Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Niemcy mają problem - zagraniczne ciężarówki zdominowały krajowe autostrady

Utworzona: 2024-03-03


Na podstawie danych z 2023 roku dotyczących opłat drogowych ponoszonych przez właścicieli samochodów ciężarowych wynika, że po raz pierwszy udział pojazdów zagranicznych był większy niż udział pojazdów krajowych i wyniósł 50,5%.

W corocznym raporcie dotyczącym opłat drogowych za rok 2023 niemiecki Urząd ds. Logistyki i Mobilności (BALM) podsumowuje kondycję drogowego transportu towarowego. Jak wynika z danych w 2023r. podział przebiegu między pojazdami zarejestrowanymi za granicą i w Niemczech jest prawie niezmieniony, ale w 2023 roku ciężarówki spoza Niemiec po raz pierwszy przejechały więcej kilometrów (50,5%). Zniejszył się też ruch we wszystkich krajach związkowych. Około połowa całkowitej liczby przejechanych kilometrów przypadła na trzy kraje związkowe: Bawarię (19,9%), Nadrenię Północną-Westfalię (17,6%) i Dolną Saksonię (12,8%). Spadki w porównaniu z ubiegłym rokiem odnotowano również na granicach, z wyjątkiem Czech, gdzie ruch wzrósł o 2,3%. Największe spadki odnotowano na granicach z Danią (-6,4%), Szwajcarią (-7,6%) i Luksemburgiem (-8,4%).

Od roku 2013 w Niemczech rośnie udział pojazdów spełniających normę Euro 6, który w roku 2023 osiągnął ok. 95% łącznej liczby przejechanych kilometrów. W porównaniu z rokiem 2022 r. odsetek ten wzrósł o ok. 3 punkty procentowe.
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels