Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

CSK

Wzrost płacy minimalnej oraz kosztów delegowania
Utworzona: 2021-01-04

Od 01.01.2021 płaca minimalna w Niemczech wzrosła do 9.50 €.

➡ Ustawowe wynagrodzenie minimalne zostanie podwyższone w czterech krokach do 10,45 euro brutto do lipca 2022 r .:
• 01.01.2021: Zwiększenie do 9️⃣, 5️⃣0️⃣ euro
• 1 lipca 2021: Zwiększenie do 9️⃣, 6️⃣0️⃣ EUR
• 01.01.2022: Wzrost do 9️⃣, 8️⃣2️⃣ euro
• 1 lipca 2022 r .: podwyższenie do 1️⃣0️⃣,4️⃣5️⃣ euro

Wzrostowi uległy także świadczenia rzeczowe (przepisy SvEV - Sozialversicherungsentgeltverordnung); w 2021 r. miesięczna wartość wyżywienia wyniesie 263 euro (8,77 € na dobę), zaś miesięczna wartość zakwaterowania i wynajmu wynosi 237 euro (7,90 € na dobę). Dla osób zatrudnionych w Polsce powyższe oznacza, że powyższe wartości (7,90€ oraz 8,77€) zawarte w dietach i ryczałtach (wypłacanych w oparciu o przepisy KP) nie mogą stanowić składnika płacy minimalnej. Przykład: kierowca otrzymuje 50 € diety na pokrycie kosztów podróży w Niemczech; do celów ustalenia wysokości płacy rzeczywistej za pracę w Niemczech można uwzględnić wyłącznie kwotę 33,33 € (50 € - 7,90 € - 8.77 €).

Czy to ma jakieś znaczenie dla kierowców zawodowych? Jak najbardziej ! Powyższe wpłynie na wzrost wynagrodzenia wypłacanego w ramach MiLOG (dodatki za pracę w Niemczech), jednak nie będą one wyraźnie zauważalne (ca. +/- 20-25 € miesięcznie).

Źródło: CSK
Do ulubionych CSK
PREZENTACJA FIRMY
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels