Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

500 zł grzywny za złamanie zakazu wjazdu do Strefy Czystego Transportu w Warszawie

Utworzona: 2023-12-16


Radni miasta stołecznego Warszawy zdecydowali, że od lipca 2024 r. Śródmieście oraz fragmenty centralnych dzielnic miasta objęte zostaną Strefą Czystego Transportu (SCT).

Jak wynika z raportów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), Warszawa ma problem z emisjami z transportu, to jedno z dwóch największych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza. Szczególnym problemem są pojazdy z silnikiem Diesla, które emitują znacznie więcej zanieczyszczeń od aut benzynowych. Problem jest o tyle trudny, że nie wszyscy są mu winni. Wśród aut jeżdżących po stolicy naszego kraju jest stosunkowo mała grupa aut emitujących niewspółmiernie dużo zanieczyszczeń. To stare auta, np. wiekowe busy czy dostawczaki z silnikiem Diesla. W gęsto zabudowanym mieście ich spaliny osiągają duże stężenia, bardzo niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Te samochody znikną z ulic dzięki SCT. Strefy Czystego Transportu są otwarte dla aut z silnikiem spalinowym na benzynę, dieslowskim, aut z napędem elektrycznym czy na gaz.

Jak będzie wyglądała warszawska SCT?

Propozycja Strefy Czystego Transportu to projekt obejmujący centralną część miasta, z granic strefy zaproponowano wyłączenie jej obwodowych ulic. Rada uchwaliła obszar wcześniej poddany konsultacjom społecznym. Dla około 95% pojazdów nie będzie potrzeby naklejania specjalnej nalepki, dane o normie Euro zostaną pobrane z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPIK). Nalepka będzie konieczna tylko dla starych aut, które nie będą spełniać wymogów - np. dla aut seniorów, którzy będą korzystać ze specjalnego wyłączenia. Wjazd do SCT będą kontrolowały kamery i patrole kontrolujące pojazdy w ruchu wewnątrz strefy i na jej wlotach. Za złamanie zakazu będzie grozić 500 zł grzywny.

Co to oznacza w praktyce?

Wymogi Strefy Czystego Transportu od 2024 do 2028 r. obejmą tylko osoby spoza Warszawy.

Osoby spoza Warszawy

❗ SCT w pierwszym etapie będzie dotyczyć aut niespełniających normy Euro 2 (starszych niż 27 lat) dla pojazdów z silnikiem benzynowym i normy Euro 4 dla pojazdów z silnikiem Diesla (starsze niż 18 lat) dla osób spoza Warszawy.

Osoby mieszkające i płacące podatki w Warszawie

Będą miały czas do końca 2027 r., aby ewentualnie wymienić samochód na spełniający normę minimum Euro 4 (w momencie wprowadzenia zakaz obejmie więc auta starsze niż 22 lata) dla aut z silnikiem benzynowym i Euro 6 dla Diesli (w momencie wprowadzenia zakaz obejmie więc auta starsze niż 13 lat).

Seniorzy

Osoby, które skończą 70 lat do końca 2023 r., będą mogły poruszać się swoimi samochodami bezterminowo, o ile były już właścicielami tych aut przed wejściem w życie uchwały.

Auta zabytkowe i motocykle

Są wyłączone z wymogów SCT.

Osoby z niepełnosprawnościami i służby ratunkowe

Do Strefy Czystego Transportu będą też mogły wjeżdżać pojazdy wyłączone ustawowo - m.in. służby ratunkowe, wojsko, transport osób z niepełnosprawnościami itd.

Źródło informacji: Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych/Państwowa Agencja Prasowa
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
PST OST SPED SP. Z O.O.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels