Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Możesz napotkać na drodze kolumnę wojskową. Ćwiczą żołnierze NATO

Utworzona: 2024-02-11


W ramach ćwiczeń wojsk NATO od jutra, 12 lutego, do końca maja na polskich drogach dbywać się będzie zwiększony ruch pojazdów wojskowych, które będą przemieszczały się niemal we wszystkich województwach na drogach różnych kategorii. Wojsko apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i nie wjeżdżanie w środek kolumn.

Od 12 lutego na drogach niemal całego kraju - autostradach, "ekspresówkach" oraz krajowych - odbywać się będzie zwiększony ruch pojazdów wojskowych, związany z ćwiczeniami NATO pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24. W ćwiczeniach, które odbędą się głównie w Europie Środkowej, weźmie udział ok. 90 tys. żołnierzy ze wszystkich państw NATO oraz Szwecji. Sprawdzona zostanie zdolność sił sojuszu do odstraszania i obrony, w tym do odparcia ataku potencjalnego przeciwnika.

Polska jest jednym z państw-gospodarzy ćwiczeń i w związku z tym przyjmie na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem europejskiego sprawdzianu gotowości jest polskie ćwiczenie z udziałem sił zbrojnych innych państw: DRAGON-24. Przejazdy kolumn po polskich drogach będą również wykorzystane jako element szkoleniowy, m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sił sojuszniczych, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.

Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach zostanie skoordynowany w sposób jak najmniej utrudniający bieżący ruch drogowy - zapewniają organizatorzy przejazdów. Kolumny będą eskortowane i zabezpieczane przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu WP we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane także z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

Sztab Generalny Wojska Polskiego, przepraszając za utrudnienia w ruchu, zwraca się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności. Przypomina, że nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie. Apeluje również o nie publikowanie w mediach społecznościowych informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, a także dat i godzin przejazdów kolumn, danych dotyczących wylotów i lądowań statków powietrznych. Zwraca uwagę, że każde nieprzemyślane działanie w sieci, np. publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, czy urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności kraju.

Źródło: www.wojsko-polskie.pl
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
ADR Adviser Doradztwo i Szkolenia Jacek Pluta


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels