Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Francja ogłasza dodatkowe zakazy dla ciężarówek

Utworzona: 2024-02-08


Każdego roku we Francji wprowadzane są dodatkowe ograniczenia dla pojazdów ciężarowych w okresie zimowym i letnim.

Dodatkowe zakazy dotyczą pojazdów ciężarowych i zespołów pojazdów powyżej 7,5t dmc z wyjątkiem pojazdów specjalnych oraz maszyn i pojazdów rolniczych.

Zakazy obowiązują:
a) w okresie zimowym:
Zakazy dotyczą części sieci drogowej w regionie Rhône-Alpes i obowiązują w soboty, w godzinach 07:00 -18:00 a potem od godz. 22:00 do godz.24.00:
◾ 10, 17 i 24 luty
◾ 2 i 9 marca 2024r.
❗Uwaga: poruszanie jest dozwolone w wymienione soboty od 18:00 do 22:00.

Trasy w Rhône-Alpes objęte zakazem ruchu w okresie zimowym znajdziecie

b) w okresie letnim:
Zakaz obowiązuje na całej sieci dróg w soboty w godzinach 7:00-19:00:
◾6, 20 i 27 lipca
◾ 3, 10 , 17, 24 sierpnia 2024r.

🚩Oprócz powyższych obowiązują również zakazy ogólne:
◾ od 22:00 do 24:00 w soboty oraz w przeddzień świąt,
◾ od 00:00 do 22:00 w niedziele i święta.
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels