Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Historyczny wzrost

Utworzona: 2024-06-10


To właśnie osiągnęła Grupa Geis dzięki większościowemu przejęciu Quehenberger Logistics w minionym roku obrotowym 2023.

Podczas gdy w 2022 r. firma odnotowała obroty w wysokości 1,335 mld EUR, w 2023 r. liczba ta wzrosła do 1,89 mld EUR. W Polsce, pomimo niekorzystnego rozwoju rynku, Grupa Geis odnotowała znaczny, procentowo dwucyfrowy wzrost rok do roku przewożonego wolumenu przesyłek.

Taki wynik, w trudnym okresie spowolnienia gospodarczego, potwierdza długoterminową stabilność firmy, która jest kluczowym elementem osiągnięcia sukcesu w naszym regionie komentuje Adam Kwiatkowski, Wiceprezes Geis PL.

Dobre wyniki pomimo trudnego otoczenia rynkowego

Chociaż niektóre segmenty logistyczne odnotowały spadek, Grupa Geis zdołała osiągnąć dobre wyniki dzięki wzrostowi w innych obszarach. Firma oferuje szeroki zakres usług logistycznych, co pozwala firmie zdywersyfikować swoje portfolio i skutecznie reagować na wyzwania rynkowe. Trudne warunki rynkowe ze spadającymi wolumenami i niskimi stawkami frachtowymi z powodu trwającego spowolnienia gospodarczego były szczególnie widoczne w segmencie Air + Sea. Po boomie związanym z pandemią w 2021 i 2022 r. stawki frachtowe dla firm zajmujących się transportem morskim i lotniczym znacznie spadły. Segment transportu drogowego również doświadczył stagnacji przychodów ze względu na sytuację gospodarczą, ale ogólnie pozostał na dobrym poziomie. Segment usług logistyki magazynowej, w którym Geis oferuje swoje rozwiązania w zakresie logistyki kontraktowej, osiągnął procentowo dwucyfrowy wzrost przychodów w skali całej Grupy, napędzany nowymi projektami oraz kontynuacją i rozwojem istniejących kontraktów. Firma zamierza nadal rozwijać działalność w zakresie logistyki magazynowej w przyszłości.

Kontynuacja procesu transformacji

Rok temu Geis przejął większościowy pakiet udziałów w Quehenberger Logistics. To przejęcie, największe w dotychczasowej historii Geis, otwiera wiele nowych perspektyw dla obu firm. Dzięki tej transakcji Grupa wykonała ważny krok w swojej strategii ekspansji w Europie Południowo-Wschodniej. Firmy wspólnie opracowują i wdrażają wspólną strategię oraz promują zasadę „Best of Both” we wszystkich oferowanych usługach. Wspólnie planują również znaczne inwestycje w zrównoważony rozwój, cyfryzację i automatyzację, a także w grunty i budynki.

Źródło: Grupa Geis
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Wega Agencja celna


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels