Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Jest źle, a będzie jeszcze gorzej. Wzrost kosztów operacyjnych w sieciach ładunków drobnicowych

Utworzona: 2024-04-21


Wniosek ten płynie z najnowszej edycji raportu dotyczącego kosztów w transporcie drobnicowym opublikowanego przez niemieckie Stowarzyszenie Spedycji i Logistyki DSLV.

W drugiej połowie 2023 roku utrzymała się presja kosztowa w logistyce drobnicowej. Koszty obsługi związane z wysyłką wzrosły o 3,2 procent w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Na wzrost ogólnych kosztów składają się przede wszystkim wynik zwiększających się kosztów personelu (+4,6 proc.) oraz materiałowych (+4,1 proc.). Kolejnym czynnikiem były rosnące koszty powierzchni ładunkowej, energii i ubezpieczeń, a także operacyjne związane z wdrażaniem technologii cyfrowych. Wprowadzenie nowych stawek myta od 1 grudnia 2023 roku było zauważalne już w półrocznym porównaniu. Wzrost opłat drogowych o 23,7% miał wpływ na koszty podróży związane z przewozem ładunków w całym analizowanym okresie.

Chociaż udział kosztów opłat drogowych jest stosunkowo niewielki i wynosi obecnie 3,6%, ten czynnik będzie miał coraz większy wpływ na ogólny wskaźnik kosztów. Po raz pierwszy w pierwszej połowie 2024 r. stawki myta dla ciężarówek, które na koniec 2023 r. wzrosły niemal dwukrotnie, będą odgrywały znaczącą rolę przez cały badany okres. Od 1 lipca 2024 r. można spodziewać się dalszego wzrostu kosztów w związku z rozszerzeniem opłaty drogowej na pojazdy o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony i większej.

Tendencję spadkową wykazywały jedynie koszty paliwa, które w ciągu ostatnich sześciu miesięcy ubiegłego roku spadły o 9,9% w porównaniu z drugą połową 2022 r. Po uwzględnieniu zmian kosztów paliwa i opłat drogowych ogólny wskaźnik kosztów w sektorze ładunków drobnicowych wzrósł o 4,4%.
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
Studio Patrzałek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels