Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

KOBEN Kancelaria Transportowa

Godzina policyja we Francji. Koniecznie weź ze sobą
Utworzona: 2021-01-23

Od 16 stycznia 2021 r. w całym obszarze metropolitalnym Francji od 18:00 do 6:00 obowiązuje godzina policyjna. W przypadku przemieszczenia w konieczne jest posiadanie zaświadczenia uzasadniającego powód lub cel przemieszczenia. Niezastosowanie się do godziny policyjnej spowodować może nałożenie grzywny.

REKLAMA
Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych udostępniło oświadczenia dotyczące wyjątków umożlwiających odstąpienie od przestrzegania godziny policyjnej. Dokument JUSTIFICATIF DE DÉPLACEMENT PROFESSIONNEL wystawiany jest przez pracodawców osób, których przemieszczanie po terytorium Francji podczas godziny policyjnej jest konieczne dla wykonywania obowiązków zawodowych i nie może odbywać się w innych godzinach.

❌ Kierowca powinien zawsze posiadać przy sobie taki dokument

Zgodnie z pouczeniem zawartym w dokumencie jest on wystarczający do uzasadnienia podróży służbowej pracownika, w przypadku odbywania:
    ❗ zwykłej podróży między domem pracownika a miejscem pracy lub podróż między różnymi miejscami pracy, jeżeli wymaga tego charakter jego obowiązków:
    ❗ podróży o charakterze zawodowym, której nie można odroczyć, na wniosek pracodawcy.
Okres ważności niniejszego dokumentu określa pracodawca, dlatego nie ma potrzeby jego codziennego odnawiania. Okres ten musi uwzględniać organizację pracy zapewnioną przez pracodawcę np. rotacje pracowników, a także okresy urlopu lub odpoczynku.


❌ Osoby samozatrudnione muszą zaopatrzyć się w ten dokument
ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE zaznaczając pierwszy powód przemieszczenia – tj. „podróż między miejscem zamieszkania a miejscem wykonywania działalności zawodowej (...) w przypadkach, w których podróż ta nie może być odroczona”. Ten dokument zawiera również konkretną datę i godzinę przemieszczenia i powinien być wypełniany każdorazowo w przypadku przemieszczenia w objętych ograniczeniami departamentach w godz. 18:00 – 6:00, a osoby posługujące się nim mają obowiązek posiadać go cały czas przy sobie.

❌ Dodatkowo konieczne jest również posiadanie przy sobie dokumentu uzasadniającego skorzystanie z wyjątku dotyczącego zakazu przemieszczania, np. wypis z CEIDG oraz dokumenty przewozowe z określoną datą załadunku/rozładunku.
Do ulubionych KOBEN Kancelaria Transportowa
REKLAMA
PREZENTACJA FIRMY
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels