REKLAMA

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Kancelaria Prawna  AMF FRASIK

Co przysługuje kierowcy pracującemu w upalne dni?
Utworzona: 2017-06-28

Nadciągnęła fala upałów, więc warto zadać pytanie, czy i co w związku z tym pracodawca powinien zapewnić kierowcy.

Materiał przygotowany jest do wyłącznej publikacji na etransport.pl we współpracy z Marią Krawczyk z "AMF FRASIK" Kancelarii Prawnej.

W związku z często pojawiającymi się pytaniami w kwestii pracy kierowców ciężarówek w upalne dni przygotowaliśmy kompendium wiedzy w tym temacie.

Polskie prawo pracy nie określa temperatury, powyżej której nie powinno się świadczy pracy. Przepisy regulują jedynie sytuacje dotyczące pracowników młodocianych, którzy nie mogą pracować przy temperaturze powyżej 30 stopni C, jak również kobiet w ciąży oraz kobiet karmiących, w przypadku których istnieją obostrzenia co do możliwości wahań temperatury w miejscu pracy.

Wskazane zostało jedynie, że w przypadku, gdy temperatura powietrza w zamkniętym pomieszczeniu przekroczy granicę 28 stopni C, a w przestrzeni otwartej 25 stopni C, podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom zimnych napojów do picia - regulują to stosowne przepisy BHP.

Należy zauważyć, że do obowiązków pracodawcy należy także dbanie o dobry stan klimatyzacji, który ma bezpośredni wpływ na zdrowie i samopoczucie pracowników. W przypadku kierowców ma to szczególne znaczenie, gdyż spędzają oni w kabinach zarówno czas pracy jak i przerw i odpoczynków (noclegów).

Przede wszystkim kierowca wykonuje zawód wymagający wzmożonej koncentracji. Oznacza to, że jeśli źle się czuje wskutek wysokiej temperatury, jest senny, bądź w przypadku, gdy pracodawca nie zapewnił mu wody zdatnej do picia, to ma on wówczas prawo do powstrzymania się od wykonywania pracy.

W art. 210 Kodeksu Pracy została przewidziana sytuacja, w której, gdy warunki pracy nie odpowiadają warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika, może on zaprzestać wykonywania pracy. Kierowca zachowuje przy tym prawo do wynagrodzenia.

Sygnał od kierowcy, że nie jest on w stanie kontynuować jazdy ze względu na złe samopoczucie, nie powinien podlegać dyskusji ani nie może być tematem negocjacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Kierowca ma prawo przerwać pracę i zatrzymać się na przerwę nawet mimo sprzeciwu pracodawcy. Pracodawca nakazując kierowcy dalszą jazdę mimo zgłoszenia przez kierowcę złego stanu psychofizycznego spowodowanego upałem, przyczynia się do ewentualnego powstania niebezpiecznych warunków na drodze.

Niemniej, aby zachować bezpieczeństwo kierowcom oraz innym uczestnikom ruchu, w przypadku wyjątkowo uciążliwych upałów, pracodawca powinien rozważyć skrócenie kierowcom tygodniowych i dziennych norm czasu pracy i wprowadzenie kilku odpoczynków regeneracyjnych więcej.

Autor: Maria Krawczyk, "AMF FRASIK" Kancelaria Prawna
Do ulubionych

Fotografie


Kancelaria Prawna  AMF FRASIK