Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Koroszczyn: czasowe zawieszenie kontroli żywności pochodzenia zwierzęcego
Utworzona: 2021-10-15

Zacznie ono obowiązywać od 18 października br. Kontrole zostaną wznowione prawdopodobnie na początku 2022 roku.

W związku z rozpoczynającym się remontem wschodniej płyty dojazdowej do terminalu samochodowego w drogowym przejściu granicznym w Koroszczynie, Graniczny Lekarz Weterynarii w Koroszczynie od 18 października 2021 roku czasowo zawiesza wykonywanie kontroli weterynaryjnych przesyłek żywności pochodzenia zwierzęcego importowanych do Unii Europejskiej. Sytuacja ta spowodowana będzie brakiem możliwości dojazdu do strefy kontrolnej pojazdów ciężarowych. Kontrole zostaną wznowione po zakończeniu prac remontowych, prawdopodobnie na początku 2022 roku.

Na polskim odcinku granicy z Białorusią, kontrole weterynaryjne przesyłek żywności pochodzenia zwierzęcego importowanych do UE, będą wykonywane jedynie w drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy Białostockiej. Kontrole pozostałych towarów, to jest: zwierząt, przesyłek produktów niespożywczych oraz pasz, a także kontrole tranzytowe będą odbywały się bez zmian.

Źródło: granica.gov.pl
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
ADAR Sp. z o.o.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels