Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Zmiany dla przewoźników wykonujących przewozy do Wielkiej Brytanii

Utworzona: 2022-12-20


Przedsiębiorcy z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej, aby wykonywać przejazdy w ruchu trójstronnym będą musieli posiadać zezwolenie wydane przez Europejską Konferencję Ministrów Transportu (ECMT).

UK wkrótce zmieni ustawodawstwo krajowe, aby w pełni wdrożyć niektóre postanowienia dotyczące międzynarodowego transportu drogowego zawarte w Umowie o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią, w szczególności w obszarze dostępu operatorów z siedzibą w państwach członkowskich UE do rynku brytyjskiego. Ta zmiana wejdzie w życie z początkiem przyszłego roku.

Jak poinformował kierownik działu licencjonowania przewoźników i dostępu do rynku Departamentu Transportu, aby uwzględnić prawa dostępu zawarte w Umowie TCA (Trade and Cooperation Agreement), Wielka Brytania usuwa z ustawodawstwa krajowego:
➡ prawo firm transportowych z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej do wykonywania przewozów kabotażowych przy wjeździe do Wielkiej Brytanii bez ładunku;
➡ prawo firm transportowych z Unii Europejskiej do wykonywania transportu kombinowanego (tj. niektórych rodzajów transportu intermodalnego, gdy towary są przewożone w tej samej jednostce ładunkowej lub pojeździe z wykorzystaniem dwóch lub więcej rodzajów transportu);
➡ prawo firm transportowych z Unii Europejskiej do odbioru towarów w Wielkiej Brytanii, a następnie udania się do kraju spoza UE w celu pozostawienia tych towarów (tzw. „przewóz trójstronny”) na mocy licencji wspólnotowej.

Wielka Brytania postanowiła usunąć te prawa biorąc pod uwagę fakt, że umowa o handlu i współpracy nie gwarantuje brytyjskim przewoźnikom działającym na terytorium Unii Europejskiej równoważnych praw na zasadzie wzajemności.

Przewoźnicy z siedzibą w państwach członkowskich Unii Europejskiej mogą nadal wykonywać przejazdy w ruchu trójstronnym po usunięciu tych praw ale będą musieli posiadać zezwolenie wydane przez Europejską Konferencję Ministrów Transportu (ECMT). Zezwolenia ECMT są wykorzystywane przez brytyjskich przewoźników wykonujących analogiczne przewozy trójstronne między państwami Unii Europejskiej i innymi krajami.

Dokonano już zmian w głównym prawie kabotażowym (dwa przejazdy kabotażowe dla operatorów z UE w ciągu 7 dni od rozładunku po przyjeździe z ładunkiem w ramach przewozu międzynarodowego). Przypominamy, że z dniem pierwszym maja przestało obowiązywać tymczasowe złagodzenie przepisów dotyczących kabotażu w Wielkiej Brytanii, umożliwiające przewoźnikom spoza UK wykonywać nieograniczoną liczbę przewozów kabotażowych przez okres 14 dni, o czym przeczytacie ➡ Koniec rozszerzonego kabotażu w Wielkiej Brytanii.

Dodatkowe informacje można uzyskać pisząc na adres: freight@dft.gov.uk

Źródło: Departament Transportu Wielkiej Brytanii
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
TRONIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels