Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Niemiecka branża transportowa przeciwna gigaciężarówkom
Utworzona: 2023-11-05

Rządowy projekt rozporządzenia przewiduje wydłużenie możliwości rejestracji tego typu pojazdów do 31 grudnia 2026 r. Cztery stowarzyszenia branżowe skrytykowały ten pomysł opowiadając się za dotychczasowymi przepisami, które dopuszczają rejestracje jedynie do końca tego roku.

W umowie koalicyjnej rząd zgodził się na przeniesienie większej części transportu z dróg na kolej oraz zwiększenie udziału towarowego transportu kolejowego do co najmniej 25%. do 2030 r. (2022 r.: 19,8 proc.). Jednak korzystania z ponadgabarytowych ciężarówek, takich jak zestawy typu 1, jest sprzeczne z celem polityki transportowej.

Gigaciężarówki mogą przewozić więcej ładunku niż tradycyjne ciężarówki przy jedynie nieznacznie wyższym kosztach operacyjnych. Dzięki temu transport drogowy staje się tańszy, co z kolei skłania firmy do rezygnacji z transportu kolejowego na rzecz transportu drogowego. Kolejną poważną kwestią jest brak kompatybilności długich naczep z transportem kombinowanym, w którym jednostki ładunkowe takie jak kontenery czy naczepy transportowane są drogą lądową do stacji przeładunkowej i tam ładowane na wagony, którymi pokonują większą część trasy. Ciężarówki są ponownie wykorzystywane tylko na ostatnich kilku kilometrach, aby dowieźć ładunek do miejsca przeznaczenia. W ten sposób, transport kombinowany jest wielokrotnie bardziej przyjazny dla środowiska i klimatu niż dalekobieżny transport ciężarowy. Jest też znacznie bezpieczniejszy, omija korki i odciąża infrastrukturę drogową. Z tych względów należy wykorzystać wciąż jeszcze w znacznym stopniu nie wykorzystany potencjał transportu kombinowanego.

Obecnie wydłużone naczepy (14,98 m) nie nadają się do transportu kombinowanego i stosowanej w nim technologii załadunku. Aby możliwe było ich wykorzystanie w ramach istniejącego systemu intermodalnego konieczne jest opracowanie specjalnego wariantu naczepy o następujących cechach konstrukcyjnych:
• składane zabezpieczenie przeciwnajazdowe
• dostosowana rama pojazdu z tyłu
• zmniejszona wysokość wnętrza (2,70 m zamiast 3,00 m)

Zmniejszona wysokość wnętrza zmniejsza objętość transportową wydłużonej naczepy ze 111 m³ do 100 m³ – co oznacza, że pomimo większej długości, całkowita objętość jest w rzeczywistości o jeden metr sześcienny mniejsza niż w przypadku konwencjonalnej naczepy przystosowanej do transportu kombinowanego o standardowej długości 13,60 m i wysokości wewnętrznej 3 m. Jednak nawet takiej specjalnej wersji wydłużonej naczepy o zmniejszonej objętości nie można załadować do standardowych wagonów dwukieszeniowych stosowanych w kolejowym transporcie towarowym. Nadaje się do tego tylko kilka serii prostych wagonów kieszonkowych.

Podsumowując, wysokie dodatkowe koszty zakupu, niedostateczna objętość i niekompatybilność z nowoczesnymi wagonami kolejowymi sprawiają, że wariant wydłużonej naczepy nadającej się do transportu kombinowanego jest wyjątkowo nieatrakcyjny ekonomicznie dla firm transportowych. W związku z tym w praktyce długie ciężarówki typu 1 są używane prawie wyłącznie w ruchu drogowym.

Z kolei konwencjonalne naczepy o długości 13,60 m są standardem w całej Europie i można je z łatwością wykorzystać w kombinowanym transporcie drogowo-kolejowym. Ze względu na szeroką gamę innowacyjnych wagonów kolejowych w Europie, naczepa o długości 13,60 m jest najszybciej rozwijającym się typem kontenera w transporcie komercyjnym. Dopuszczenie przedłużanych naczep to nie tylko doprowadzi do obniżenia wartości tych tysięcy wagonów kolejowych, ale będzie podważy promowaną w ostatnich latach standaryzację w transporcie kombinowanym. Właściwe jest zatem, aby Niemcy zobowiązały się do uproszczenia transportu towarowego w całej Europie i nie przedłużały możliwości rejestracji długich pojazdów ciężarowych typu 1 na kolejne lata.

Zamiast tego, Ministerstwo Transportu powinno skorzystać z okazji, aby dostosować istniejące wydłużane naczepy do wymogów transportu kombinowanego. Trudno też zrozumieć dlaczego w przepisach regulujących wyjątki wciąż jest mowa o tym, że w transporcie kombinowanym do przeładunku na kolej musi nadawać się tylko jedna jednostka ładunkowa. Tymczasem długie ciężarówki typu 2-5 zwykle przewożą co najmniej dwie jednostki ładunkowe.
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
MWB Trans - Mariusz Wieczorek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels