Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Nowa era poboru opłat w Szwajcarii

Utworzona: 2024-06-11


Firma Kapsch TrafficCom zdobyła kontrakt Szwajcarskiego Federalnego Urzędu Celnego i Bezpieczeństwa Granic (BAZG) na dostawę systemu poboru opłat drogowych od pojazdów ciężarowych oraz zarządzanie obsługą techniczną co najmniej do końca 2032.

Oprócz budowy niezbędnej infrastruktury i wdrożenia technologii systemowej wykorzystującej kamery wideo, kontrakt obejmuje także umowę serwisowo-operacyjną na okres 8 lat.

Co warto wiedzieć o mycie?

Opłata za korzystanie z pojazdów ciężarowych zależy od masy całkowitej, poziomu emisji i liczby kilometrów przejechanych na terenie Szwajcarii i Księstwa Liechtensteinu. Podlegają jej wszystkie pojazdy silnikowe oraz naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, które wykorzystywane są do transportu towarów, są zarejestrowane w Szwajcarii lub za granicą oraz poruszają się po sieci szwajcarskich dróg publicznych.

System rejestracji

Aby móc uiszczać opłaty konieczna jest rejestracja odpowiedniej klasy pojazdu oraz identyfikacja jego właścicieli w dokładnym miejscu i czasie, aby zapewnić prawidłowe naliczanie opłat. System może być również stosowany do innych rodzajów kontroli związanych z pojazdami przez inne organy wykonawcze Konfederacji Szwajcarskiej. Za pomocą kamer stacjonarnych pojazdy są rejestrowane na szwajcarskich przejściach granicznych oraz w głębi kraju na sieci dróg wyższego i niższego szczebla, z podaniem miejsca i czasu przejazdu, numeru rejestracyjnego oraz typu pojazdu. Proces rejestracji jest dokumentowany odpowiednim materiałem wideo. Uzupełnieniem systemu są mobilne jednostki rejestrujące, które mogą być ustawione w dowolnym miejscu i czasie na terenie całego kraju.

Zakres usługi

Zakres usługi opisanej w projekcie „pod klucz” obejmuje całą technologię systemu czujników wizyjnych dla 375 pasów ruchu w 89 lokalizacjach szwajcarskich przejść granicznych. Ponadto 313 pasów ma zostać wyposażonych w 90 lokalizacjach szwajcarskiej sieci drogowej wysokiego i niskiego szczebla, a także jako technologia systemowa dla 28 mobilnych jednostek detekcyjnych. W ramach projektu całkowicie przebudowane zostaną konstrukcje bramownic w 74 lokalizacjach w sieci drogowej. Ponadto na terenie Szwajcarskiego Federalnego Biura Technologii Informacyjnych powstanie centrum komputerowe do przetwarzania końcowego.

Źródło: Kapsch TrafficCom
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Studio Patrzałek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels