Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

10 tysięcy mandatu za przeładowanie

Utworzona: 2024-03-03


Taka kara pieniężna może grozić przedsiębiorcy, którego pojazd ciężarowy nie wypadł dobrze na inspekcyjnych wagach podczas kontroli na drodze krajowej numer 32.

W Granowie inspektorzy z Poznania i Leszna prowadzili wspólne działania, których celem była eliminacja z ruchu przeciążonych pojazdów. Efektem kontroli było zatrzymanie między innymi samochodu ciężarowego oraz dziesięciu „busów”. W wyniku ważenia ciężarówki inspektorzy stwierdzili przekroczenie dopuszczalnego nacisku potrójnej osi pojazdu o 4,05 t przy normie 24 t oraz przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu o 4,3 t (norma 32 t). Wobec przedsiębiorcy zostanie wszczęte postępowanie administracyjne zagrożone karą w wysokości 10.000 zł.

Ponadto w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych inspektorzy ujawnili przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej w dziesięciu pojazdach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami zakazano kierowcom dalszej jazdy do czasu usunięcia naruszeń oraz nałożono na nich mandaty karne.

Źródło: WITD Poznań
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels