Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Logistyka w czasie pandemii

Pandemia koronawirusa praktycznie z dnia na dzień diametralnie odmieniła nasze życie. COVID-19 dotknął nie tylko sferę zdrowotną, ale w ogromnym stopniu także niemal każdą dziedzinę gospodarki.

Przedsiębiorcy musieli na nowo zdefiniować swoje plany oraz wdrożyć nowy system zarządzania wieloma procesami wewnątrz firmy, jak w kontakcie z podmiotami zewnętrznymi. Przed ogromnym wyzwaniem stanęły podmioty z sektora transportu, spedycji oraz logistyki. Na czym polegały główne modyfikacje na tych płaszczyznach?

Logistyka w czasie pandemii - co zmienił COVID-19

Trwająca od kilkunastu miesięcy pandemia koronawirusa i związane z COVID-19 zagrożenie epidemiczne, które dotknęło cały świat, sprawiło, że wiele firm musiało stworzyć nowy model działania. Po wprowadzeniu obostrzeń wzrosło znaczenie podmiotów zajmujących się ogólnie pojętą spedycji czy logistyką. Z jednej strony przedsiębiorstwa te musiały w jak największym stopniu realizować powierzone im zlecenia, z drugiej jednak były zobowiązana do przestrzegania nowych reguł prawnych, zaleceń WHO, a także musiały mieć na uwadze bezpieczeństwo zatrudnionych u siebie osób.

COVID-19 a logistyka - szanse i zagrożenia

Pandemia SARS-CoV-2 jest jednym z największych testów dla szeroko pojętego sektora logistycznego. To właśnie na tę branżę w ostatnim okresie były zwrócone oczy całego świata, szczególnie wtedy, gdy w życie wchodziły kolejne obostrzenia ograniczające możliwość przemieszczania się czy funkcjonowania sklepów. Sektor logistyczny musiał zmierzyć się w tym czasie z kilkoma kluczowymi wyzwaniami: przerwaniem łańcucha dostaw (m.in. w obliczu zawieszenia działalności wielu dostawców czy wstrzymaniu produkcji); zmian personalnych spowodowanych procedurami bezpieczeństwa, jak i objęciem kwarantanną poszczególnych pracowników; częstymi i trudnymi do przewidzenia zmianami prawnymi i wprowadzaniem kolejnych ograniczeń; gwałtownym wzrostem popytu na usługi e-commerce.

Pandemia a branża transportowa

Eksperci zajmujący się logistyką, a następnie firmy transportowe musiały z jednej strony na bieżąco reagować na zmieniające się przepisy, ruchy przedstawicieli biznesu oraz wybory samych konsumentów, z drugiej dostosować się do sprawniejszego zarządzania obsługą e-commerce. Przy tym wszystkim nie można było zapomnieć o zdrowiu i zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom na każdym etapie łańcucha dostaw. Z tego powodu firmy transportowe i spedycyjne musiały na nowo określić model działania i podejść do większości klientów indywidualnie, analizując ich potrzeby oraz możliwości. Kluczowe było zachowanie przy tym elastyczności w doborze optymalnych rozwiązań przewozowych i zadbanie o skuteczną komunikację. W wielu przypadkach chodziło bowiem o dostarczanie w możliwie jak najszybszy sposób towarów pierwszej potrzeby, w tym środków do higieny osobistej, produktów spożywczych czy farmaceutycznych. Swoją ogromną rolę w naszym codziennym życiu potwierdziły w czasie pandemii podmioty zajmujące się przede wszystkim spedycją drobnicową. To właśnie ich zorganizowanie i zarządzanie na etapie logistycznym stało się kluczowe w walce z COVID-19 i z punktu widzenia zminimalizowania negatywnych skutków wprowadzanych obostrzeń.

Transport drobnicowy - co to takiego?

Spedycja drobnicowa jest jednym z kluczowych elementów funkcjonowania wielu przedsiębiorstw transportowych. W praktyce polega na obsłudze przewozu ładunków drobnicowych, a więc wszelkiego rodzaju wyrobów gotowych, przedmiotów, produktów przetworzonych, które zapakowano pojedynczo lub zbiorczo. Jedną z cech charakterystycznych jest więc różnorodność transportowanych paczek jeśli chodzi o ich gabaryty, wagę czy kształt. Sprawia to, że stosunkowo niewielkie ładunki można łączyć w jedną jednostkę transportową, co wpływa na mniejszy koszt przewozu pojedynczych paczek. Spedycja drobnicowa zyskuje w ostatnich latach na znaczeniu, między innymi na skutek dynamicznego rozwoju e-commerce. Dotyczy ona zarówno transportu krajowego, jak i międzynarodowego.

Spedycja w czasach koronawirusa

Wybierając operatora usługi, warto postawić na sprawdzone i zaufane firmy, co minimalizuje ryzyko jakichkolwiek problemów na etapie realizacji zleceń, w tym zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów czy zwłoki przy ich dostawie do adresata. Jak twierdzą eksperci, przedstawiciele branży transportowej poradzili sobie w czasie pandemii wzorowo. Mimo początkowej niepewności i swoistego chaosu dosyć szybko udało się dostosować do nowej sytuacji. Wypracowane w tym okresie mechanizmy zostaną z pewnością zachowane, a z czasem będą jeszcze bardziej udoskonalane. Wiele firm postawiło w końcu na zautomatyzowanie części procesów, cyfryzację dokumentacji oraz usprawnienie kwestii komunikacyjnych. Z tej perspektywy pandemia koronawirusa przyspieszyła to, co było i tak nieuniknione i jak to bywa w wielu tego typu przypadkach - zmiany, choć wymuszone i wprowadzane często bez odpowiedniego przygotowania, wyjdą całej branży na dobre. Rozwój takich sektorów jak logistyka, transport czy spedycja skutkuje z kolei wzniesieniem obsługi konsumentów na jeszcze wyższy poziom. Podsumowując, w kontekście pandemii możemy mówić o rozwoju spraw związanych z logistyką - wyjątkowa sytuacja zmusiła branżę do szukania optymalnych rozwiązań.

Do ulubionych

Fotografie


Photo by Josh Hild from Pexels