkolwiek wziętym dowolnym okresie czasu - czy to w okresie czasu 1-4 tygodni, czy 2-5, czy 3-6 i t. d. ) od godz. 00. 00 w poniedziałek pierwszego tygodnia do godz. 24. 00 w niedzielę czwartego tygodnia zobowiązano zmieścić się całkiem w pełnej mierze co najmniej cztery tygodniowe okresy odpoczynku, z których przynajmniej dwa muszą być regularnymi (45h), nie zależnie w jakiejkolwiek kolejności, co nie wyłącza możliwość mieć w tym okresie (czterotygodniowym) nawet trzy tygodniowe odpoczynki (jakiekolwiek) na stykach dwóch tygodniów które przemieszczają się z jednego w drugi tydzień i które mogą być ZALICZONE (nie zrobione całkiem w JEDNYM konkretnym tygodniu lecz zrobione całkiem, czyli WYKORZYSTANE, w okresie CZTERECH tygodni) tylko do jednego dowolnego z ich (Rozp. nr 561/2006/2020 Art. 4 pkt. i), Art. 8 ust. 6-9).

-1

~Lucjan
~Maciej

Jako nformacja.

UWAGA !!!
Ważnie rozumieć że WYKORZYSTAĆ i ZALICZYĆ to duża różnica w znaczeniu. Można ZALICZYĆ tygodniowy okres odpoczynku (regularny lub skrócony), który przypada na dwa tygodnie, do JEDNEGO dowolnego tygodnia (okres od godz. 00. 00 w Pn do godz. 24. 00 w Nd), czyli zrobić tygodniowy odpoczynek z wyjściem poza ramki granic okresu czasu JEDNEGO tygodnia (Art. 8. ust. 9. ), ale to nie oznacza że ten odpoczynek zawsze będzie faktycznie WYKORZYSTANY (zrobiony całkiem w ramach granic każdych dowolnych okresach czasu dwutygodniowych lub w drodze odstępstwa czterotygodniowych) w każdym konkretnym wyznaczonym okresie czasu - W CIĄGU KAŻDYCH KOLEJNYCH DWÓCH lub w drodze odstępstwa CZTERECH TYGODNI (okres od godz. 00. 00 w poniedziałek pierwszego tygodnia do godz. 24. 00 w niedzielę drugiego tygodnia - czy to w okresie czasu 1-2 tygodni, czy 2-3, czy 3-4 i t. d. lub w drodze odstępstwa okres od godz. 00. 00 w poniedziałek pierwszego tygodnia do godz. 24. 00 w niedzielę czwartego tygodnia - czy to w okresie czasu 1-4 tygodni, czy 2-5, czy 3-6 i t. d. ) lub razem z rekompensatą PRZED KOŃCEM TRZECIEGO TYGODNIA, co jest nieodłaczne i obowiązkowe do wykonania (Art. 8 ust. 6).

Rozp. nr 561/2006/2020 w Art. 8 ust. 6 i 9 określa pięć okresów czasu:
1. Okres czasu każdych kolejnych DWÓCH tygodni.
2. Okres czasu każdych kolejnych CZTERECH tygodni (w drodze ODSTĘPSTWA).
3. Okres czasu od skrócenia tygodniowego odpoczynku do końca TRZECIEGO tygodnia następującego po danym tygodniu.
4. Okres czasu od skróceń dwóch kolejnych tygodniowych odpoczynków do końca NASTĘPNEGO tygodnia następującego po danych tygodniach (w drodze ODSTĘPSTWA).
5. Okres czasu JEDNEGO tygodnia.
Odnośnie każdego z tamtych okresów czasu są wprowadzone dla kierowców odpowiednie zobowiązania i możliwości. Zależnie od konieczności, tamte okresy czasu trzeba pilnować i wykonywać wszystkie zobowiązania co ich dotyczą.

WYKORZYSTANY tygodniowy odpoczynek albo okres odpoczynku, WYKORZYSTYWANY jako rekompensata - zrobiony (odebrany) całkiem w ramach granic określonych w Roz. nr 561/2006 Art. 8 ust. 6 okresów czasu (ten sposób wykonania jest OBOWIĄZKOWY dla okresów czasu: każdych kolejnych DWÓCH tygodni, każdych kolejnych CZTERECH tygodni (w drodze ODSTĘPSTWA), od skrócenia tygodniowego odpoczynku do końca TRZECIEGO tygodnia następującego po danym tygodniu, od skróceń dwóch kolejnych tygodniowych odpoczynków do końca NASTĘPNEGO tygodnia następującego po danych tygodniach (w drodze ODSTĘPSTWA).

ZALICZONY tygodniowy odpoczynek - zrobiony (odebrany) z wyjściem poza ramki granic określonego w Rozp. nr 561/2006/2020 Art. 8 ust. 9 okresu czasu (ten sposób wykonania jest MOŻLIWY, w pewnych okolicznościach, dla okresu czasu JEDNEDO tygodnia. )

Czyli ZALICZYĆ TYGODNIOWY ODPOCZYNEK, żeby spełnić obowiązkowy sposób wykonania odpoczynku jako wykorzystany, DO OKRESU czasu DWÓCH TYGODNI lub w drodze odstępstwa CZTERECH TYGODNI jak i ZALICZYĆ OKRES ODPOCZYNKU, WYKORZYSTYWANY JAKO REKOMPENSATA, żeby spełnić obowiązkowy sposób wykonania odpoczynku jako wykorzystany, DO OKRESU czasu OD SKRÓCENIA tygodniowego odpoczynku DO KOŃCA TRZECIEGO TYGODNIA następującego po danym tygodniu lub w drodze odstępstwa OD SKRÓCEŃ dwóch kolejnych tygodniowych odpoczynków DO KOŃCA NASTĘPNEGO TYGODNIA następującego po danych tygodniach, zgodnie przepisów NIE MOŻNA.

-1

~Kierowca
Coś tam szoknie coś tam coknie ten nasz baszmak z grodna

1

~Ernest
~Maciej

Jako nformacja.

Da się (zgodnie przepisów) zrobić dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku (24h-44:59h) W DWÓCH WEEKENDACH PO KOLEI (BEZ ODSTĘPSTWA) ale tylko jeśli zacząć pracować w pierwszym tygodniu niewcześniej niż we wtorek o 21. 00 godzinie (po zrobionym regularnym tygodniowym okresie odpoczynku 45h) i skończyć pracować nie później niż w sobotę o 03. 00 godzine trzeciego tygodnia, czynąć po pracy następny regularny tygodniowy okres odpoczynku (Rozp. nr 561/2006 Art. 8 ust. 6-9).
Jako przykład :
Tydzień 1 (Pn-Wt) - 45h.
Na styku (na przełomie) 1-2 tygodni (Nd-Pn) - 24h-44:59h.
Na styku 2-3 tygodni (Nd-Pn) - 24h-44:59h.
Tydzień 3 (Sb-Nd) - 45h.
W okresie czasu 1-2 tygodni są dwa WYKORZYSTANE (zrobione całkiem w ramach granic czasu kolejnych dóch tygodni) tygodniowe odpoczynki - 45h (w 1 tygotniu) i 24h-44:59h (na styku 1-2 tygodni).
W okresie czasu 2-3 tygodni są też dwa WYKORZYSTANE (zrobione całkiem w ramach granic czasu kolejnych dóch tygodni) tygodniowe odpoczynki - 24h-44:59h (na styku 2-3 tygodni) i 45h (w 3 tygodniu).

Zgodnie z przepisami (BEZ ODSTĘPSTWA), maksymalny dozwolony czas bez regularnego tygodniowego okresu odpoczynku (45h) to okres czasu od 21. 00 godziny wtorku (po WYKORZYSTANIU regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w obecnym tygodniu) do 03. 00 godziny soboty trzeciego tygodnia (Rozp. (WE) nr 561/2006. Art. 8 ust. 6-9 ), czyli 3 godziny plus 17 dob plus 3 godziny.

Jeśli kierowca w drodze ODSTĘPSTWA (2x24h-44:59h poza państwem członkowskim siedziby firmy) spełnił obowiązujący warunek, żeby W CIĄGU KAŻDYCH KOLEJNYCH CZTERECH TYGODNI było WYKORZYSTANO (zrobiono całkiem w ramach granic określonego okresu czasu) przynajmniej CZTERY TYGODNIOWE ODPOCZYNKI, z których przynajmniej DWA byli REGULARNYMI tygodniowymi odpczynkami, i OKRES ODPOCZYNKU, WYKORZYSTYWANY JAKO REKOMPENSATA, będzie WYKORZYSTANY od razu W NASTĘPNYM TYGODNIU bezpośrednio PRZED REGULARNYM tygodniowym odpoczynkiem W BAZIE KRAJU SIEDZIBY FIRMY lub W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KIEROWCY (Rozp. nr 561/2006/2020 Art. 8 ust. 6), a przedsiębiorstwo transportowe ze swojej strony organizowało pracę w taki sposób, aby umożliwić kierowcy POWRÓT do bazy kraju siedziby firmy lub miejsca zamieszkania kierowcy W KAŻDYM OKRESIE KOLEJNYCH CZTERECH TYGODNI, tak aby WYKORZYSTAŁ on tam przynajmniej jeden REGULARNY tygodniowy odpoczynek LUB tygodniowy odpoczynek trwający PONAD 45 GODZIN, i/lub od razu W NASTĘPNYM TYGODNIU bezpośrednio PRZED OKRESEM ODPOCZYNKU, WYKORZYSTYWANYM JAKO REKOMPENSATA (Rozp. nr 561/2006/2020 Art. 8 ust. 8a), jako przykład :
0 tydzień - 45h (W BAZIE KRAJU SIEDZIBY FIRMY lub W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KIEROWCY)
1 tydzień - 45h
2 tydzień - 24h-44:59h
3 tydzień - 24h-44:59h
4 tydzień - 9/11h plus 2x1min-21h plus 45h (rozpoczęcie odpoczynku nie później niż w Śr 24:00/22:00 - Pt 17:58/16:58 W BAZIE KRAJU SIEDZIBY FIRMY lub W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KIEROWCY)
5 tydzień - 45h (rozpoczęcie odpoczynku nie później niż w Sb 03:00)
lub
0 tydzień - 45h plus 45h (W BAZIE KRAJU SIEDZIBY FIRMY lub W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KIEROWCY)
1 tydzień - 24h-44:59h
2 tydzień - 24h-44:59h
3 tydzień - 9/11h plus 2x1min-21h plus co najmniej 1min tygodniowego odpoczynku 45h (rozpoczęcie odpoczynku nie później niż w Pt 20:59/18:59 - Nd 14:57/12:57 W BAZIE KRAJU SIEDZIBY FIRMY lub W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KIEROWCY)
4 tydzień - 45h (rozpoczęcie odpoczynku nie później niż w Sb 03:00)
, to kierowca ma OK.
Jeśli kierowca ma, jako przykład :
1 tydzień - 45h (POZA bazą kraju siedziby firmy lub POZA miejscem zamieszkania kierowcy)
2 tydzień - 45h (POZA bazą kraju siedziby firmy lub POZA miejscem zamieszkania kierowcy)
3 tydzień - 24h-44:59h
4 tydzień - 24h-44:59h
lub
1 tydzień - 45h plus 45h (POZA bazą kraju siedziby firmy lub POZA miejscem zamieszkania kierowcy)
2 tydzień - 24h-44:59h
3 tydzień - 24h-44:59h
albo nawet
-1 tydzień - 24h-44:59h
0 tydzień - 45h (W BAZIE KRAJU SIEDZIBY FIRMY lub W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KIEROWCY)
1 tydzień - 24h-44:59h
2 tydzień - 24h-44:59h
, to wtedy kierowca ma PROBLEM.

Tachograf cyfrowy może pokazywać błąd, sugerując natychmiastowy odpoczynek 45h nawet jeżeli kierowca ma OK, bo po prostu oprogramowanie tego (nowych przepisów co do 2x24h-44:59h poza państwem członkowskim siedziby firmy) nie przewiduje z przyczyny że to (2x24h-44:59h) jest ODSTĘPSTWO.

-1

~przepis mis
dobra sabaka :D
troche pozno przylazla, ale wiadomo, putin sprzedaje neta na wiaderka :D
~Ordynator orginał!
O jepała kołchoźnika sabaka.
Znowu zesrał cały ekran.

1

~Kornel
~Maciej

Jako nformacja.

WCZEŚNIEJSZE CZYNIENIE tygodniowego okresu ODPOCZYNKU (znacznie wcześniej niż przed bezpośrednio zakończeniem sześciu okresów 24 godzinnych) ani jak NIE ZABRANIA SIĘ ta jeszcze i w odpowiednich okolicznościach nawet MOŻE BYĆ OBOWIĄZKOWYM do wykonania (jak przykład, wykonując w dowolnych okresach dwutygodniowych kalendarzowych co najmniej dwa WYKORZYSTANE tygodniowe okresy odpoczynku, z których przynajmniej jeden musi być regularnym lub (w drodze ODSTĘPSTWA) wykonując w dowolnych okresach czterotygodniowych kalendarzowych co najmniej cztery WYKORZYSTANE tygodniowe okresy odpoczynku, z których przynajmniej dwa muszą być regularnymi (Rozp. nr 561/2006/2020 Art. 8 ust. 6) lub po wykorzystaniu jednego z limitów - ograniczenie 56 godzin "jazdy" w tygodniu kalendarzowym, 60 godzin pracy - "jazda" plus "inna praca" w tygodniu kalendarzowym i średnie 48 godzin pracy w tygodniu kalendarzowym w okresie rozliczeniowym (Rozp. nr 561/2006/2020 Art. 6 ust. 2 lub Uoczpk Art. 12), 90 godzin "jazdy" w dwóch kolejnych tygodniach kalendarzowych (Rozp. nr 561/2006/2020 Art. 6 ust. 3).

Jako przykłady :
1. Nie korzystając odstępstwem.
0 tydzień - 45h
1 tydzień - 24h-44:59h (co najmniej 24 godziny odpoczynku są zmieszczone do Nd 24:00)
2 tydzień - 45h (rozpoczęcie odpoczynku nie później niż w Śr 03:00)
2. W drodze ODSTĘPSTWA,
0 tydzień - 45h (W BAZIE KRAJU SIEDZIBY FIRMY lub W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KIEROWCY)
1 tydzień - 45h
2 tydzień - 24h-44:59h
3 tydzień - 24h-44:59h
4 tydzień - 9/11h plus 2x1min-21h plus 45h (rozpoczęcie odpoczynku nie później niż w Śr 24:00/22:00 - Pt 17:58/16:58 W BAZIE KRAJU SIEDZIBY FIRMY lub W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KIEROWCY)
5 tydzień - 45h (rozpoczęcie odpoczynku nie później niż w Sb 03:00)
lub
0 tydzień - 45h plus 45h (W BAZIE KRAJU SIEDZIBY FIRMY lub W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KIEROWCY)
1 tydzień - 24h-44:59h
2 tydzień - 24h-44:59h
3 tydzień - 9/11h plus 2x1min-21h plus co najmniej 1min tygodniowego odpoczynku 45h (rozpoczęcie odpoczynku nie później niż w Pt 20:59/18:59 - Nd 14:57/12:57 W BAZIE KRAJU SIEDZIBY FIRMY lub W MIEJSCU ZAMIESZKANIA KIEROWCY)
4 tydzień - 45h (rozpoczęcie odpoczynku nie później niż w Sb 03:00)
3. Wystarczy kierowcy wypracowywać od Pn codziennie powiedzmy 8 godzin "jazdy" z 4 godzinami "innej pracy" co nie jest z powodu specyfiki pracy czymś niemożliwym i kierowca będzie miał OBOWIĄZKOWY do wykonania tygodniowy odpoczynek w Sb do co najmniej 24:00 godzdiny Nd (Rozp. nr 561/2006/2020 Art. 6 ust. 2 lub Uoczpk Art. 12).
3. Wystarczy kierowcy, który MA PRAC Ę związaną PRZEWAŻNIE TYLKO Z JAZDĄ na pojazdach objętych przepisami Rozp. nr 561/2006/2020, wypracować w pierwszym tygodniu 56 godzin "jazdy" (od Pn do Pt lub Sb) a w drugim (od Pn do Cz) 34 godziny i kierowca będzie musiał czynić tygodniowy odpoczynek (zza braku innej pracy) w Pt do co najmniej 24:00 godzdiny Nd (Rozp. nr 561/2006/2020 Art. 6 ust. 2-3. ).

-1

~kiero
Nie ma żadnego rozróżniania odpoczynkow ma, zaliczony czy wykorzystany.
To tylko urojenie szoszona.
~kiero
tydzień - 24h-44:59h
2 tydzień - 24h-44:59h
3 tydzień - 9/11h plus 2x1min-21h plus co najmniej 1min tygodniowego odpoczynku 45h (

Tu kolejne urojenie.

W trzecim tygodniu robi się tylko odpoczynek regularny + rekompensaty.
Nie ma potrzeby robienia przed tym odpoczynku dziennego.
~kiero
REKOMPENSATA, będzie WYKORZYSTANY od razu W NASTĘPNYM TYGODNIU bezpośrednio PRZED REGULARNYM tygodniowym odpoczynkiem "

Na hui tu komu przed tym jeszcze odpoczynek dzienny
~kiero
Po 6×24 pracy robi się 24 lub 45, nie robi się przecież 11+24 czy 11+45
~Emil
~Maciej

Jako nformacja.

Sama REKOMPENSATA NIE JEST ODPOCZYNKIEM DZIENNYM ANI TYGODNIOWYM jak i NIE MOŻE ZOSTAĆ PRZEDŁUŻONA DO ROZMIARU JAKIEGOKOLWIEK ODPOCZYNKU.

Po zakończonej pracy kierowca musi wykorzystać dzienny okres odpoczynku (co najmniej 9/11h) w ramach granic 24 godzin od rozpoczęcia pracy, który może zostać przedłużony do rozmiarów skróconego (24h-44:59h) lub regularnego (45h) tygodniowego okresu odpoczynku (Roz. nr 561/2006/2020 Art, 8 ust 1-4).

ODPOCZYNEK - to jest co najmniej 9 godzin (krótszego odpoczynku nie istnieje w Rozp. nr 561/2006/2020).
REKOMPENSATA (przy odstępstwie) - to jest 2x1min-21h.
WYKORZYSTANA REKOMPENSATA (przy odstępstwie) W OBOWIĄZUJĄCYM OKRESIE CZASU - to jest odpoczynek (co najmniej 9 godzin) plus rekompensata (2x1min-21h), tylko tak (w takiej kolejności) i nie jak inaczej (Rozp. nr 561/2006/2020 Art. 8 ust. 1-7).

Każde ODSTĘPSTWO wspiera się podstawowymi przepisami. Jest w Kodeksie Pracy (Art. 129. § 1) coś takiego jak obowiązek zmieścić się w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.
Nic dziwnego że, po kolejnych dwóch przedłużonych tygodniach po 6 dni pracy w tygodniu (lub tygodniowym odpoczyneku 24h), trzeba w trzecim tygodniu obowiązkowo skrócić ilość dni pracy nawet do 3 dni, żeby spełnić odpowiednie zobowiązania pewnych przepisów.

-1

~kiero
Poyeb szoszon znów ma urojenia
~Ignacy
Jako informacja o szokniętym na głowę oraz w tyłek obłudniku / kłamcopajacu forumowym, niby to "znawcy" / "doradcy".

Wątek " Przerwa po 6 godzinach pracy"
~kaziu
2021 -05-02 09:16:54
"Cześć a powie mi ktoś czy moje gapiostwo moze sie skonczyc mandatem
zacząłem prace o 18; 00
wyjechałem 3. 34
zrobiłem pauze 53min
pozniej mialem
2. 01 jazdy
1. 15 praca
12 min jazda
1. 24 praca
16 min jazda
55 min pracy
24 min jazdy
i zakończyłem o 7; 11 rano"
~kiero
2021 -05-02 09:22:37
"Masz w porządku wszystko. "
2021-05-02 09:23:32
"O ile możesz jeszcze mieć 9 czyli skrócony odpoczynek dzienny. "

Wyjaśnienie (dla tych które nie zrozumiały o co chodzi).
"... zacząłem prace o 18; 00
wyjechałem 3. 34
zrobiłem pauze 53min... "
Tu jest OK.
"... 2. 01 jazdy
1. 15 praca
12 min jazda
1. 24 praca
16 min jazda
55 min pracy
24 min jazdy... "
Tu jest ŹLE (przekroczenie dozwolonych maksymalnych 6 godzin pracy ("jazda"+"młotki") bez przerwy na odpoczynek (Uoczpk Art. 13), czyli w sumie tu jest 6 godzin i 27 minut pracy - za to jest mandat).
Od "... zacząłem prace o 18:00... " do "... zakończyłem o 7:11 rano" (w okresie czasu 13 godzin i 11 minut) jest 10 godzin i 1 minuta pracy ("jazda"+"młotki") - tu też jest ŹLE (maksymalny czas pracy w porze nocnej - 10 godzin; Uoczpk Art. 21).


Wątek "Dwuosobowa"
~Janus z
2021-06-26 17:51:49
"Jeżeli zaczynam pracę w dwuosobowej i po 6 godz przesiadam się do innego kierowcy, mam dalej dwuosobowa, czy już nie? Ten, do którego się dosiadłem, pracował już 4h"
~kiero
2021- 06-26 20:34:05
"Nie, pracujecie każdy już jako pojedyncza. Czyli po 13/15 godzinach pracy jednego z kierowców auto na parking i odbiór odpoczynku. "

Wyjaśnienie.
Są niuanse.
Jeśli ten kierowca (w innym pojeździe), do którego dosiadłeś, też pracował 4h w dwuosobowej załodze to dalej macie dwuosobową załogę (od początku w tym pojeździe była stworzona dwuosobowa załoga i nadal trwa), licząc czas (21h) od twego rozpoczęcia (masz więcej (6h) wypracowanych godzin zmiany pracowniczej).
Czyli w przypadku gdy, pracę w dwuosobowej załodze rozpoczyna pierwszy i drugi kierowca i, powiedzmy (jak wariant), po 4 godzinach pierwszy kierowca opuszcza auto a na jego miejsce wchodzi inny kierowca (po odpoczynku lub z innego pojazdu z innej dwuosobowej załogi) i kontynuuje dalej pracę w dwuosobowej załodze z drugim kierowcą to maksymalny czas w którym ta załoga musi rozpocząć okres odpoczynku mija po upływie 21 godzin od rozpoczęcia pracy w pierwotnopoczątkowej dwuosobowej załodze (w tej, która ma więcej wypracowanych godzin zmiany pracowniczej).
Jeśli ten kierowca (w innym pojeździe), do którego dosiadłeś, pracował 4h w pojedynczej to dalej, chociaż faktycznie ty nadal pracujesz w dwuosobowej załodze a on tylko dopiero od teraz w załodze, już was obowiązuje 13/15h zmiana pracownicza (od początku w tym pojeździe nie była stworzona dwuosobowa załoga), licząc czas (13/15h) od twego rozpoczęcia (masz więcej (6h) wypracowanych godzin zmiany pracowniczej).

REKOMENDUJĘ zapoznać się (różne przykłady z rysunkami pracy kierowców w załodze).
s://blog. etransport. pl/transe*spert/publ ikacja, 227, cala_prawda_o_zalodz e_czyli_jak_prawidlo wo_policzyc_czas_pra cy. html
(żeby link zadziałał trzeba: z przodu do niego dodać h t t p, zamienić * na x, usunąć w nim wszystkie odstępy)
Na ten link powołuje się wiadomość : "Cała prawda o załodze, czyli jak prawidłowo policzyć czas pracy?" Utworzona : 2012-12-27 Źródło : etransport. pl
Też REKOMENDUJĘ zapoznać się (wyjaśnienie Rozp. (WE) nr 561/2006 ułatwiające zharmonizowane egzekwowanie przepisów podczas kontroli drogowych; strona 49-50 "... Przykłady dotyczące załogi kilkuosobowej... ", są rysunki).
s://ec. europa. eu/transport/sites/d efault/files/modes/r oad/social_provision s/doc/trace_explanat ory_text_pl. pdf
(żeby link zadziałał trzeba: z przodu do niego dodać h t t p, usunąć w nim wszystkie odstępy)


Wątek " Tachograf nie rejestrował pauzy dobowej"
~kiero
20 22-04-15 08:46:44
"... W rozp 561 nie ma nic o obsadzie podwójnej... Opisany... niuans w rzeczywistości jest obsadą potrójną... "

Wyjaśnienie.
Rozp. (WE) nr 561/2006/2020
Art. 4.
o) "załoga kilkuosobowa" oznacza sytuację, w której w trakcie każdego okresu prowadzenia pojazdu pomiędzy dwoma kolejnymi dziennymi okresami odpoczynku, lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku, W POJEŹDZIE PRZYBYWA CO NAJMNIEJ DWÓCH KIEROWCÓW w celu prowadzenia pojazdu. PRZEZ PIERWSZĄ GODZINĘ obsady kilkuosobowej OBECNOŚĆ INNEGO KIEROWCY LUB KIEROWCÓW JEST FAKULTATYWNA, ale PRZEZ POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ tego OKRESU JEST OBOWIĄZKOWA;

Opuszczanie pojazdu jednego kierowcy z dwuosobowej załogi i przybycie w zamian na jego miejsce innego kierowcy z innego pojazdu z innej dwuosobowej załogi ani jak nie stwarza trzyosobową załogę / obsadę potrójną bo przybytego innego kierowcy (niby to "trzeciego") nie było w pojeździe od początku, również przed pierwszą godziną, stworzenia załogi co jest obowiązujące zgodnie Rozp. (WE) nr 561/2006/2020 Art. 4. Czyli, po pierwszej godzinie po stworzeniu dwuosobowej załogi ani jak, zgodnie przepisu, nie może stworzyć się trzyosobowa lub wieńksza zaloga.
Obecność w pojeździe innego kierowcy, czyli znajdowanie w tachografie dwóch kart kierowców, (w opisanym niuansie) przed opuszczaniem pojazdu jednego kierowcy z dwuosobowej załogi i po przybyciu w zamian na jego miejsce innego kierowcy z innego pojazdu z innej dwuosobowej załogi jest stale (na cały okres czacu dwuosobowej załogi) całkiem spełniona.


Wątek "Niemal 122 tysiące euro tytułem kaucji zabezpieczających - kolejna akcja BAG"
~kiero
2021-0 9-17 16:33:34
"... wszyscy którzy w ubiegłym tygodniu mają prawidłowo odebrany odpoczynek regularny, to nie mogą być być ukarani w tym tygodniu za odpoczynek w kabinie dłuższy niż 45 godzin. "

Wyjaśnienie.
Rozp. (WE) nr 561/2006/2020.
Art. 8.
8. REGULARNE tygodniowe okresy odpoczynku ORAZ DOWOLNY tygodniowy okres odpoczynku trwający PONAD 45 GODZIN wykorzystywany jako rekompensata za wcześniejsze skrócone tygodniowe okresy odpoczynku NIE MOGĄ BYĆ wykorzystywane W POJEŹDZIE. Muszą one być wykorzystane w odpowiednim dla każdej płci miejscu zakwaterowania wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną.
Wszelkie koszty zakwaterowania poza pojazdem pokrywa pracodawca.

Maksymalny dzienny okres odpoczynku - 23:59h
Maksymalna rekompensata za skrócenie tygodniowego odpoczynku - 21h
Razem - 44:59h
Czyli jakikolwiek dowolny odpoczynek ponad 45 godzin automatycznie jest co najmniej tygodniowym okresem odpoczynku wykorzystywanym jako rekompensata za wcześniejsze skrócone tygodniowe okresy odpoczynku bo a priori innym być nie może.

Mandaty za 45 godzin odpoczynku w pojeździe :
Niemcy
Mandat 500 EUR dla kierowcy i 1500 EUR dla przewoźnika (60 EUR za każdą godzinę dla kierowcy i 180 EUR dla przewoźnika)
Francja
Mandat średnio 2300 EUR dla przewoźnika (maksymalna kara to 30 000 EUR, rok pozbawienia wolności)
Belgia
Mandat do 1800 EUR (przy postępowanio sądowym do 60 000 EUR)
Niderlandy
Mandat do 1500 EUR
Wielka Brytania
Mandat 300 GBP
Hiszpania
Mand at 2000 EUR
Włochy
Mandat do 1700 EUR oraz konieczność odebrania pełnego odpoczynku tygodniowego poza kabiną pojazdu.
Źródło: h t t p s://blogtransportowy . pl/tag/odpoczynek-ty godniowy/ (żeby link zadziałał trzeba usunąć w nim odstępy)

REKOMENDUJĘ, jak przykład, popatrzeć ten film (mandat za 45 godzin odpoczynku w kabinie pojazdu w Nienczech).
h t t p s://www. youtube. com/watch?v=SAYyd14H DrI
(żeby link zadziałał trzeba usunąć w nim odstępy)
=>

-1

PavelSPM
=>
Wątek "Zjazd z ronda i przepisy wg Pani w BMW"
h t t p s://www. youtube. com/watch?v=R32g_ViD PAE
(żeby link zadziałał trzeba usunąć w nim odstępy)
~kiero
2021-0 9-21 21:13:22
Sprawa jest prosta.
Wjeżdżający na rondo nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu pojazdowi BMW, który poruszał się po rondzie.
2021-09-23 20:38:49
"... Cwaniaczek nie ustąpił i wyebal się na prawy pas blokując BMW możliwość bezpiecznego zjazdu z ronda"

Wyjaśnieni e.
20 21-09-24 16:59:46
"... Spojrzyj na początku tego filmu, jakie auto stoi na lewym pasie obok "filmowca".
To moim skromnym okiem pani w "bawarce".
A jeśli to ona, zmienia to całkowicie ocenę sytuacji.
Ona nie była w ruchu po skrzyżowaniu.
Wystartowała jak rakieta z lewego i wcięła się przed nos "filmowcowi"... "
2021-09-2 4 18:28:14
"Nawet czerwona strzałka (dla wątpliwych) w nagrywaniu z lewej strony wskazuje że to jest te same BMW... "


Wątek "Jak jest płacona dniówka na busach?"
~kiero
20 21-09-29 07:23:33
"A kilka lat temu zez bredził, ze czas jazdy w jednej dobie to 10 godzin i tylko 2 razy w, tygodniu"

Wyjaśni enie.
Przykład - "... Powedzmy ruszyles o 00. 00 godzinie. Marz w ciongu 11 godzin powedzmy 9 godzin jazdy. Po pauzie 9 godzin chcerz zaczonc prace o 20. 00 godzinie. Od 20. 00 do 24. 00 godziny morzesz jechac tylko 1 godzine, rzeby nie przekroczyc 10 godzin jazdy w jednej dobie co dozwolone tylko dwa razy w tygodniu... ", wzięty z wątku "Pauza 9 godzin a praca 13godzin" (PavelSPM 201 8-08-23 08:28:08) jako odpowiedź na pytanie ~Slaws72 "Czy po 11godzinach pracy mogę skrócić pauza do 9 czy muszę robić 11"

Ustawa o czasie pracy kierowców.
Art. 6.
1. "Czasem pracy kierowcy jest... w szczególności:
1) prowadzenie pojazdu (czyli jazda) ;... "
Art. 2.
6a) pora nocna - okres czterech godzin pomiędzy godziną 00:00 i godziną 07:00; definicję pory nocnej zawartą w tym przepisie stosuje się wyłącznie do celów ustalania czasu pracy;
Art. 21.
W przypadku gdy praca (przypomnę, jazda - to jest praca) jest wykonywana w porze nocnej (przypomnę z przykładu, "... ruszyles o 00. 00 godzinie. Marz w ciongu 11 godzin powedzmy 9 godzin jazdy... "), czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej DOBIE.
Art. 8.
1 "... przez DOBĘ należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której kierowca rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. "

Rozporzą dzenie (WE) nr 561/2006/2020.
Art. 6.
1. "... dzienny czas prowadzenia pojazdu (czyli jazda) może zostać przedłużony do nie więcej niż 10 godzin nie częściej niż dwa razy w tygodniu. "
Art. 4.
k) "dzienny czas prowadzenia pojazdu" oznacza łączny czas prowadzenia pojazdu od zakończenia jednego dziennego okresu odpoczynku do rozpoczęcia następnego dziennego okresu odpoczynku lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku;
i) "tydzień" oznacza okres od godz. 00. 00 w poniedziałek do godz. 24. 00 w niedzielę;


Wątek "15h "
~kiero
2022-02-0 2 22:51:15
"Nie ma czegoś takiego jak odpoczynek dobowy"

Wyjaśnien ie.
Ustawa o czasie pracy kierowców
Art. 14.
"1. W każdej dobie kierowcy przysługuje prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku. DOBOWY ODPOCZYNEK, z wyłączeniem odpoczynku kierowców o których mowa w rozdziale 4a * (kierowców tramwajów), MOŻE BYĆ * (nie znaczy że musi być) wykorzystany W POJEŹDZIE jeżeli pojazd znajduje się na postoju i jest wyposażony w miejsce do spania.
(*) - wyjaśnienie


Wąt ek "Plusy i minusy systemu 2/1"
~kiero
2022-0 2-23 17:34:28
"... 2 skrócone odpoczynki tygodniowe w trasie. Wtedy nie ogranicza cię 90 dwutygodniowy czas jazdy. "

Wyjaśnienie.
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006/2020
Art. 4.
i) "tydzień" - oznacza okres od godz. 00. 00 w poniedziałek do godz. 24. 00 w niedzielę (czyli dwa kolejne tygodni - oznacza okres od godz. 00. 00 w poniedziałek pierwszego tygodnia do godz. 24. 00 w niedzielę drugiego tygodnia)
Art. 6.
3. Łączny czas prowadzenia pojazdu W CIĄGU DWÓCH KOLEJNYCH TYGODNI nie może przekroczyć 90 godzin.


Wątek " Tygodniowy czas pracy kierowcy 60 godzin"
~kiero
202 2-03-29 13:17:28
"... 561/2006 nie reguluje czasu pracy kierowcy"

Wyjaśni enie.
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006/2020
Art. 6.
2. Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 56 godzin i NIE MOŻE SKUTKOWAĆ PRZEKROCZENIEM MAKSYMALNEGO TYGODNIOWEGO CZASU PRACY ustalonego w dyrektywie 2002/15/WE.

DYREKTYWA 2002/15/WE
Art. 4.
Maksymalny tygodniowy czas pracy
Państwa Członkowskie podejmą środki niezbędne w celu zapewnienia, że:
a) średni tygodniowy czas pracy nie może przekraczać 48 godzin. Maksymalny tygodniowy czas pracy może być przedłużony do 60 godzin jedynie wówczas, gdy w ciągu czterech miesięcy nie została przekroczona średnia 48 godzin na tydzień. Art. 6 ust. 1 akapit czwarty i piąty rozporządzenia (EWG) nr 3820/85 lub, w miarę potrzeb, art. 6 ust. 1 akapit czwarty Umowy AETR mają pierwszeństwo przed niniejszą dyrektywą w zakresie, w jakim odnośni kierowcy nie przekraczają 48 godzin średniego tygodniowego czasy pracy w ciągu czterech miesięcy;
b) czas pracy dla różnych pracodawców jest sumą godzin pracy. Pracodawca w drodze pisemnej prosi odnośnego pracownika wykonującego pracę w trasie o WYKAZ CZASU PRZEPRACOWANEGO DLA INNEGO PRACODAWCY. PRACOWNIK wykonujący pracę w trasie POWINIEN DOSTARCZYĆ taką informację NA PIŚMIE.


Wątek " Powrót do bazy i przedłużenie czasu pracy"
~P. dom
"... W tygodniu wykorzystałeś 3 skrócone pauzy np w poniedziałek wtorek i środę. Jest piątek i chcesz skorzystać z tych dodatkowych dwóch godzin dodatkowo. I tak 4. 5 godziny jazdy, 45 minut pauzy, 4. 5 godziny jazdy, 45 minut pauzy 1 godzina jazdy (do dziesiątki), 45 minut przerwy i 2 godziny jazdy. Razem 14, 15 godziny, ale już nie masz piętnastek i przedłużasz czas pracy ponad 13 godzin. U mnie w firmie jedna osoba twierdzi, że można przedłużyć a ja myślę, że nie bardzo. I jeszcze czy o te 2 godziny można przedłużyć tydzień do 58 godzin?"
~kiero
20 22-05-08 23:48:27
"Dotyczy tylko dziennego czasu jazdy, nie możliwości przedłużenia czasu jazdy tygodniowego... "

Wyjaśnienie.
Rozporządzenie (WE) nr 561/2006/2020
Art. 12.
"... Pod warunkiem że nie zagraża to bezpieczeństwu ruchu drogowego, w wyjątkowych okolicznościach kierowca MOŻE także ODSTĄPIĆ od art. 6 ust. 1 i 2
(Art. 6.
1. Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 9 godzin.
Jednakże dzienny czas prowadzenia pojazdu może zostać przedłużony do nie więcej niż 10 godzin nie częściej niż dwa razy w tygodniu.
2. Tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 56 godzin i NIE MOŻE SKUTKOWAĆ PRZEKROCZENIEM MAKSYMALNEGO TYGODNIOWEGO CZASU PRACY ustalonego w dyrektywie 2002/15/WE)
oraz art. 8 ust. 2
(Art. 8.
2. W każdym 24 godzinnym okresie po upływie poprzedniego dzien172; nego okresu odpoczynku lub tygodniowego okresu odpoczynku kierowca musi wykorzystać kolejny dzienny okres odpoczynku.
Jeśli część dziennego okresu odpoczynku zawarta w 24 godzinnym okresie wynosi co najmniej 9 godzin, ale mniej niż 11 godzin, wówczas ten dzienny okres odpoczynku uznaje się za skrócony dzienny okres odpoczynku. )
, PRZEKROCZAJĄC DZIENNY i TYGODNIOWY CZAS PROWADZENIA POJAZDU o maksymalnie jedną godzinę, aby dotrzeć do centrum operacyjnego pracodawcy lub swojego miejsca zamieszkania w celu wykorzystania tygodniowego okresu odpoczynku.
NA TYCH SAMYCH WARUNKACH kierowca MOŻE PRZEKROCZYĆ DZIENNY i TYGODNIOWY CZAS PROWADZENIA POJAZDU o maksymalnie dwie godziny, pod warunkiem że wykorzystał on przerwę trwającą nieprzerwanie 30 minut bezpośrednio przed tym dodatkowym czasem prowadzenia pojazdu niezbędnym, aby dotrzeć do centrum operacyjnego pracodawcy lub swojego miejsca zamieszkania w celu wykorzystania REGULARNEGO tygodniowego okresu odpoczynku... "

Czyli ta "jedna osoba w firmie" ma racje że można, opierając się na Art. 12 ("... kierowca MOŻE także ODSTĄPIĆ od... art. 8 ust. 2... ") Rozp. (WE) nr 561/2006/2020, przedłużyć zmiane pracowniczą / roboczą (okres czasu od wpisu rozpoczęcia pracy - "I>"do wpisu zakończenia pracy - "I>I") ponad 13 / 15 godzin (nawet gdy już są wykorzystane trzy skrócone dzienne odpoczynki pomiędzy dwoma tygodniowymi odpoczynkami), jak i spokojnie, opierając się na Art. 12 ("... kierowca MOŻE także ODSTĄPIĆ od art. 6 ust. 1 i 2... ") Rozp. (WE) nr 561/2006/2020, można o 2 godziny przedłużyć tygodniowy czas prowadzenia pojazdu do 58 godzin, nie przekraczając łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni 90 godzin.
=>

-1

~Maciej
ako informacja o szokniętym na głowę oraz w tyłek obłudniku / kłamcopajacu forumowym, niby to "znawcy" / "doradcy".  

Wątek " Przerwa po 6 godzinach pracy"
~kaziu
2021 -05-02 09:16:54
"Cześć a powie mi ktoś czy moje gapiostwo moze sie skonczyc mandatem
zacząłem prace o 18; 00
wyjechałem 3. 34
zrobiłem pauze 53min
pozniej mialem
2. 01 jazdy
1. 15 praca
12 min jazda
1. 24 praca
16 min jazda
55 min pracy
24 min jazdy
i zakończyłem o 7; 11 rano"
~kiero
2021 -05-02 09:22:37
"Masz w porządku wszystko. "
2021-05-02 09:23:32
"O ile możesz jeszcze mieć 9 czyli skrócony odpoczynek dzienny. "

Wyjaśnienie (dla tych które nie zrozumiały o co chodzi).  
"... zacząłem prace o 18; 00
wyjechałem 3. 34
zrobiłem pauze 53min... "
Tu jest OK.  
"... 2. 01 jazdy
1. 15 praca
12 min jazda
1. 24 praca
16 min jazda
55 min pracy
24 min jazdy... "
Tu jest ŹLE (przekroczenie dozwolonych maksymalnych 6 godzin pracy ("jazda"+"młotki") bez przerwy na odpoczynek (Uoczpk Art. 13), czyli w sumie tu jest 6 godzin i 27 minut pracy - za to jest mandat).  
Od "... zacząłem prace o 18:00... " do "... zakończyłem o 7:11 rano" (w okresie czasu 13 godzin i 11 minut) jest 10 godzin i 1 minuta pracy ("jazda"+"młotki") - tu też jest ŹLE (maksymalny czas pracy w porze nocnej - 10 godzin; Uoczpk Art. 21).  


Wątek "Dwuosobowa"
~Janus z
2021-06-26 17:51:49
"Jeżeli zaczynam pracę w dwuosobowej i po 6 godz przesiadam się do innego kierowcy, mam dalej dwuosobowa, czy już nie? Ten, do którego się dosiadłem, pracował już 4h"
~kiero
2021- 06-26 20:34:05
"Nie, pracujecie każdy już jako pojedyncza. Czyli po 13/15 godzinach pracy jednego z kierowców auto na parking i odbiór odpoczynku. "

Wyjaśnienie.  
Są niuanse.  
Jeśli ten kierowca (w innym pojeździe), do którego dosiadłeś, też pracował 4h w dwuosobowej załodze to dalej macie dwuosobową załogę (od początku w tym pojeździe była stworzona dwuosobowa załoga i nadal trwa), licząc czas (21h) od twego rozpoczęcia (masz więcej (6h) wypracowanych godzin zmiany pracowniczej).  
Czyli w przypadku gdy, pracę w dwuosobowej załodze rozpoczyna pierwszy i drugi kierowca i, powiedzmy (jak wariant), po 4 godzinach pierwszy kierowca opuszcza auto a na jego miejsce wchodzi inny kierowca (po odpoczynku lub z innego pojazdu z innej dwuosobowej załogi) i kontynuuje dalej pracę w dwuosobowej załodze z drugim kierowcą to maksymalny czas w którym ta załoga musi rozpocząć okres odpoczynku mija po upływie 21 godzin od rozpoczęcia pracy w pierwotnopoczątkowej dwuosobowej załodze (w tej, która ma więcej wypracowanych godzin zmiany pracowniczej).  
Jeśli ten kierowca (w innym pojeździe), do którego dosiadłeś, pracował 4h w pojedynczej to dalej, chociaż faktycznie ty nadal pracujesz w dwuosobowej załodze a on tylko dopiero od teraz w załodze, już was obowiązuje 13/15h zmiana pracownicza (od początku w tym pojeździe nie była stworzona dwuosobowa załoga), licząc czas (13/15h) od twego rozpoczęcia (masz więcej (6h) wypracowanych godzin zmiany pracowniczej).  

REKOMENDUJĘ zapoznać się (różne przykłady z rysunkami pracy kierowców w załodze).  
s://blog. etransport. pl/transe*spert/publ ikacja, 227, cala_prawda_o_zalodz e_czyli_jak_prawidlo wo_policzyc_czas_pra cy. html
(żeby link zadziałał trzeba: z przodu do niego dodać h t t p, zamienić * na x, usunąć w nim wszystkie odstępy)  
Na ten link powołuje się wiadomość : "Cała prawda o załodze, czyli jak prawidłowo policzyć czas pracy?" Utworzona : 2012-12-27 Źródło : etransport. pl
Też REKOMENDUJĘ zapoznać się (wyjaśnienie Rozp. (WE) nr 561/2006 ułatwiające zharmonizowane egzekwowanie przepisów podczas kontroli drogowych; strona 49-50 "... Przykłady dotyczące załogi kilkuosobowej... ", są rysunki).  
s://ec. europa. eu/transport/sites/d efault/files/modes/r oad/social_provision s/doc/trace_explanat ory_text_pl. pdf
(żeby link zadziałał trzeba: z przodu do niego dodać h t t p, usunąć w nim wszystkie odstępy)  


Wątek " Tachograf nie rejestrował pauzy dobowej"
~kiero
20 22-04-15 08:46:44
"... W rozp 561 nie ma nic o obsadzie podwójnej... Opisany... niuans w rzeczywistości jest obsadą potrójną... "

Wyjaśnienie.  
Rozp. (WE) nr 561/2006/2020
Art. 4.  
o) "załoga kilkuosobowa" oznacza sytuację, w której w trakcie każdego okresu prowadzenia pojazdu pomiędzy dwoma kolejnymi dziennymi okresami odpoczynku, lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku, W POJEŹDZIE PRZYBYWA CO NAJMNIEJ DWÓCH KIEROWCÓW w celu prowadzenia pojazdu. PRZEZ PIERWSZĄ GODZINĘ obsady kilkuosobowej OBECNOŚĆ INNEGO KIEROWCY LUB KIEROWCÓW JEST FAKULTATYWNA, ale PRZEZ POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ tego OKRESU JEST OBOWIĄZKOWA;  

Opuszczanie pojazdu jednego kierowcy z dwuosobowej załogi i przybycie w zamian na jego miejsce innego kierowcy z innego pojazdu z innej dwuosobowej załogi ani jak nie stwarza trzyosobową załogę / obsadę potrójną bo przybytego innego kierowcy (niby to "trzeciego") nie było w pojeździe od początku, również przed pierwszą godziną, stworzenia załogi co jest obowiązujące zgodnie Rozp. (WE) nr 561/2006/2020 Art. 4. Czyli, po pierwszej godzinie po stworzeniu dwuosobowej załogi ani jak, zgodnie przepisu, nie może stworzyć się trzyosobowa lub wieńksza zaloga.  
Obecność w pojeździe innego kierowcy, czyli znajdowanie w tachografie dwóch kart kierowców, (w opisanym niuansie) przed opuszczaniem pojazdu jednego kierowcy z dwuosobowej załogi i po przybyciu w zamian na jego miejsce innego kierowcy z innego pojazdu z innej dwuosobowej załogi jest stale (na cały okres czacu dwuosobowej załogi) całkiem spełniona.  


Wątek "Niemal 122 tysiące euro tytułem kaucji zabezpieczających - kolejna akcja BAG"
~kiero
2021-0 9-17 16:33:34
"... wszyscy którzy w ubiegłym tygodniu mają prawidłowo odebrany odpoczynek regularny, to nie mogą być być ukarani w tym tygodniu za odpoczynek w kabinie dłuższy niż 45 godzin. "

Wyjaśnienie.  
Rozp. (WE) nr 561/2006/2020.  
Art. 8.  
8. REGULARNE tygodniowe okresy odpoczynku ORAZ DOWOLNY tygodniowy okres odpoczynku trwający PONAD 45 GODZIN wykorzystywany jako rekompensata za wcześniejsze skrócone tygodniowe okresy odpoczynku NIE MOGĄ BYĆ wykorzystywane W POJEŹDZIE. Muszą one być wykorzystane w odpowiednim dla każdej płci miejscu zakwaterowania wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną.  
Wszelkie koszty zakwaterowania poza pojazdem pokrywa pracodawca.  

Maksymalny dzienny okres odpoczynku - 23:59h
Maksymalna rekompensata za skrócenie tygodniowego odpoczynku - 21h
Razem - 44:59h
Czyli jakikolwiek dowolny odpoczynek ponad 45 godzin automatycznie jest co najmniej tygodniowym okresem odpoczynku wykorzystywanym jako rekompensata za wcześniejsze skrócone tygodniowe okresy odpoczynku bo a priori innym być nie może.  

Mandaty za 45 godzin odpoczynku w pojeździe :
Niemcy
Mandat 500 EUR dla kierowcy i 1500 EUR dla przewoźnika (60 EUR za każdą godzinę dla kierowcy i 180 EUR dla przewoźnika)  
Francja
Mandat średnio 2300 EUR dla przewoźnika (maksymalna kara to 30 000 EUR, rok pozbawienia wolności)  
Belgia
Mandat do 1800 EUR (przy postępowanio sądowym do 60 000 EUR)  
Niderlandy
Manda t do 1500 EUR
Wielka Brytania
Mandat 300 GBP
Hiszpania
Mand at 2000 EUR
Włochy
Mandat do 1700 EUR oraz konieczność odebrania pełnego odpoczynku tygodniowego poza kabiną pojazdu.  
Źródło: h t t p s://blogtransportowy . pl/tag/odpoczynek-ty godniowy/ (żeby link zadziałał trzeba usunąć w nim odstępy)  

REKOMENDUJĘ, jak przykład, popatrzeć ten film (mandat za 45 godzin odpoczynku w kabinie pojazdu w Nienczech).  
h t t p s://www. youtube. com/watch?v=SAYyd14H DrI
(żeby link zadziałał trzeba usunąć w nim odstępy)  
=>

-1

~Maciej
ako informacja o szokniętym na głowę oraz w tyłek obłudniku / kłamcopajacu forumowym, niby to "znawcy" / "doradcy".  

Wątek " Przerwa po 6 godzinach pracy"
~kaziu
2021 -05-02 09:16:54
"Cześć a powie mi ktoś czy moje gapiostwo moze sie skonczyc mandatem
zacząłem prace o 18; 00
wyjechałem 3. 34
zrobiłem pauze 53min
pozniej mialem
2. 01 jazdy
1. 15 praca
12 min jazda
1. 24 praca
16 min jazda
55 min pracy
24 min jazdy
i zakończyłem o 7; 11 rano"
~kiero
2021 -05-02 09:22:37
"Masz w porządku wszystko. "
2021-05-02 09:23:32
"O ile możesz jeszcze mieć 9 czyli skrócony odpoczynek dzienny. "

Wyjaśnienie (dla tych które nie zrozumiały o co chodzi).  
"... zacząłem prace o 18; 00
wyjechałem 3. 34
zrobiłem pauze 53min... "
Tu jest OK.  
"... 2. 01 jazdy
1. 15 praca
12 min jazda
1. 24 praca
16 min jazda
55 min pracy
24 min jazdy... "
Tu jest ŹLE (przekroczenie dozwolonych maksymalnych 6 godzin pracy ("jazda"+"młotki") bez przerwy na odpoczynek (Uoczpk Art. 13), czyli w sumie tu jest 6 godzin i 27 minut pracy - za to jest mandat).  
Od "... zacząłem prace o 18:00... " do "... zakończyłem o 7:11 rano" (w okresie czasu 13 godzin i 11 minut) jest 10 godzin i 1 minuta pracy ("jazda"+"młotki") - tu też jest ŹLE (maksymalny czas pracy w porze nocnej - 10 godzin; Uoczpk Art. 21).  


Wątek "Dwuosobowa"
~Janus z
2021-06-26 17:51:49
"Jeżeli zaczynam pracę w dwuosobowej i po 6 godz przesiadam się do innego kierowcy, mam dalej dwuosobowa, czy już nie? Ten, do którego się dosiadłem, pracował już 4h"
~kiero
2021- 06-26 20:34:05
"Nie, pracujecie każdy już jako pojedyncza. Czyli po 13/15 godzinach pracy jednego z kierowców auto na parking i odbiór odpoczynku. "

Wyjaśnienie.  
Są niuanse.  
Jeśli ten kierowca (w innym pojeździe), do którego dosiadłeś, też pracował 4h w dwuosobowej załodze to dalej macie dwuosobową załogę (od początku w tym pojeździe była stworzona dwuosobowa załoga i nadal trwa), licząc czas (21h) od twego rozpoczęcia (masz więcej (6h) wypracowanych godzin zmiany pracowniczej).  
Czyli w przypadku gdy, pracę w dwuosobowej załodze rozpoczyna pierwszy i drugi kierowca i, powiedzmy (jak wariant), po 4 godzinach pierwszy kierowca opuszcza auto a na jego miejsce wchodzi inny kierowca (po odpoczynku lub z innego pojazdu z innej dwuosobowej załogi) i kontynuuje dalej pracę w dwuosobowej załodze z drugim kierowcą to maksymalny czas w którym ta załoga musi rozpocząć okres odpoczynku mija po upływie 21 godzin od rozpoczęcia pracy w pierwotnopoczątkowej dwuosobowej załodze (w tej, która ma więcej wypracowanych godzin zmiany pracowniczej).  
Jeśli ten kierowca (w innym pojeździe), do którego dosiadłeś, pracował 4h w pojedynczej to dalej, chociaż faktycznie ty nadal pracujesz w dwuosobowej załodze a on tylko dopiero od teraz w załodze, już was obowiązuje 13/15h zmiana pracownicza (od początku w tym pojeździe nie była stworzona dwuosobowa załoga), licząc czas (13/15h) od twego rozpoczęcia (masz więcej (6h) wypracowanych godzin zmiany pracowniczej).  

REKOMENDUJĘ zapoznać się (różne przykłady z rysunkami pracy kierowców w załodze).  
s://blog. etransport. pl/transe*spert/publ ikacja, 227, cala_prawda_o_zalodz e_czyli_jak_prawidlo wo_policzyc_czas_pra cy. html
(żeby link zadziałał trzeba: z przodu do niego dodać h t t p, zamienić * na x, usunąć w nim wszystkie odstępy)  
Na ten link powołuje się wiadomość : "Cała prawda o załodze, czyli jak prawidłowo policzyć czas pracy?" Utworzona : 2012-12-27 Źródło : etransport. pl
Też REKOMENDUJĘ zapoznać się (wyjaśnienie Rozp. (WE) nr 561/2006 ułatwiające zharmonizowane egzekwowanie przepisów podczas kontroli drogowych; strona 49-50 "... Przykłady dotyczące załogi kilkuosobowej... ", są rysunki).  
s://ec. europa. eu/transport/sites/d efault/files/modes/r oad/social_provision s/doc/trace_explanat ory_text_pl. pdf
(żeby link zadziałał trzeba: z przodu do niego dodać h t t p, usunąć w nim wszystkie odstępy)  


Wątek " Tachograf nie rejestrował pauzy dobowej"
~kiero
20 22-04-15 08:46:44
"... W rozp 561 nie ma nic o obsadzie podwójnej... Opisany... niuans w rzeczywistości jest obsadą potrójną... "

Wyjaśnienie.  
Rozp. (WE) nr 561/2006/2020
Art. 4.  
o) "załoga kilkuosobowa" oznacza sytuację, w której w trakcie każdego okresu prowadzenia pojazdu pomiędzy dwoma kolejnymi dziennymi okresami odpoczynku, lub pomiędzy dziennym okresem odpoczynku a tygodniowym okresem odpoczynku, W POJEŹDZIE PRZYBYWA CO NAJMNIEJ DWÓCH KIEROWCÓW w celu prowadzenia pojazdu. PRZEZ PIERWSZĄ GODZINĘ obsady kilkuosobowej OBECNOŚĆ INNEGO KIEROWCY LUB KIEROWCÓW JEST FAKULTATYWNA, ale PRZEZ POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ tego OKRESU JEST OBOWIĄZKOWA;  

Opuszczanie pojazdu jednego kierowcy z dwuosobowej załogi i przybycie w zamian na jego miejsce innego kierowcy z innego pojazdu z innej dwuosobowej załogi ani jak nie stwarza trzyosobową załogę / obsadę potrójną bo przybytego innego kierowcy (niby to "trzeciego") nie było w pojeździe od początku, również przed pierwszą godziną, stworzenia załogi co jest obowiązujące zgodnie Rozp. (WE) nr 561/2006/2020 Art. 4. Czyli, po pierwszej godzinie po stworzeniu dwuosobowej załogi ani jak, zgodnie przepisu, nie może stworzyć się trzyosobowa lub wieńksza zaloga.  
Obecność w pojeździe innego kierowcy, czyli znajdowanie w tachografie dwóch kart kierowców, (w opisanym niuansie) przed opuszczaniem pojazdu jednego kierowcy z dwuosobowej załogi i po przybyciu w zamian na jego miejsce innego kierowcy z innego pojazdu z innej dwuosobowej załogi jest stale (na cały okres czacu dwuosobowej załogi) całkiem spełniona.  


Wątek "Niemal 122 tysiące euro tytułem kaucji zabezpieczających - kolejna akcja BAG"
~kiero
2021-0 9-17 16:33:34
"... wszyscy którzy w ubiegłym tygodniu mają prawidłowo odebrany odpoczynek regularny, to nie mogą być być ukarani w tym tygodniu za odpoczynek w kabinie dłuższy niż 45 godzin. "

Wyjaśnienie.  
Rozp. (WE) nr 561/2006/2020.  
Art. 8.  
8. REGULARNE tygodniowe okresy odpoczynku ORAZ DOWOLNY tygodniowy okres odpoczynku trwający PONAD 45 GODZIN wykorzystywany jako rekompensata za wcześniejsze skrócone tygodniowe okresy odpoczynku NIE MOGĄ BYĆ wykorzystywane W POJEŹDZIE. Muszą one być wykorzystane w odpowiednim dla każdej płci miejscu zakwaterowania wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną.  
Wszelkie koszty zakwaterowania poza pojazdem pokrywa pracodawca.  

Maksymalny dzienny okres odpoczynku - 23:59h
Maksymalna rekompensata za skrócenie tygodniowego odpoczynku - 21h
Razem - 44:59h
Czyli jakikolwiek dowolny odpoczynek ponad 45 godzin automatycznie jest co najmniej tygodniowym okresem odpoczynku wykorzystywanym jako rekompensata za wcześniejsze skrócone tygodniowe okresy odpoczynku bo a priori innym być nie może.  

Mandaty za 45 godzin odpoczynku w pojeździe :
Niemcy
Mandat 500 EUR dla kierowcy i 1500 EUR dla przewoźnika (60 EUR za każdą godzinę dla kierowcy i 180 EUR dla przewoźnika)  
Francja
Mandat średnio 2300 EUR dla przewoźnika (maksymalna kara to 30 000 EUR, rok pozbawienia wolności)  
Belgia
Mandat do 1800 EUR (przy postępowanio sądowym do 60 000 EUR)  
Niderlandy
Manda t do 1500 EUR
Wielka Brytania
Mandat 300 GBP
Hiszpania
Mand at 2000 EUR
Włochy
Mandat do 1700 EUR oraz konieczność odebrania pełnego odpoczynku tygodniowego poza kabiną pojazdu.  
Źródło: h t t p s://blogtransportowy . pl/tag/odpoczynek-ty godniowy/ (żeby link zadziałał trzeba usunąć w nim odstępy)  

REKOMENDUJĘ, jak przykład, popatrzeć ten film (mandat za 45 godzin odpoczynku w kabinie pojazdu w Nienczech).  
h t t p s://www. youtube. com/watch?v=SAYyd14H DrI
(żeby link zadziałał trzeba usunąć w nim odstępy)  
=>

-1

~Eryk
Imitator (podszywacz) :
2022-08-17 21:24:36
2022-08-17 21:31:51
2022-08-17 21:32:09
nadal w szału.
Nie zaciągaj z wizytą do lekarza. :-)

-1

~Błażej
=>
Wątek " Powrót do bazy i przedłużenie czasu pracy"
~kiero
2022 -05-11 08:24:44
"... Czas przerwy i czas dyspozycji nie liczą się do czasu pracy... "

Wyjaśnienie.
Ustawa o czasie pracy kierowców.
Art. 6
3. DO CZASU PRACY kierowcy WLICZA SIĘ PRZERWĘ w pracy trwającą 15 MINUT, którą pracodawca jest obowiązany wprowadzić, jeżeli dobowy wymiar czasu pracy kierowcy wynosi co najmniej 6 godzin.
Art. 10.
3. W przypadku gdy kierowca, do którego stosuje się zadaniowy czas pracy, nie wypracował dobowego wymiaru czasu pracy, okresy, o których mowa w ust. 1 * (DYSPOZYCJA), ZALICZA SIĘ DO CZASU PRACY w wymiarze 8 godzin, a w pozostałym zakresie do czasu dyżuru.
(*) - wyjaśnienie


Wąt ek "Dwie skrócone pauzy. "
~kiero
2022-06-2 4 06:47:40
"... Nie ma żadnych podziałów na zaliczony czy wykorzystany"

Wyj aśnienie.
Roz porządzenie (WE) nr 561/2006 z dodaniami i przemianami od 20 sierpnia 2020 r.
Art. 8.
6. W ciągu każdych kolejnych dwóch tygodni * (W KAŻDYCH DOWOLNYCH OKRESACH DWUTYGODNIOWYCH) kierowca WYKORZYSTUJE co najmniej:
a) dwa regularne tygodniowe okresy odpoczynku; lub
b) jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku i jeden skrócony tygodniowy okres odpoczynku trwający co najmniej 24 godziny.
Tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się NIE PÓŹNIEJ niż PO zakończeniu SZEŚCIU OKREAÓW 24 GODZINNYCH, licząc od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku.
W drodze ODSTĘPSTWA od akapitu pierwszego KIEROWCA wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy MOŻE, poza państwem członkowskim siedziby, WYKORZYSTAĆ KOLEJNE SKRÓCONE TYGODNIOWE OKRESY ODPOCZYNKU, POD WARUNKIEM ŻE w ciągu kolejnych czterech tygodni * (W KAŻDYCH DOWOLNYCH OKRESACH CZTEROTYGODNIOWYCH) WYKORZYSTA przynajmniej CZTERY TYGODNIOWE OKRESY ODPOCZYNKU, z których PRZYNAJMNIEJ DWA będą REGULARNYMI tygodniowymi okresami odpoczynku.
Do celów niniejszego ustępu UZNAJE SIĘ, ŻE KIEROWCA WYKONUJĄCY MIĘDZYNARODOWE PRZEWOZY DROGOWE, jeżeli ROZPOCZYNA on DWA KOLEJNE SKRÓCONE TYGODNIOWE OKRESY ODPOCZYNKU POZA PAŃSTWEM CZŁONKOWSKIM SIEDZIBY PRACODAWCY i POZA PAŃSTWEM SWOJEGO ZAMIESZKANIA.
6b. Każde SKRÓCENIE tygodniowego okresu odpoczynku NALEŻY ZREKOMPENSOWAĆ równoważnym okresem odpoczynku WYKORZYSTANYM JEDNORAZOWO PRZED KOŃCEM TRZECIEGO TYGODNIA następującego po danym tygodniu.
W przypadku gdy WYKORZYSTANO dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku zgodnie z ust. 6 akapit trzeci, NASTĘPNY OKRES tygodniowego odpoczynku MUSI BYĆ POPRZEDZONY OKRESEM ODPOCZYNKU WYKORZYSTYWANYM JAKO REKOMPENSATA za te dwa skrócone tygodniowe okresy odpoczynku.
7. Odpoczynek WYKORZYSTANY jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku WYKORZYSTUJE SIĘ ŁĄCZNIE Z innym okresem odpoczynku trwającym CO NAJMNIEJ DZIEWIĘĆ GODZIN.
8. REGULARNE tygodniowe okresy odpoczynku ORAZ DOWOLNY tygodniowy okres odpoczynku trwający PONAD 45 GODZIN wykorzystywany jako rekompensata za wcześniejsze skrócone tygodniowe okresy odpoczynku NIE MOGĄ BYĆ wykorzystywane W POJEŹDZIE. Muszą one być wykorzystane w odpowiednim dla każdej płci miejscu zakwaterowania wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę noclegową i sanitarną.
Wszelkie koszty zakwaterowania poza pojazdem pokrywa pracodawca.
8a. Przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę kierowców w taki sposób, aby umożliwić im powrót do centrum operacyjnego pracodawcy, które jest zwyczajową bazą dla danego kierowcy i w którym rozpoczyna się jego tygodniowy okres odpoczynku, w państwie członkowskim siedziby pracodawcy lub powrót do miejsca zamieszkania kierowcy w każdym okresie czterech kolejnych tygodni, tak aby WYKORZYSTALI oni przynajmniej jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku lub tygodniowy okres odpoczynku trwający ponad 45 godzin WYKORZYSTYWANY jako rekompensata za skrócony tygodniowy okres odpoczynku.
Jednakże w przypadku gdy kierowca WYKORZYSTAŁ dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku zgodnie z ust. 6. przedsiębiorstwo transportowe organizuje pracę tego kierowcy w taki sposób, by mógł on wrócić * (do centrum operacyjnego pracodawcy, które jest zwyczajową bazą dla danego kierowcy, w państwie członkowskim siedziby pracodawcy lub do miejsca zamieszkania kierowcy) przed rozpoczęciem regularnego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego ponad 45 godzin WYKORZYSTYWANEGO jako rekompensata.
Przedsiębiorstwo dokumentuje, w jaki sposób spełnia ten obowiązek, i przechowuje tę dokumentację w swoim lokalu oraz przedstawiają na żądanie organów kontrolnych. "
9. Tygodniowy okres odpoczynku, który przypada na dwa tygodnie można ZALICZYĆ do dowolnego z nic * (czyli do jednego tygodna), ale nie obu.
(*) - wyjaśnienie.

W Art. 8. ust. 9. (Rozp. nr 561/2006/2020) jest dokładnie napisane że ZALICZYĆ (przypisać, czyli zrobić z wyjściem poza ramki granic okresu czasu) tygodniowy odpoczynek MOŻNA TYLKO DO dowolnego OKRESU czasu JEDNEGO TYGODNIA ( NIE DO OKRESU czasu DWÓCH / CZTERECH TYGODNI!!!). W innych określionych okresach czasu tygodniowy odpoczynek musi być tylko wykorzystany (czyli zrobiony całkiem w ramach granic obowiązującego okresu czasu).


Tak trzymaj. Niechaj każdy widzi / wie kim /czym jesteś.
Tylko kolejny raz nie denerwuj się aż do szału, bo ci żyłka pęknie. :-)
~Ordynator orginał!
Kołchoźnik dostał orgazmu.
Znowu zasrał cały ekran.
~moze znam firme
ja tam bym proponowal zarejestrowanym, zglaszanie jego wpisow jako spam. za* skrzynke pocztowa admina.
szoszon sra na forum, a skoro admin jest proruski, to trzeba zasrac poczte admina
~Julian
Jak to jest śmieszne gdy ktoś z pachołeków-lizusów zaoceanicznego chadzieja próbuje kogoś wyzywać szoszonem, starając się podkreślić swoją niby to "wyższość", ta jeszcze z polskomownych skrzywdzo-ubogich szowinistów pomówiaczów-prowokat orów wtenczas gdy sam szoka, przeka i coka. :-)

Szoszonami i kołchoźnikami, jak widać po waszym zachowaniu, to były te, z którymi wasze babci w młodości nastawiały "rogi", zachodząc w ciążę, waszym panom dziadkom.
Więc, aż tak nerwowo, nie kompleksujcie, demonstrując szokaniem swoje niby to "szlachetne" pochodzenie. :-)
~kiero
Szoszon po polsku nie rozumie.
~Tobiasz
Kto kogo kim wyzywa ten tym i jest.
Nie kompleksuj ~kiero z powodu swego szoszonskiego pochodzenia. :-)
~Ordynator orginał!
Kołchoźnik dziękujemy.
Tara spiertalaj.
~Sławomir
~Ordynator orginał!, ludzi to możesz wypędzać tylko po internecie grożąc palcem przed monitorem, bluzgąc śliną i sikając wrzątkiem na klawiaturę (tylko na to cię tu starcza). Oni tu nie są nawet u ciebie na podwórku. To społeczny i publiczny forum. Tak więc wyluzuj, mniej ośmieszysz się :-)
~z.
pawelku z orderem nie rozumiesz nawet tego co wklejasz, a strugasz eksperta, bardzo czesto wprowadzasz w błąd. Jesli ktos bralby powaznie twoje wywody, narazilby sie na spore kary finansowe
Ty jestes aspołeczny
Jestes tak falszywy jak twoi rezimowy idol łukaszenka
Tu mozesz poczuc sie chociaz wolny, bez cenzury. Za wschodnia granica za taka propagande na widok milicjanta zapomnialbys imienia i plakalbys jak male dziecko w kołysce
Nabijaj posty, rob zamieszanie
Znalazl es w koncu wymarzona pracę bohaterze?
~Denis
Pomówienie kogokolwiek z powodu braku argumentów i nie zdolności do czytania ze zrozumieniem - oznaka słabości, niskiego poziomu pochodzenia, wychowania, rozwoju, wykształcenia, edukacji, kultury i ani jak nie kompensuje tego wszystkiego.
Kiedy nie ma czego sensownego powiedzieć i jak adekwatnie zareagować, ten, kto nie w stanie scharakteryzować człowieka jak i ocenić (w szerokim sensie) oponenta, zawsze zaczyna kręcić i zmieniać temat, próbuje obmówić, stara się oczerniać i idzie na kłamstwo i zniewagi, lecz w końcu zawsze skazany na przegranie i pośmiewisko. Historia to potwierdza.
Oj jak niby to "panowie" nisko spadliście i coraz niżej spadacie... :-)
~kiero zaw
polak chocby spadl na samo dno, to po pierwsze, szoszon juz tam byl, a po drugie, szoszon jest zawsze nizej.

takiego tepaka jak tutejszy szoszon to jeszcze nie widzialem, a sporo jezdzilem do szoszonow..
~kiero zaw
szoszon - oznaka słabości, niskiego poziomu pochodzenia, wychowania, rozwoju, wykształcenia, edukacji, kultury i ani jak nie kompensuje tego wszystkiego.
Kiedy nie ma czego sensownego powiedzieć i jak adekwatnie zareagować, ten, kto nie w stanie scharakteryzować człowieka jak i ocenić (w szerokim sensie) oponenta, zawsze zaczyna kręcić i zmieniać temat, próbuje obmówić, stara się oczerniać i idzie na kłamstwo i zniewagi, lecz w końcu zawsze skazany na przegranie i pośmiewisko. Historia to potwierdza.

nawet calkiem trafny, choc niepelny opis szoszona
Odpowiedzialność

Novemedia Ltd nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych tutaj ofert, postów i wątków. Osoby zamieszczające treści naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Powyższy adres IP będzie przekazany uprawnionym organom Państwa w przypadku naruszenia prawa. Zastrzegamy sobie prawo do nie publikowania jakichkolwiek treści bez podania przyczyny.

Twój adres IP: 34.239.151.124

Dodaj
Anuluj

Opcje - szybkie linki

Wątki Admina

TOP 20 - przez was wybrane

OSTATNIO KOMENTOWANE

ZOBACZ TEŻ

Zakazy ruchu dla ciężarówek w Europie na rok 2024
trafficban.com
Przepisy kuchni kierowców - do przygotowania w trasie lub przed wyjazdem
Kuchnia kierowcy

Sprawdź dobre parkingi w Europie
Dobry parking

Warunki przejazdu na drogach w Polsce
Drogi w Polsce
Photo by Josh Hild from Pexels