Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Osiągnięto porozumienie handlowe między Wielką Brytanią a Unią Europejską
Utworzona: 2021-04-28

Parlament zdecydowaną większością głosów opowiedział się za udzieleniem zgody na umowę określającą zasady przyszłych stosunków między UE a UK. Umowa wejdzie w życie 1 maja po jej zatwierdzeniu przez Radę.

Decyzja o wyrażeniu zgody została przyjęta głosami 660 za, 5 przeciw i 32 wstrzymujących się, natomiast towarzysząca jej rezolucja, określająca ocenę i oczekiwania Parlamentu wobec umowy, została przyjęta 578 głosami, przy 51 przeciw i 68 wstrzymujących się.

24 grudnia 2020 r. negocjatorzy UE i Wielkiej Brytanii osiągnęli porozumienie w sprawie umowy o handlu i współpracy ustanawiającej warunki przyszłej współpracy między UE a Wielką Brytanią. Aby zminimalizować komplikacje wynikające z brexitu, umowa ta jest tymczasowo stosowana od 1 stycznia 2021 r. Aby umowa weszła w życie na stałe przed jej wygaśnięciem 30 kwietnia 2021 r., konieczna jest zgoda Parlamentu.

Wystąpienie z UE jest "historycznym błędem", ale umowa zaradzi problemom

W rezolucji przygotowanej przez Grupę Koordynacyjną ds. Zjednoczonego Królestwa i Konferencję Przewodniczących Parlament z satysfakcją przyjmuje zawarcie umowy o handlu i współpracy między UE a Zjednoczonym Królestwem, która ogranicza negatywne konsekwencje wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Parlament uważa brexit za "historyczny błąd" i przypomina, że żaden kraj spoza UE nie może korzystać z takich samych korzyści jak członek Unii.

Posłowie pozytywnie oceniają umowę o zerowych kontyngentach i taryfach między UE a Wielką Brytanią. Są zdania, że gwarancje dotyczące zasad uczciwej konkurencji mogą posłużyć za wzór dla przyszłych umów handlowych. Parlament zgadza się z zapisami dotyczącymi m.in. rybołówstwa, konsumentów, ruchu lotniczego i energii.

Pokój w Irlandii

Jednym z głównych celów Parlamentu przyświecających zawarciu umowy o przyszłych relacjach jest zachowanie pokoju w Irlandii. Posłowie zdecydowanie potępiają ostatnie jednostronne działania Wielkiej Brytanii, które są sprzeczne z Porozumieniem o Wystąpieniu. Wzywają rząd Zjednoczonego Królestwa do działania w dobrej wierze i pełnego wdrożenia warunków podpisanych umów, w tym Protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej, oraz do stosowania ich zgodnie z harmonogramem ustalonym wspólnie z Komisją Europejską.

Następny etap

Za zgodą Parlamentu umowa wejdzie w życie po jej formalnym zatwierdzeniu przez Radę do 30 kwietnia.

Źródło: Parlament Europejski
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
Intrans Przeprowadzki


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels