Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Wyższe opłaty zmniejszą liczbę pustych przejazdów - holenderskie propozycje
Utworzona: 2023-09-27

Aby sektor transportu stał się bardziej wydajny, potrzebne są silniejsze zachęty cenowe i zmiana kulturowa. Takie wnioski płyną z holenderskiego badania efektywności logistyki.

Badanie zostało przeprowadzone w Holandii przez CE Delft na zlecenie Natuur & Milieu. Organizacja ekologiczna podkreśla, że ​​zachęta finansowa, taka jak wyższy podatek od samochodów ciężarowych, zwiększy zapotrzebowanie na bardziej efektywną logistykę. Dlatego Natuur & Milieu opowiada się za podniesieniem średniej stawki podatku od samochodów ciężarowych z 15 centów za km do 30 centów za km. Stawki powinny być porównywalne z tymi obowiązującymi w krajach sąsiadujących, a przy obecnej stawce daleko do równowagi cenowej. Dodatkowo, zwrócono uwagę, że poziom cyfryzacji i kultura panująca w branży stanowią istotne bariery uniemożliwiające wprowadzenie szeregu działań. Na przykład łączenie ładunków w pakiety lub stosowanie różnych metod można osiągnąć tylko wtedy, gdy firmy ustalą różne priorytety i będą współpracować, a obecnie nie jest to część kultury korporacyjnej. Pomocna mogłaby być wymiana danych mająca na celu odkrycie możliwości współpracy między przedsiębiorstwami w celu ograniczenia kilometrów transportu.

Ponad połowa (55%) pojemności poruszających się pojazdów ciężarowych nie jest wykorzystywana. Duża liczba ciężarówek jeździ obecnie pusta lub prawie pusta i to musi się zmienić. Zwiększenie współczynnika obciążenia zapewnia przejechanie mniejszej liczby kilometrów. Będzie to miało pozytywny wpływ nie tylko na emisję CO2, azotu i cząstek stałych, ale także na walkę z korkami i bezpieczeństwo na drogach. Od 2026 r. rząd holenderski chce zwrócić sektorowi dochód z podatku od ciężarówek w wysokości około 250 mln euro rocznie, aby wspierać zrównoważony rozwój.

Źródło: Natuur & Milieu
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels