Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Utrata uprawnień = zakaz prowadzenia pojazdów w całej UE. Zmiany coraz bliżej
Utworzona: 2024-02-07

Poważne wykroczenia drogowe, takie jak nadmierna prędkość lub jazda pod wpływem alkoholu, powinny prowadzić do zakazu prowadzenia pojazdów w całej UE, stwierdzili posłowie Parlamentu Europejskiego we wtorek, 6 lutego br.

🔸 Pozbawienie prawa jazdy w jednym kraju Unii Europejskiej będzie ważne w całej UE

Obecnie, jeśli kierowca straci prawo jazdy w wyniku wykroczenia drogowego w innym kraju UE niż ten, który wydał mu prawo jazdy, w większości przypadków sankcja będzie miała zastosowanie tylko w kraju, w którym popełniono wykroczenie i nie będzie wiązać się z żadnymi ograniczeniami w pozostałej części Unii Europejskiej. Aby zapewnić, że zawieszenie, ograniczenie lub cofnięcie prawa jazdy nierezydenta będzie miało zastosowanie we wszystkich krajach UE, nowe przepisy wymagają, aby decyzja ta została przekazana do kraju UE, który wydał prawo jazdy.

🔸 Rozszerzenie listy poważnych wykroczeń drogowych

Posłowie Parlamentu Europejskiego sugerują dodanie jazdy bez ważnego prawa jazdy do listy poważnych wykroczeń drogowych, takich jak jazda pod wpływem alkoholu lub spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego, które spowodowałyby wymianę informacji o pozbawieniu prawa jazdy. Jazda o 50 km/h szybciej niż wynosi ograniczenie prędkości jest również jednym z poważnych wykroczeń drogowych, które mogą skutkować pozbawieniem prawa jazdy. Posłowie ustalili niższe ograniczenie prędkości dla obszarów mieszkalnych, co oznacza, że przekroczenie prędkości o 30 km/h na tych drogach może skutkować utratą prawa jazdy lub jego zawieszeniem.

🔸 Jasny harmonogram egzekwowania decyzji o zakazie prowadzenia pojazdów

Parlament Europejski sugeruje wprowadzenie terminu 10 dni roboczych dla krajów Unii Europejskiej na wzajemne informowanie się o decyzjach dotyczących dyskwalifikacji kierowców oraz kolejnego terminu 15 dni roboczych na podjęcie decyzji, czy zakaz prowadzenia pojazdów będzie obowiązywał w całej UE. Dany kierowca powinien zostać poinformowany o ostatecznej decyzji w ciągu 7 dni roboczych.

Kolejne kroki

Projekt przepisów w sprawie ogólnounijnego skutku niektórych zakazów prowadzenia pojazdów został przyjęty 372 głosami do 220 przy 43 głosach wstrzymujących się. Parlament zakończył teraz pierwsze czytanie, a ponieważ Rada nie przyjęła jeszcze swojego stanowiska, nowy Parlament, który zostanie wybrany w czerwcu 2024 r., będzie kontynuował prace nad tą ustawą.

Należy wspomnieć, że przepisy dotyczące dyskwalifikacji kierowców są częścią pakietu bezpieczeństwa ruchu drogowego przedstawionego przez Komisję Europejską w marcu 2023 roku. Zawiera on również przepisy dotyczące transgranicznej wymiany informacji o wykroczeniach drogowych, które są obecnie przedmiotem negocjacji z Radą. Pakiet ma na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg i jak największe zbliżenie się do zerowej liczby ofiar śmiertelnych w transporcie drogowym w UE do 2050 r. ("Cel zero").

Źródło: Parlament Europejski
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
MWB Trans - Mariusz Wieczorek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels