Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Wymiana dokumentów bez ponownych szkoleń lub egzaminów - cyfrowe prawo jazdy UE
Utworzona: 2023-03-11

Wprowadzenie tego dokumentu zaproponowała Komisja Europejska, aby uprościć uznawanie praw jazdy między państwami członkowskimi.

REKLAMA
1 marca 2023 roku KE przedstawiła wnioski w sprawie modernizacji przepisów dotyczących praw jazdy, w tym wprowadzenia cyfrowego prawa jazdy ważnego w całej Unii Europejskiej (KLIK ⬅). Poniżej znajdziecie pytania i odpowiedzi przygotowane przez Komisję, by doprecyzować najistotniejsze aspekty.

Jakie są korzyści z unijnego cyfrowego prawa jazdy?

Dyrektywa po raz pierwszy wprowadza cyfrowe prawo jazdy, dostępne za pośrednictwem telefonu komórkowego lub innego urządzenia cyfrowego, które byłoby uznawane w całej Unii Europejskiej. Ułatwiłoby to przeprowadzanie procesów administracyjnych oraz wymianę lub odnowienie prawa jazdy, ponieważ całą procedurę będzie można przeprowadzić przez Internet.

Komisja Europejska zaznacza, że dyrektywa określa minimalne wymagania umożliwiające interoperacyjność takich cyfrowych praw jazdy w całej Wspólnocie państw, ale zostaną one dokładniej określone później. Po okresie dostosowawczym cyfrowe prawo jazdy będzie wydawane domyślnie, ale kierowcy będą mogli również posiadać fizyczne prawo jazdy lub jedno i drugie.

Kiedy wejdzie w życie?

Jak tłumaczy Bruksela, pierwszym krokiem jest uzgodnienie specyfikacji technicznych dotyczących interoperacyjności, bezpieczeństwa i testowania takich praw jazdy, w tym funkcji weryfikacji i interfejsu z systemami krajowymi. Komisja proponuje przyjęcie szczegółowych zasad dotyczących tych aspektów w ciągu 18 miesięcy od przyjęcia proponowanej dyrektywy.

Gdy państwa członkowskie będą miały możliwość zintegrowania tych wymogów z krajowymi systemami informatycznymi, Komisja proponuje, aby cyfrowe prawa jazdy były wydawane jako domyślne, począwszy od czterech lat od daty przyjęcia dyrektywy.

A co z posiadaczami zagranicznego prawa jazdy?

Obecnie posiadacze praw jazdy wydanych w krajach spoza Unii Europejskiej, którzy przyjeżdżają do UE, aby tu zamieszkać, często muszą ponownie przejść szkolenie kierowców i zdać egzaminy, aby uzyskać unijne prawo jazdy, niezależnie od ich wcześniejszego doświadczenia w prowadzeniu pojazdów. Ponadto przepisy, których muszą przestrzegać, różnią się w poszczególnych państwach członkowskich.

Dzięki tej propozycji kierowcy z krajów uznanych za posiadające wystarczająco wysokie standardy bezpieczeństwa drogowego będą mogli wymieniać swoje prawa jazdy na dokumenty unijne albo bez konieczności ponownego szkolenia lub zdawania egzaminu, albo spełniając te wymogi na podstawie jednolitych warunków obowiązujących w całej Unii. Lista krajów kwalifikujących się do tego systemu zostanie opublikowana na późniejszym etapie.

Komisja Europejska utworzy również sieć wiedzy, aby umożliwić wymianę najlepszych praktyk w zakresie integracji zagranicznych kierowców zawodowych na rynku Unii Europejskiej. Sieć będzie obejmować władze krajowe, centra doskonałości, uniwersytety, badaczy i inne podmioty zajmujące się bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Źródło: Komisja Europejska
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Bus Premium Class


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels