Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

KE jasno o Brenner - austriacy blokując ciężarówki łamią prawo. To koniec dozowania?

Utworzona: 2024-05-15


Trzy miesiące temu Włochy złożyły pozew przeciwko Austrii przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. Komisja Europejska skomentowała tę sytuację i w swoim oświadczeniu skrytykowała działania Austrii.

Komisja przyjęła uzasadnioną opinię w ramach postępowania wszczętego przez Włochy przeciwko Austrii na podstawie art. 259 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W swojej skardze Włochy stwierdziły, że Austria narusza prawo Unii, nakładając środki ograniczające ruch drogowy w korytarzu przez przełęcz Brenner. Po dokładnej ocenie pisemnych i ustnych uwag obu państw członkowskich Komisja stwierdza, że niektóre środki wprowadzone w Austrii ograniczają transport towarów na autostradach A12 i A13, a w konsekwencji swobodny przepływ towarów określony w art. 34 i 35 TFUE. Chodzi o zakaz jazdy w nocy, sektorowy zakaz jazdy obejmujący niektóre towary „powiązane z koleją”, zimowy zakaz jazdy w soboty oraz dozowanie liczby pojazdów ciężarowych wjeżdżających na autostradę. Uznając pewne wyjaśnienia przedstawione przez Austrię w odniesieniu do względów środowiskowych, Komisja stwierdza, że austriackim środkom brakuje spójności i w związku z tym nie można ich w całości uzasadnić osiągnięciem zamierzonych celów (ochrona środowiska, bezpieczeństwo drogowe, płynność ruchu lub bezpieczeństwo dostaw z zaopatrzeniem). Ponadto niektóre z tych środków mogą z większym prawdopodobieństwem wpłynąć na przedsiębiorstwa zagraniczne niż na firmy austriackie. Jeżeli chodzi o zarzut dotyczący rzekomego braku lojalnej współpracy, Komisja stwierdza, że Włochy nie przedstawiły wystarczających dowodów na poparcie tego twierdzenia.

❗Po wydaniu oświadczenia przez Komisję, Włochy mogą podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Nie uniemożliwia to stronom znalezienia polubownego rozwiązania sporu, a Komisja pozostaje gotowa wspierać obie strony w takich wysiłkach.

Teraz mamy to czarno na białym i prosto z Brukseli: Austria łamie traktaty europejskie! Jednostronne ograniczenia w ruchu towarowym, dozowanie liczby ciężarówek na granicy, nocny zakaz jazdy – w Unii Europejskiej nie miejsca na to takie praktyki i trzeba z tym skończyć. Widzę dużą szansę, że pozew Włoch zakończy się sukcesem powiedział Minister transportu Bawarii Christian Bernreiter.
Sama Bawaria od dawna ściśle współpracuje z Tyrolem (Austria) i Południowym Tyrolem (Włochy) próbując opracować propozycje konstruktywnych i zrównoważonych rozwiązań.

Nieustannie prowadzę rozmowy z politykami w Tyrolu i Południowym Tyrolu i zwracam uwagę, że problemów w ruchu drogowym nie można po prostu przerzucić do Bawarii. Razem opracowaliśmy szczegółową koncepcję cyfrowego systemu slotów. Pozwoliłoby to na koordynację ruchu ciężarówek na dużym obszarze, wyrównanie czasów i uniknięcie zatorów na granicy. Teraz kolej na rządy krajowe, bo to od nich zależy wdrożenie tego rozwiązania! Najlepiej byłoby gdyby jednocześnie złagodzony został tyrolski nocny zakaz jazdy. W oświadczeniu Komisji Europejskiej podkreślono, że obecna sytuacja jest nie do przyjęcia. Remedium może być właśnie nasz system slotów, który jest pilnie potrzebne, szczególnie ze względu na zbliżające się prace budowlane na trasie Brenner! Jednak doświadczenie pokazuje, że postępowanie przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości trochę potrwa. Dlatego apeluję do rządów Niemiec, Austrii i Włoch o szybkie wdrożenie cyfrowego systemu slotów! powiedział minister Bernreiter.

Źródło: Komisja Europejska/ Ministerstwo Transportu w Bawarii
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
TRONIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels