Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

MaWo Group

Sposób na to, by płacić mniej
Utworzona: 2022-10-16

Polskie firmy transportowe pokonują najtrudniejsze przeszkody stawiane przez ustawodawców. Pół roku temu zmieniły się zasady rozliczania pracy zawodowych kierowców jeżdżących poza Polską.

W efekcie przewoźnicy ponoszą większe wydatki z tytułu kosztów pracy. Sugerujemy pewne rozwiązanie, mogące stanowić swego rodzaju wsparcie w obecnej sytuacji, w której mamy do czynienia ze swoistą kumulacją problemów.

Jeszcze do niedawna kierowcy przysługiwał zwrot za wydatki związane z wyjazdem, koszty noclegu oraz dieta - podlegające zwolnieniu z ZUS i PIT-4. Od 2. lutego 2022 składki do ubezpieczenia, emerytalne i rentowe za prowadzących zawodowo pojazdy zagranicą naliczane są tak jak za pracowników zatrudnionych zagranicą u polskich pracodawców.

Ustalając przychód pracownika, przewoźnik bierze pod uwagę łączny przychód za wykonywanie obowiązków służbowych w Polsce i zagranicą. Jeśli przez część miesiąca kierowca przebywa na urlopie wypoczynkowym, przychody wynikające z pracy i dni wolnych należy zsumować. Nie uwzględniamy zasiłków z ubezpieczeń społecznych i chorobowe.

Prognozowane przeciętne wynagrodzenie

Ważną rolę w obliczeniu składek ZUS za kierowców jeżdżących poza granicami Polski odgrywa prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne. W 2022 roku wynosi ono 5922 zł. Jeśli przychód kierowcy (za każdy dzień pracy i gotowości do pracy; pomniejszony o równowartość diety) w danym miesiącu wyniesie więcej niż ta kwota, nalicza się składki wg kwoty ustalonej wg §2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia składkowego. Przy niższym przychodzie kwota przeznaczona na ubezpieczenia społeczne będzie ustalana na zasadach ogólnych, w odniesieniu do faktycznego przychodu.

Działanie prawodawców zwiększyło radykalnie koszty prowadzenia działalności transportowej. Przewoźnicy mają poważny problem, by je obniżyć. Zmiany w przepisach nie powinny odbywać się w tak radykalny sposób, jak to zrobiono z wspomnianymi regulacjami. Zamiast w jednym momencie obcinać diety i ryczałty w 100%, proces powinien trwać miesiące, a nawet lata. Co prawda ryczałt za nocleg kierowców był i tak bez sensu, bo zwykle spędzali go w kabinie, to diety odgrywały ważną rolę. Z drugiej strony, użytkownik ciężarówki jadący po Polsce znajduje się w podróży służbowej. Dlaczego zatem w tej podróży nagle nie jest po przekroczeniu granicy kraju? Obecnie transportowcy płacą więcej z tytułu składek do ZUS-u, a użytkownicy pojazdów ciężarowych zarabiają tyle samo co przed zmianą przepisów... – mówi Wojciech Romaniuk, prezes MaWo Group.

Jak zoptymalizować koszty zakupów

Transport drogowy, mający hojny udział w polskim PKB, od wielu lat obrywa w formie nowych, niekorzystnych regulacji.

Wzrost kosztów pracy to nie wszystko. Rosną ceny paliwa, w tym także LNG, które mogło stać się jednym z pomysłów na optymalizację wydatków. Drożeją ciągniki siodłowe, opony, kierowcy życzenia zarobkowe windują często do absurdalnych kwot. Zbyt dużo tego się obecnie dzieje – wymienia Wojciech Romaniuk.
Amerykańska pisarka Regina Brett powiedziała kiedyś, że nie mamy wpływu na to, co nas spotyka, ale mamy wpływ na swoją reakcję.

O ile praktycznie nic nie poradzimy na wysokość i zasady płacenia składek ZUS, możemy zadziałać w innych kwestiach. Myślę tutaj o optymalizacji kosztów przy zakupie opon, ubezpieczeń, paliwa i wszystkich pozostałych produktów oraz usług dla firmy. Jeżeli przedsiębiorstwo, zakładając, że nie jest potentatem, zgłosi się do dostawcy, będzie dla niego jednym z wielu klientów. Co innego grupa zakupowa złożona z 5, 10, 100, czy nawet 1000 podmiotów – mówi Wojciech Romaniuk.

Sytuacja win-win

Prawda znana od lat głosi: większy potencjał zakupowy wpływa na atrakcyjność klienta, a zarazem kierowanej do niego oferty. Dlatego potrzeba konsolidacji przewoźników i tworzenia dużych sił nabywczych, pozwalających efektywnie i taniej zaspokoić potrzeby wielu przedsiębiorstw. Bo nawet zrzeszenia firm transportowych, których w Polsce mamy wiele, nie zawsze mówią jednym głosem.

Przy tworzeniu grupy zakupowej niezwykle istotną rolę odgrywa grupa menedżerów, którzy będą nią zarządzać. Muszą umieć połączyć czasem mocno zindywidualizowane potrzeby różnych firm, ale i mieć cechy dobrego negocjatora. Jeśli te warunki zostaną spełnione, wystąpi sytuacja win-win – oczywiście wielce pożądana przez każdego przedsiębiorcę. Zatem dobra grupa zakupowa oznacza sukces dla wszystkich, łącznie ze sprzedawcami – podsumowuje prezes MaWo Group.
Źródło: MaWo Group
Do ulubionych MaWo Group
PREZENTACJA FIRMY
Viking Line Cargo


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels