Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

SMEI pomoże uniknąć ograniczeń dotyczących mobilności i usług logistycznych

Utworzona: 2023-08-02


Nadzwyczajny instrument jednolitego rynku (SMEI) musi gwarantować swobodę przemieszczania. Rozwiązanie ma pomóc zachować swobodny przepływ osób i towarów w UE na wypadek przyszłych sytuacji kryzysowych.

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego, odpowiedzialna za nadzór legislacyjny i kontrolę przepisów UE dotyczących jednolitego rynku, głosowała nad zaproponowanym przez Komisję Europejską instrumentem nadzwyczajnym jednolitego rynku (SMEI). Instrument jest kolejny ze środków nadzwyczajnych UE, które utrzymywały przepływ towarów podczas pandemii COVID-19.

We wrześniu 2022 r. Komisja Europejska zaproponowała koncepcję SMEI, aby lepiej przygotować UE do radzenia sobie z przyszłymi kryzysami na dużą skalę. Koncepcja ma na celu zapewnienie handlu między państwami członkowskimi oraz utrzymanie dostaw podstawowych usług i towarów. W swoim podejściu ogólnym, wypracowanym w czerwcu, Rada pozostawiła bez odpowiedzi kilka kwestii, w tym rozporządzenia mające wyjaśniać, doprecyzowywać i definiować wiele aspektów instrumentu SMEI.

Stanowiska zarówno Rady, jak i Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów znacznie odbiegają od pierwotnego wniosku Komisji, ponieważ dążą do utrzymania rozporządzenia Rady (WE) nr 2679/98 w sprawie funkcjonowania rynku wewnętrznego w odniesieniu do swobodnego przepływu towarów między państwami członkowskimi. Zgodnie z obydwoma tekstami, w przypadku ewentualnych konfliktów między tym rozporządzeniem a proponowanym rozporządzeniem w sprawie SMEI, pierwszeństwo będzie miało to rozporządzenie.

Trzeba sprawdzić, jak tego rodzaju koegzystencja jest utrzymywana. Jest to pozytywny punkt w stanowisku Rady, ponieważ zachowuje ona również instrument służący usuwaniu barier na mniejszą skalę w swobodnym przepływie towarów. Oczywiście, zajmując takie stanowisko, Rada i Parlament Europejski powinny również zobowiązać się do poprawy skuteczności rozporządzenia nr (WE) 2679/98, powszechnie zwanego ‘rozporządzeniem w sprawie truskawek’” powiedziała Raluca Marian, dyrektor IRU ds. rzecznictwa w UE.
Tekst przyjęty dzisiaj przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego zostanie poddany głosowaniu plenarnemu w Strasburgu, które najprawdopodobniej odbędzie się we wrześniu. Wkrótce potem rozpoczną się negocjacje trójstronne z Radą.

Źródło: IRU
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels