Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Producenci pojazdów powinni udostępnić numery VIN niezależnym podmiotom
Utworzona: 2023-11-21

Jeżeli numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) pozwala na zidentyfikowanie posiadacza pojazdu, stanowiąc zatem dane osobowe, rzeczony obowiązek jest zgodny z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) - tak wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Prawo Unii zobowiązuje producentów pojazdów do udostępnienia niezależnym podmiotom, w tym stacjom obsługi, dystrybutorom części zamiennych i wydawcom informacji technicznych, niezbędnych informacji dotyczących naprawy i konserwacji produkowanych przez nich pojazdów.

Niemieckie zawodowe stowarzyszenie handlu częściami pojazdów uznało, że ani forma ani treść informacji dostarczanych przez producenta pojazdów ciężarowych Scania członkom tego stowarzyszenia nie spełniają tego obowiązku. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, stowarzyszenie to wniosło sprawę do sądu niemieckiego. Sąd ten mając wątpliwości co do zakresu obowiązków ciążących na Scania, zwrócił się z kolei do Trybunału Sprawiedliwości. Sąd ten pragnie ustalić między innymi, czy numer identyfikacyjny pojazdu powinien być uznany za dane osobowe, które producenci są zobowiązani udostępnić.

W swej odpowiedzi Trybunał orzekł, że producenci pojazdów są zobowiązani udostępnić wszystkie informacje dotyczące naprawy i konserwacji pojazdów.

Informacje te nie muszą być koniecznie udostępnione przez interfejs bazy danych, pozwalający na dokonywanie zautomatyzowanych zapytań i pobranie wyników. Niemniej ich format musi być zdatny do bezpośredniego elektronicznego przetwarzania. Format ten powinien zatem umożliwić uzyskanie istotnych danych i zachowanie ich bezpośrednio po uzyskaniu. Trybunał orzekł ponadto, że producenci pojazdów są zobowiązani do stworzenia bazy danych, która ma obejmować informacje dotyczące części pojazdu, które można wymienić na części zamienne. Wyszukiwanie informacji w tej bazie danych powinno być możliwe w oparciu o numery identyfikacyjne pojazdów oraz inne kryteria, takie jak moc silnika lub wyposażenie pojazdu.

Trybunał podkreślił, że numery identyfikacyjne pojazdów (VIN) muszą znajdować się w bazach danych. Numer VIN sam w sobie nie ma charakteru osobowego. Stanowi jednak dane osobowe w sytuacji, gdy osoba mająca do niego dostęp dysponuje środkami pozwalającymi na zidentyfikowania posiadacza pojazdu pod warunkiem, że jest nim osoba fizyczna. TSUE zauważył w tym względzie, że posiadacz pojazdu, podobnie jak numer identyfikacyjny, jest wymieniony w świadectwie rejestracji. Również w przypadkach, w których numery identyfikacyjne pojazdów powinny być uznane za dane osobowe, ogólne rozporządzenie o ochronie danych nie sprzeciwia się temu, aby producenci pojazdów byli zobowiązani do udostępnienia ich niezależnym podmiotom.

Źródło: TSUE
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
ADAR Sp. z o.o.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels