Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Trzykrotne wyróżnienie w raporcie CSR - duży sukces DSV

Utworzona: 2024-05-13


DSV – Global Transport and Logistics zostało wyróżnione w ramach wydawanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu corocznego raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” będącego największym polskim przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju.

Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy polski przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. W 22. edycji zaprezentowano 1046 działań podjętych przez 266 firmy, w tym 3 projekty wdrożone przez DSV – Global Transport and Logistics w Polsce. Programy są elementem strategii operatora logistycznego do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Wspomniany raport to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w obszarze zrównoważonego rozwoju. Podsumowuje najważniejsze kwestie związane z ESG w danym roku w Polsce.

Raport obrazuje trendy i wyzwania ESG w działaniach firm w Polsce

Dobre praktyki zostały tradycyjnie podzielone na 7 obszarów, zgodnie z normą ISO 26000. W zestawieniu znajduje się 1046 dobrych praktyk realizowanych przez 266 firm. W zdecydowanej większości (75 proc.) podmioty zgłaszające dobre praktyki to duże przedsiębiorstwa. 16 proc. stanowią firmy średnie, a firmy małe i mikro to odpowiednio 7 proc. i 2 proc. reprezentowanych przedsiębiorstw.

Podobnie jak w poprzedniej edycji raportu, także i w tym roku najwięcej działań zaprezentowanych w raporcie dotyczy zaangażowania społecznego (418 dobrych praktyk), praktyk z zakresu pracy (249 dobrych praktyk) i środowiska (210 dobrych praktyk). Do mniej licznych należą obszary dotyczące praw człowieka (54 dobre praktyki), zagadnień konsumenckich (46 dobrych praktyk), uczciwych praktyk operacyjnych (37 dobrych praktyk) i ładu organizacyjnego (32 dobre praktyki). Wśród działań wyróżnionych przez twórców raportu znalazły się 3 projekty wdrożone na terenie Polski przez lokalny oddział operatora logistycznego, DSV – Global Transport and Logistics.

Rozwiązania proekologiczne to dziś podstawowy czynnik tego, co tworzy przewagę konkurencyjną. Jednocześnie prowadzenie biznesu w sposób zrównoważony to szansa na obniżenie kosztów w całym łańcuchu dostaw i realne oszczędności. Jako DSV widzimy swoją rolę nie tylko w tworzeniu skrojonych na miarę rozwiązań logistycznych, ale także w budowaniu świadomości wśród naszych partnerów. Inwestujemy długoterminowo w prośrodowiskowe rozwiązania. Budujemy np. własne obiekty magazynowe, które spełniają światowe standardy ekologiczne, ale jednocześnie przyglądamy się zmianom, które możemy wprowadzić „tu i teraz”, aby nasi klienci mogli od razu z nich skorzystać i odczuć ich wpływ na swój biznes mówi Wojciech Cipiur, prezes zarządu, DSV Solutions.

Fundusz Zielonej Transformacji DSV – Global Transport and Logistics

Jednym z rozwiązań operatora, które docenili autorzy raportu z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, jest fundusz inwestycyjny DSV, którego celem jest zapewnienie finansowania dla realizacji projektów wspierających proces dekarbonizacji w każdym z krajów, w których operator prowadzi działalność. Firma nałożyła na wszystkie swoje oddziały w 80 krajach wewnętrzny podatek węglowy, opierający się na opłacie za emisję CO2. Kwota zależy od poziomu emisji CO2 wynikającej z działalności operacyjnej. O zgromadzone dzięki opłacie fundusze mogą wnioskować spółki DSV realizujące innowacyjne programy i projekty przyspieszające osiągnięcie wyznaczonych celów w zakresie redukcji emisji CO2 (cele zgodne z SBTi) i osiągnięcie globalnej redukcji emisji do poziomu zera netto w 2050 r.

W ramach programu wsparto realizację kilkudziesięciu inicjatyw, w tym inicjatywę polskiego oddziału logistyki magazynowej. Dzięki dofinansowaniu z funduszu przeprowadziliśmy modernizację systemu oświetlenia zewnętrznego magazynu zlokalizowanego na Mazowszu. Wśród innych działań, które otrzymały dofinansowanie, znalazły się m.in. małe floty elektrycznych ciężarówek i instalacje OZE przy magazynach. Dzięki środkom z funduszu zyskaliśmy możliwość wdrożenia projektów, które w innej sytuacji podjęlibyśmy dopiero w średnim bądź długim terminie mówi Agnieszka Kłopotowska, Sustainability Manager w DSV.

Małe zmiany – duże efekty

W 2023 roku operator wdrożył pilotażowy projekt, w ramach którego weryfikowano rozwiązania mające na celu ograniczenie zużycia folii stretch LDPE, którą stosuje się do ochrony towarów podczas przechowywania i transportu. W oparciu o wyliczenia, a także testy w poszczególnych oddziałach, oszczędność wynikająca z wdrożenia rozwiązania wyniosła ok. 30 proc., zarówno w obszarze emisji CO2, jak i 75 proc. w obszarze zużycia plastiku.

W ramach testów osiągnięto redukcję zużycia folii maszynowej poprzez:
• zmniejszenie minimalnej grubości folii
• ustandaryzowanie procesu pakowania
• opracowanie sposobu konfiguracji maszyn foliujących.

Less wrapping concept realizowany był w 9 magazynach w Polsce, we współpracy z firmą Vincent Systemy Pakowania.

Źródło: DSV
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Studio Patrzałek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels