Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Lepsze miejsca odpoczynku dla kierowców zawodowych w całej Anglii

Utworzona: 2023-09-14


W sumie 39 operatorów obiektów przydrożnych otrzyma wsparcie finansowe od Departamentu Transportu o wartości 8 mln funtów oraz dodatkowe 11 mln funtów od sektora prywatnego na poprawę miejsc odpoczynku dla kierowców ciężarówek. Inwestycje poprawią infrastrukturę socjalną, m.in. prysznice, restauracje, a także zwiększą liczbę miejsc parkingowych dla ciężarówek.

Ponieważ kierowcy są zobowiązani do korzystania z obowiązkowych przerw i okresów odpoczynku, budowa lepszych obiektów przydrożnych poprawi jakość odpoczynku kierowców samochodów ciężarowych, zapewniając wszystkim poczucie bezpieczeństwa na tamtejszych drogach.

Fundusze pochodzą z rządowego programu dotacji na parkingi dla samochodów ciężarowych oraz zaplecze socjalne dla kierowców i stanowią część wspólnej inwestycji rządu i sektora prywatnego o wartości do 100 mln funtów, mającej na celu wsparcie branży logistycznej i pobudzenie wzrostu gospodarczego.

33 działania rządu mające na celu wsparcie brytyjskiego sektora transportu obejmują inwestycje o wartości 34 mln funtów mające na celu utworzenie do 11 000 miejsc szkolenia kierowców samochodów ciężarowych w ramach programu szkoleń oraz zwiększenie o 90% liczby egzaminów na prawo jazdy dla kierowców ciężarówek w porównaniu z poziomem sprzed pandemii COVID-19.

Źródło: gov.uk
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Studio Patrzałek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels