Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Problem z tachografami - przewoźnicy nie chcą płacić za nie swoje błędy

Utworzona: 2023-10-02


Hiszpańska Federacja Transportu Drogowego FETRANSA jest zaniepokojona faktem, że producenci i właściwe organy nie wykazały się zapobiegliwością w związku z wejściem w życie obowiązku stosowania inteligentnego tachografu drugiej generacji. Przewoźnicy nie chcą płacić za nie swoje błędy.

Przypomnijmy. W ocenie Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego (IRU), opóźnienia w dostawach tachografów inteligentnych drugiej generacji mogą uniemożliwić rejestrację w Europie 20-40 tys. nowych samochodów ciężarowych do końca tego roku. W związku z tym IRU zwróciła się do Komisji Europejskiej o wprowadzenie okresu przejściowego do końca bieżącego roku. W tym okresie, według postulatu IRU, powinny być dopuszczone do rejestracji równolegle pojazdy z tachografami najnowszej generacji (Smart 2) oraz poprzedniej (Smart 1). Te starsze byłyby dopuszczone do użytkowania pod warunkiem, że do końca okresu przejściowego pojazdy zostałyby wyposażone w urządzenia najnowszej generacji.

Powstaje jednak pytanie - kto zapłaci za wymianę tachografu Smart 1 na Smart 2, jeśli ten pierwszy, z powodu niedoboru urządzeń nowej generacji na rynku, będzie musiał być czasowo zainstalowany zamiast docelowego? Według federacji FETRANSA nie byłoby rozsądne, aby koszty związane z wymianą lub adaptacją tachografu w przypadku ciężarówek zarejestrowanych w okresie od 21 sierpnia do końca br. ponosili przewoźnicy. Powód jest oczywisty - to nie firmy transportowe są odpowiedzialne za brak zapobiegliwości producentów urządzeń i decydentów oraz "poślizg" w tej sprawie. Tym bardziej, jeśli weźmie się pod uwagę kolejki, które z pewnością wystąpią w związku z koniecznością wymiany tachografów, co może również spowodować wzrost ceny urządzeń.

Przedstawicieli federacji FETRANSA nie przekonują wyjaśnienia, że niewystarczająca podaż tachografów jest skutkiem braku komponentów, zwłaszcza mikroprocesorów. Federacja domaga się, aby w przypadku konieczności wprowadzenia zmian lub adaptacji w tachografach zamontowanych w samochodach ciężarowych zarejestrowanych w okresie od 21 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. - koszty tych operacji pokryli producenci urządzeń.

Źródło: FETRANSA
Zdjęcie: Stoneridge Electronics
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels