Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kierowcy bez dostępu do sanitariatów, sklepów - interwencja w sprawie sytuacji na granicy PL-UA

Utworzona: 2024-03-26


Rzecznik Praw Obywatelskich (RPO) zwrócił się do ministra spraw wewnętrznych i administracji o wyjaśnienia, w związku ze skargami dotyczącymi trudnych warunków, w jakich kierowcy samochodów ciężarowych oczekują na przekroczenie granicy pomiędzy Polską i Ukrainą.

W związku z trwającymi protestami rolników czas oczekiwania na odprawę pojazdów ciężarowych jest nadal wydłużony, o czym informuje portal granica.gov.pl. Marcin Wiącek, RPO zwraca uwagę, że przez to kierowcy czekający na odprawę nie mają możliwości załatwienia podstawowych potrzeb fizjologicznych, dostępu do bieżącej wody, nie są także w stanie zakupić jedzenia. Wielu z nich znajduje się w dużej odległości od najbliższej apteki lub sklepu.

Z wpływających do Rzecznika Praw Obywatelskich skarg wynika, że działania wolontariuszy, którzy zapewniają czekającym na przekroczenie granicy podstawowych artykułów pierwszej potrzeby nie są wystarczające, ponieważ zapotrzebowanie znacznie przekracza dostępne zasoby. Blokada prowadzona na drogach dojazdowych do przejść granicznych utrudnia także dostęp do opieki medycznej w nagłych wypadkach. W związku z tym Marcin Wiącek pyta ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego, czy resort monitoruje na bieżąco sytuację na przejściach granicznych z Ukrainą, a w szczególności czy służby mają polecenie zapewnienia właściwych warunków oraz zaplecza sanitarnego kierowcom oczekującym na przekroczenie granicy. Rzecznik prosi też o przekazanie informacji o dotychczasowych działaniach podjętych w celu zabezpieczenia podstawowych potrzeb osób oczekujących na odprawę.Źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich
grafika poglądowa
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels