REKLAMA

Słowenia: czasowy limit parkowania
Utworzona: 2021-11-18

W najbliższym czasie na punktach postojowych wzdłuż autostrad pojawią się znaki informujące o możliwości zatrzymania pojazdów o dmc pow. 3,5t na maksymalnie 25h. Po tym czasie pojazd powinien opuścić miejsce parkingowe.

Jak informuje DARS, słoweński odpowiednik naszej GDDKiA, liczba miejsc parkingowych przy autostradach jest ograniczona, dlatego nie powinny one być niepotrzebnie zajmowane.

Nowa ustawa o ruchu drogowych reguluje parkowanie pojazdów na miejscach postojowych przy autostradach i drogach ekspresowych. Zgodnie z nią:
    ✅ Autobusy i samochody ciężarowe o dmc powyżej 3,5 tony mogą parkować na wyznaczonych miejscach przez maksymalnie 25 godzin. W przypadku, gdy ruch tych pojazdów jest objęty ograniczeniem lub zakazem ruchu przez okres dłuższy niż 25 godzin, parkowanie jest dozwolone na czas trwania ograniczenia lub zakazu.

    Wykroczenie będzie karane mandatem w wysokości 300 euro dla kierowcy, dla osoby prawnej w wysokości 1000 euro i dla osoby odpowiedzialnej w wysokości 300 euro.
    ✅ Kierowca musi w sposób widoczny umieścić na wewnętrznej stronie szyby informację z godziną i datą rozpoczęcia parkowania (np.: 10:25, 25.11.2021).

    Grzywna za brak informacji to 150 euro (kara dla kierowcy).

Inspektorzy ds. opłat drogowych udostępniają kierowcom pojazdów ciężarowych ulotki z informacjami o czasowym limicie parkowania i wysokości kar grzywny.

Link do ulotki informacyjnej 📌
Do ulubionych
Photo by Josh Hild from Pexels