Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Precyzyjnie obliczysz koszt frachtu – i wiesz na czym stoisz!

Utworzona: 2023-11-20


Oszacowanie opłacalności frachtu jest ważnym czynnikiem, który wpływa na rentowność firmy transportowej. W sukurs przychodzą nowoczesne technologie map cyfrowych, które służą do precyzyjnego obliczania kosztów realizacji zlecenia transportowego z uwzględnieniem wielu czynników. Takie możliwości oferuje serwis Frachtero.com.

Bez map cyfrowych trudno sobie wyobrazić sprawne funkcjonowanie firm w branży transportu drogowego. Przy ich użyciu można wytyczyć optymalną trasę przejazdu ciężarówki i wyliczyć szacunkowy koszt realizacji zlecenia transportowego. Jednak nie każde rozwiązanie mapowe jest tak samo dokładne i zawiera podobne funkcjonalności. Nie wszyscy wiedzą, że korzystanie z Google Maps do kalkulacji tras i kosztów w transporcie obarczone jest ryzykiem niedoszacowania odległości i – co ważniejsze – nieprawidłowym wyliczeniem kosztów frachtu. Warto zatem skorzystać ze specjalistycznych narzędzi cyfrowych, stworzonych specjalnie dla branży transportowej, które pozwalają precyzyjnie obliczać koszty zlecenia z uwzględnieniem wielu zmiennych, ale i stałych czynników, takich jak np. opłaty za drogi w krajach europejskich. Takie możliwości oferuje serwis internetowy frachtero.com, z którego korzysta już wiele dużych, renomowanych firm branży TSL.

Kalkulacja kosztów transportu w dowolnej walucie

Serwis Frachtero pozwala planować trasy transportu wraz z oszacowaniem pełnych kosztów frachtu. Jego użytkownik może przy tym zdefiniować takie dane, jak średnie zużycie paliwa ciężarówki (dla każdego pojazdu), miesięczne koszty danego pojazdu z uwzględnieniem leasingu i obsługi serwisowej, wynagrodzenia kierowców (średniomiesięczne), parametry pojazdu mające wpływ na wyliczenie opłat drogowych oraz koszt paliwa (za litr).


Ułatwieniem jest wybór waluty dla kalkulacji kosztów – obliczenia dokonywane są za pomocą konwersji wartości składowych na walutę docelową w oparciu o średni kurs euro z poprzedniego dnia. Kalkulację można zapisać jako potencjalną trasę lub fracht ze wszystkimi danymi i powrócić do niej w dowolnej chwili. Dodajmy, że każdej doby w systemie frachtero.com generowanych jest ok. 3 tysięcy kalkulacji!

Masowa kalkulacja kosztów – szybka odpowiedź na zapytania ofertowe

Dzięki funkcjonalności masowego przetwarzania z pliku Excel serwis jest w stanie w relatywnie krótkim czasie oszacować potencjalne koszty, narzucić marże i pozwolić udzielić kontrahentowi szybkiej odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Po wstawieniu do odpowiednich rubryk krajów i kodów pocztowych lub miast w poszczególnych relacjach od punktu A do B, w pliku wynikowym uzyskuje się szacowane koszty transportu z wyszczególnionymi kosztami opłat drogowych, a także odległość i czas jazdy. Wystarczy tylko wprowadzić formułę dla marży i można już odesłać kontrahentowi ofertę skalkulowaną dla każdej trasy przejazdu.

Wybór optymalnej trasy oraz precyzyjne planowanie za- i rozładunków

Podczas obliczania trasy dla pojazdów ciężarowych można wybrać jeden z parametrów: najkrótszą, najszybszą i najtańszą. Algorytm precyzyjnie wskaże koszty przejazdu dla każdego kraju, przez który przebiega wytyczona trasa. W przeciwieństwie do map Google, kalkulator Frachtero uwzględni parametry wybranego pojazdu, takie jak wymiary, masę, liczbę osi, rodzaj przewożonego ładunku (ADR) czy normy spalania. Dzięki temu spedytor zyskuje pewność, że wybrana trasa jest w całości przejezdna dla danego pojazdu i nie zostaną naliczone żadne dodatkowe koszty czy opłaty. Ponadto, realistycznie obliczony szacowany czas przybycia (ETA) umożliwia precyzyjne zaplanowanie załadunku czy rozładunku, pozwala uniknąć opóźnień i ewentualnych kar z tym związanych.


Frachtero.com daje możliwość wyliczenia alternatywnych tras (do 11 różnych przebiegów danej trasy) i sprawdzenia szacunkowych kosztów dla każdej z nich. Dzięki temu można dokonać optymalnego wyboru. Niezaprzeczalnym atutem serwisu jest kalkulator opłat za drogi, dzięki czemu można poznać koszty z tym związane jeszcze przed wykonaniem zlecenia.

Fracht z nawigacją i śledzeniem pojazdu

Gdy tylko pojawia się zlecenie, można wprowadzić fracht ze wszystkimi niezbędnymi informacjami dla kierowcy, spedytora i odbiorcy. Przy definiowaniu frachtu istnieje możliwość wprowadzenia dowolnej liczby przystanków, oznaczenia ich jako załadunek lub rozładunek. Odcinki pomiędzy nimi można zdefiniować jako kilometry płatne albo niepłatne. Fracht może być udostępniany zainteresowanym w formie linku lub zadania.

Na szczególną uwagę zasługuje możliwość wysłania informacji o frachcie do kierowcy. Jeśli ten posiada nawigację frachtero.com, zagwarantowana jest interakcja (wysyłanie powiadomień) pomiędzy kierowcą a spedytorem. Ten ostatni może zatem monitorować postępy w realizacji zadania. System wysyła powiadomienia, jeśli kierowca opuści wyznaczony korytarz. Jeżeli spedytor korzysta z aplikacji Google Maps, bez problemu otworzy na niej zaplanowaną trasę, a odbiorca ładunku może otrzymać link z możliwością śledzenia pojazdu.


Oferta frachtero.com obejmuje również prostą w obsłudze tzw. tunelową nawigację zadaniową, która uwzględnia parametry pojazdu, takie jak masa, długość, wysokość, szerokość. Dostępne są dwa tryby jej użytkowania: swobodna nawigacja lub realizacja zadań. W trybie zadaniowym kierowca otrzymuje wytyczne spedytora i inne potrzebne informacje na miejscu rozładunku/załadunku, a spedytor wie, czy wszystko idzie zgodnie z planem.

Szybkie i trafne decyzje przynoszą oszczędności

Na cenę frachtu wpływa wiele czynników, m.in. koszty paliwa, które zależą od długości trasy, ukształtowania terenu, masy i rodzaju pojazdu czy warunków drogowych, opłat drogowych oraz wynagrodzenia kierowcy. Spedytor musi podjąć decyzję o opłacalności frachtu przed przyjęciem ładunku, często w bardzo krótkim czasie. Dzięki serwisowi internetowemu frachtero.com jego czas decyzji skraca się do minimum, a oszczędności wynikające z wyboru optymalnej trasy stają się faktem.

WYPRÓBUJ 7 DNI BEZ OPŁAT!

DANE DO KONTAKTU
Michał, tel. 668 972 629
michal.pirecki@frachtero.com
hello@frachtero.com
Do ulubionych


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels