Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Kancelaria Transportowa LEGALTRANS

Elektroniczny list przewozowy w transporcie

Utworzona: 2022-01-16


Elektroniczny obieg dokumentów, pod warunkiem właściwego wdrożenia i stworzenia odpowiedniego oprogramowania, jest w stanie usprawnić wiele procesów w firmie.

W 2019 roku. Polska przystąpiła do Protokołu dodatkowego do Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) dotyczącego elektronicznego listu przewozowego, sporządzonego w Genewie 20 lutego 2008 roku Dokument ten wprowadza nową formę listu przewozowego – elektroniczny list przewozowy e-CMR. Od 2026 roku elektroniczne listy przewozowe mają stać się obowiązkowe w całej Unii Europejskiej.

List przewozowy CMR a e-CMR

e-CMR, podobnie jak klasyczny list przewozowy CMR to dokument potwierdzający zawarcie umowy przewozu. Stosuje się go do wszystkich zarobkowych umów przewozu drogowego towarów pojazdami, niezależnie od miejsca zamieszkania i przynależności państwowej stron, jeżeli miejsce przyjęcia przesyłki i miejsce dostawy znajdują się w dwóch różnych krajach. Przynajmniej jeden z tych krajów musi być krajem umawiającym się.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 Protokołu dodatkowego, elektroniczny list przewozowy, który spełnia wymogi tego Protokołu, jest traktowany na równi z papierowym listem przewozowym, o którym mowa w Konwencji. Ma zatem taką samą wartość dowodową i wywiera te same skutki. Zawiera ponadto te same dane, co klasyczny list przewozowy.

Uwierzytelnienie elektronicznego listu przewozowego

e-CMR uwierzytelnia się przy użyciu wiarygodnego podpisu elektronicznego. Postanowienia Protokołu zezwalają ponadto na uwierzytelnianie „jakąkolwiek inną elektroniczną metodą, dozwoloną przez prawo kraju, w którym elektroniczny list przewozowy został wystawiony”.

Dostęp do danych zawartych w e-CMR ma każda z uprawnionych stron.

Jakie są zalety wystawiania listu przewozowego w formie elektronicznej?

Obieg dokumentów w tradycyjnej, papierowej formie jest procesem czasochłonnym i pracochłonnym. Rosnące ceny papieru sprawiają ponadto, że staje się on coraz to droższy. A dokumentacji w branży transportowej zdecydowanie nie brakuje. Czynności, jakie trzeba wykonać do pełnego wystawienia papierowego listu przewozowego to jego wydrukowanie, zaktualizowanie, zarchiwizowanie oraz wysłanie dowodu dostawy. Analiza przeprowadzona przez firmę SIRA Consulting dla Ministerstwa Transportu w Danii wykazała, że wszystkie te czynności zajmują średnio ok. 12 minut, a ich koszt to ponad 6 euro. Dla porównania, wystawienie tego samego listu w formie elektronicznej to średni koszt na poziomie niecałych 2 euro. W tym miejscu warto uwzględnić także ryzyko wystąpienia pomyłki. Błędne wypełnienie listu papierowego generuje dodatkowe koszty pieniężne i straty czasowe, ponieważ list ten trzeba wydrukować na nowo i w całości ponownie uzupełnić. W systemie wszystko dzieje się o wiele szybciej, dlatego łatwiej jest wypełnić elektroniczny list przewozowy. Niższe koszty to oczywiście tylko jedna z zalet postępującej digitalizacji i zastępowania dokumentów papierowych formą elektroniczną. Jest to forma o wiele szybsza, usprawniająca łańcuch dostaw, a co się z tym wiąże – cały transport. Każda ze stron umowy przewozu, w tym pracownicy, mają ciągły dostęp do bieżących informacji o przesyłce. Mogą śledzić ją na terenie całej Europy. Sprawdzać, gdzie się znajduje, o której godzinie przyjedzie, jakim samochodem. Dzięki temu możliwe staje się lepsze przygotowanie i zaplanowanie dalszych czynności, bez opóźnień i powstawania zatorów. Dokumentacja elektroniczna nie stwarza ponadto tak dużego ryzyka zawieruszenia się i zgubienia. Jej przechowywanie jest dlatego wygodniejsze i bezpieczniejsze.

Źródło: Kancelarią Transportową Legaltrans
Do ulubionych Kancelaria Transportowa LEGALTRANS
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels