Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Zmiana pokoleniowa w transporcie. Zawód kierowcy perspektywą dla młodych bezrobotnych

Utworzona: 2024-04-20


Walencka Federacja Przedsiębiorców Transportu i Logistyki (FVET) zaprosiła 54 100 młodych bezrobotnych do podjęcia pracy jako kierowca ciężarówki.

Zdaniem przedstawicieli Federacji, zaproszenie to pomysł na rozwiązanie problemu zmiany pokoleniowej, przed którą stoi branża transportowa. Jak pokazują dane Generalnej Dyrekcji Ruchu, spośród 838 995 kierowców pracujących w Hiszpanii zaledwie 0,4% ma mniej niż 25 lat, podczas gdy aż połowa ma ponad 50 lat, a co trzeci jest w wieku od 55 do 65 lat. Dwie główne bariery dostępu do zawodu kierowcy, przed którymi stoją młodzi ludzie to koszt wynoszący około 3500 euro oraz sam proces uzyskiwania świadectwa kwalifikacji zawodowej i prawa jazdy.

Ponadto prawo jazdy można uzyskać dopiero od 18 roku życia, co oznacza późniejsze wejście na rynek pracy dla 16-latków szukających pracy wyjaśnia Carlos García, sekretarz generalny FVET.
W obliczu niedoborów, jedną z rozważanych opcji jest promowanie programu nauki w celu uzyskania tytułu technika średniego stopnia w zakresie kierowania pojazdami transportu drogowego. Od czterech lat program ten jest prowadzony w trzech ośrodkach Wspólnoty Walenckiej, która jest jedyną wspólnotą oprócz Katalonii, która oferuje taką możliwość w publicznych ośrodkach szkolenia zawodowego.

W związku z tym Walencka Federacja rozpoczęła kampanię mającą na celu rekrutację nowych kierowców, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży i kobiet, które również stanowią jedynie 3% wszystkich kierowców w Hiszpanii. W ciągu najbliższych kilku tygodni w sieciach społecznościowych pojawią się filmy przedstawiające kierowców pracujących w różnych rodzajach transportu, którzy powiedzą, dlaczego wybrali ten zawód.

Oprócz usuwania barier w dostępie do zawodu, FVET domaga się poprawy warunków pracy i infrastruktury, a więc zwiększenia liczby miejsc wypoczynku i bezpiecznego parkowania wyposażonych w podstawowe zaplecze sanitarno-usługowe oraz poprawy warunków pracy przy załadunku i rozładunku. Według Ministerstwa Transportu, Wspólnota Walencka jest trzecim regionem autonomicznym, po Andaluzji i Katalonii, w którym transport drogowy przewozi najwięcej towarów: 274 mln ton.

Źródło: FVET
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels