Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

trafficban.pl - Zakazy ruchu w Europie

Dodatkowe zimowe restrykcje w Austrii

Utworzona: 2024-01-10


Podobnie jak w latach ubiegłych, Austria wprowadziła w 2024 roku dodatkowe zimowe (sobotnie) ograniczenia ruchu na autostradach A12 Inntal i A13 Brenner dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t.

Zakaz wszystkich dotyczy sobót od 13 stycznia do 9 marca 2024 roku, w godzinach 07:00 - 15:00. Soboty objęte zakazem:
📌13, 20, 27 stycznia 2024
📌3, 10, 17, 24 lutego 2024
📌2, 9 marca 2024 r

We wszystkie wskazane powyżej soboty obowiązuje zakaz dla pojazdów, których miejsce docelowe znajduje się we Włoszech lub w kraju, do którego należy dojechać przez Włochy, znajduje się w Niemczech lub kraju, do którego należy dojechać przez Niemcy.

Zwolnienie z zakazu:
1. Przejazdy, które są przeznaczone wyłącznie do transportu bydła, przesyłek pocztowych, czasopism, dostarczania napojów w miejscach wycieczek, dostaw na stacje benzynowe, do lokali gastronomicznych i na imprezy, w celu naprawy systemów chłodniczych, usług holowania, pomocy drogowej, korzystania z pomocy w przypadku klęsk żywiołowych, opieki medycznej, przejazdy pojazdów przedsiębiorstwa utrzymania dróg lub pojazdów w jego imieniu, pojazdów utrzymanie ruchu drogowego, budowy dróg lub kolei, pojazdów służby bezpieczeństwa publicznego, straży pożarnej, odbiór odpadów, unieszkodliwianie odpadów, eksploatacja oczyszczalni ścieków lub pojazdów regularnego przedsiębiorstwa transportowego w celu utrzymania regularnych usług regularnych, a także przejazdy pojazdami typu wesołe miasteczko, przejazdy pojazdami grupy grupy zawodowej techników oświetlenia i nagłośnienia do i z miejsca wykonania zlecenia, przejazdy zgodnie z § 42 ust. 3a StVO, przejazdy samochodami ciężarowymi, pojazdami przegubowymi lub samochodami ciężarowymi z przyczepami austriackich sił zbrojnych lub obcych wojsk, których nie można przełożyć, które znajdują się w Austrii na podstawie ustawy o pobycie żołnierzy, Federalny Dziennik Ustaw I nr 57/2001, lub przejazdy transportów pomocowych uznanych organizacji.

2. Przejazdy wykorzystywane wyłącznie do przewozu towarów do lub z portów lotniczych (§ 64 ustawy o lotnictwie) lub lotnisk wojskowych wykorzystywanych do celów lotnictwa cywilnego zgodnie z § 62 ust. 3 ustawy o lotnictwie.

3. Przejazdy kombinowanym kolejowo-drogowym transportem towarowym od nadawcy do najbliższej technicznie odpowiedniego miejsca załadunku lub z najbliższego technicznie odpowiedniego miejsca rozładunku do odbiorcy i z powrotem do następnego miejsca załadunku, pod warunkiem posiadania wypełnionego dokumentu stwierdzający, że pojazd lub jego nadwozia (nadwozia wymienne, kontenery) są lub były transportowane koleją; Dotyczy to analogicznie kombinowanego transportu wodno-drogowego towarów.
Do ulubionych trafficban.pl - Zakazy ruchu w Europie
FIRMOWY SPOTLIGHT
TRONIK Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels