REKLAMA
MaWo Group

Mała rewolucja cz.2
Utworzona: 2022-01-06

Nowe przepisy wprowadzono pospiesznie, co nigdy nie służy dokładności.

REKLAMA
Pierwszy materiał dotyczący zmian

Leasing

Niedawno w mediach pojawiły się informacje, że wiele firm zgłasza się do leasingodawców z propozycją wykupienia samochodu jeszcze przed końcem 2021 r. Wynika to z błędnego przekonania, że od 2022 r., czyli od wejścia w życie Nowego Ładu, sprzedając samochód wykupiony po okresie jego leasingu, w ciągu 6 lat, trzeba będzie zapłacić od tej transakcji zarówno podatek PIT, jak i VAT. Tę drugą daninę (VAT) trzeba będzie rozliczyć, podobnie jak dotychczas, tylko w przypadku sprzedaży samochodu do własnej lub innej firmy. Kupujący również ma możliwość rozliczenia VAT-u od tej transakcji. Należy tu zaznaczyć, że bierze się w takim przypadku faktyczną wartość pojazdu, nie rynkową. A ta cena wykupu po leasingu często bywa niska lub wręcz symboliczna.
 
Masowego zgłaszania się do firm leasingowych nie potwierdza Dyrektor Generalny Związku Polskiego Leasingu (ZPL) Andrzej Sugajski: Już na etapie pojawienia się informacji, że nowe przepisy mogą znacząco zmienić warunki leasingu, zrobiliśmy rekonesans pośród firm leasingowych, aby to zweryfikować. Zainteresowanie wśród klientów jest większe niż zwykle także z tego względu, że szukają oni informacji. Natomiast zmiana dotyczy tylko pewnej części klientów, to jest jednoosobowej działalności gospodarczej, którzy sfinansowali samochód leasingiem. Są zainteresowani wykupem aktywa do majątku prywatnego, bo zbliża się koniec kontraktu. Patrząc nad cały rynek leasingu wykupy do majątku prywatnego dotyczyły niewielkiej grupy leasingobiorców. Zresztą nasze wieloletnie badania pokazują, że kwestie podatkowe nie są powodem dla którego firmy korzystają z leasingu. Liczy się elastyczność, szybkość podejmowania decyzji i inne kwestie związane z dostępnością. Nie ma więc paniki, nie ma masowego, pospiesznego wykupu leasingowanych pojazdów.

Użytkownicy często dążą do wydłużania okresu leasingu: Umowy leasingu pokazują, że klienci raczej starają się rozciągnąć w czasie te obciążenia związane ze spłatą, niż je kumulować w celu szybszego zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych. Naszym zdaniem zmiany w ustawach podatkowych mogą być jednocześnie szansą na odnowienie kontraktów na nowe pojazdy. Klienci, którzy dziś wykupują samochody do majątku prywatnego, w większości będą zainteresowani uzupełnieniem aktywów firmowych i tym samym, włączeniem kosztów ich użytkowania w firmowe budżety – przewiduje Dyrektor Sugajski. A wracając do wspomnianych 6 lat, często bywa tak, że samochody zostają w rodzinie po okresie użytkowania w firmie, ponieważ mają znaną historię, były serwisowane. Nie ma potrzeby odsprzedaży ich dalej.
 
Czy coś zmieni się w leasingu od 2022 r., w związku z Polskim Ładem, pytam Dyrektora Sugajskiego: Nie sądzę. Nasze badania i doświadczenia pokazują wyraźnie, że leasing jest wybierany w ostatnich latach przede wszystkim dlatego, że jest produktem łatwo dostępnym. Przedsiębiorcy znacznie częściej wskazują na leasing jako tańszy od kredytu sposób pozyskania przedmiotu, którym są zainteresowani. Istotne znaczenia mają tu zazwyczaj korzystniejsze warunki zakupu, między innymi cena, z jakich korzystają firmy leasingowe wypracowane w ramach wieloletniej współpracy z producentami i dostawcami przedmiotów. To może być w 2022 roku jeszcze większym atutem: dostępność, szybkość pozyskania i powszechność, bo oferta rynkowa leasingu jest bardzo szeroka – podkreśla Dyrektor ZPL.
 
Mamy więc odpowiedź: bezpośrednio na leasing czy wynajem pojazdów i innych środków trwałych Polski Ład nie wpływa. A czy wzrost kosztów po stronie leasingodawców może spowodować podniesie ich marż? Nie, nie sądzę. Konkurencja na rynku jest bardzo duża. Natomiast wraz z inflacją i wzrostem stóp procentowych, mogą rosnąć koszty finansowania, pozyskiwanego przez firmy leasingowe. W umowach leasingu, opartych o zmienne stopy procentowe, może to znaleźć swoje odbicie. Ponadto aktualnie problemem jest sama cena środków trwałych i ich dostępność. Już od pewnego czasu obserwujemy podwyżki cen. Problemu braku pojazdów i innych urządzeń na razie jeszcze tak bardzo nie odczuwamy, bowiem jest to u nas proces rozciągnięty w czasie. Wracając jednak do Polskiego Ładu, to nie sądzę, aby spowodował on jakieś turbulencje w rozwoju rynku leasingu – podsumowuje Andrzej Sugajski.

Czas nas uczy pogody

W tej i wielu innych publikacjach, poświęconych Polskiemu Ładowi, przedstawiamy jedynie ogólne informacje o zmianach, jakie nastąpią z początkiem 2022 r. Każdemu zalecamy indywidualne podejście do sprawy, a jeśli to konieczne, zasięgnięcie fachowej porady. W gąszczu nowych przepisów trudno się połapać. Pojawiło się mnóstwo wzorów nowych dokumentów, które trzeba składać w urzędach lub u pracodawcy (np. wniosek u uwzględnianie ulgi dla klasy średniej przy miesięcznych rozliczeniach). Jest wiele niewiadomych, które wychodzą w praktyce stosowania nowych regulacji.

”Polski Ład to integralna wizja rozwoju społeczno-gospodarczego. Jego celem jest poprawa komfortu życia Polaków oraz zwiększenie innowacyjności krajowej gospodarki” – czytamy na rządowych stronach. Już pierwsze miesiące 2022 r. pokażą, jak w praktyce sprawdzi się podatkowa reforma. Czy przedsiębiorcy, którym wzrosną koszty działalności, podniosą ceny za swoje towary i usługi. Należy jednocześnie pamiętać o zatwierdzonej w połowie grudnia 2021 r. podwyżce cen gazu o ok. 50 %, i prądu o ¼. To z pewnością, w zależności od branży, wpłynie na koszty działania przedsiębiorstw. Dla serwisów i warsztatów samochodowych będzie to z pewnością istotna podwyżka od stycznia 2022 r.

Autor: Klaudiusz Madeja
Do ulubionych MaWo Group
REKLAMA
PREZENTACJA FIRMY
BBA Transport System


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels