Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA
Transport i Logistyka Polska

Pokaż certyfikat, bo nie rozładujesz...
Utworzona: 2021-12-05

W kilku krajach UE wprowadzono prawne nakazy kontrolowania certyfikatu covidowego u kierowców. W Niemczech niektóre firmy odmawiają z powodu braku certyfikatu załadunków i rozładunków. Szef TLP interweniował w tej sprawie u marszałek polskiego sejmu i unijnych komisarzy.

Maciej Wroński, prezes związku Transport i Logistyka Polska zwrócił się do marszałek sejmu Elżbiety Witek z prośbą o pilną interwencję i podjęcie prac nad rozwiązaniami umożliwiajacymi polskim pracodawcom weryfikację, czy pracownicy firmy oraz osoby z nią współpracujące zostały zaszczepione przeciwko Covid-19.

Polscy przewoźnicy pozostając w niewiedzy co do przyjęcia szczepionki przez kierowców wysyłają ich do krajów, gdzie wprowadzono przepisy nakazujące pracodawcom kontrolowanie kierowców, czy posiadają certyfikat covidowy (tzw. green pass) pod groźbą kar finansowych. Do TLP dotarły również informacje, że niektóre firmy w Niemczech, gdzie dokonywane są załadunki i rozładunki, odmawiają wjazdu na teren zakładuk kierowcom, którzy nie okażą certyfikatu potwierdzającego przyjęcie szczepionki lub przebycie choroby. Tego rodzaju wymog stawiany jest nawet wtedy, gdy kierowcy nie mają bezpośredniego kontaktu z żadnym pracownikiem odpowiedzialnym za załadunek lub rozładunek. To bardzo utrudnia, a czasami uniemożliwia pracę polskim kierowcom i przewoźnikom.

To, że kontrole certyfikatu covidowego są realnym problemem dla polskich transportowców i stanowią poważne zagrożenie dla ciagłości transgranicznych operacji transportu drogowego szef TLP zasygnalizował również komisarzom UE odpowiedzialnym za unijny transport i rynek wewnętrzny.

Tutaj znajdziesz treść pism do marszałek sejmu Elżbiety Witek oraz komisarzy UE Adiny Vălean i Thierry'ego Bretona: kontrole-certyfikatu-covidowego
Do ulubionych Transport i Logistyka Polska
Photo by Josh Hild from Pexels