Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

W zgodzie ze środowiskiem i z myślą o właścicielach pojazdów - kompromis Niemiec i KE

Utworzona: 2023-03-28


Przepisy o braku możliwości rejestracji nieelektrycznych osobówek i lekkich pojazdów dostawczych, udało się zastąpić inną propozycją, która nadal uwzględniać będzie restrykcyjne podejście do emisji CO2.

Zaproponowane 14 lutego przepisy dotyczące sprzedaży i rejestracji pojazdów (KLIK) mające na celu obniżenie emisji dwutlenku węgla spotkały się z wieloma głosami za i przeciw. Jednym z tych stojących w opozycji jest brak logicznego podejścia, w związku z całkowitym zakazem rejestracji pojazdów osobowych i lekkich dostawczych innych niż elektryczne po 2035 r. Taki właśnie sprzeciw na początku marca wystosowała strona niemiecka wsparta między innymi przez Polskę (KLIK). Zablokowanie możliwości potwierdzenia dotychczasowych ustaleń doprowadziło do rozmów z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Frans Timmermans, europejski komisarz ds. środowiska i niemiecki minister transportu Volker Wissing ogłosili na twitterze decyzję jaką udało się wypracować w ramach ustawy o neutralności pod względem emisji CO2.

Doszliśmy do porozumienia z Niemcami w sprawie przyszłego wykorzystania paliw w samochodach. Będziemy teraz pracować nad jak najszybszym przyjęciem rozporządzenia w sprawie norm emisji CO2 dla samochodów, a Komisja niezwłocznie podejmie niezbędne kroki prawne w celu wdrożenia punktu 11.Frans Timmermans
Pojazdy z silnikami spalinowymi będą mogły być również nowo rejestrowane po 2035 r., jeśli będą napędzane wyłącznie paliwami neutralnymi pod względem emisji CO2. Wydaje się to być odpowiednie rozwiązanie łączące zarówno troskę o środowisko, jak i możliwości technologiczne producentów pojazdów i ekonomiczne użytkowników samochodów.


Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
TRONIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels