Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA


Wspólne kontrole inspektorów z Polski, Niemiec, Belgii oraz Estonii
Utworzona: 2023-09-28

Funkcjonariusze w trakcie działań skontrolowali ponad 50 pojazdów i stwierdzono między innymi szereg naruszeń związanych z czasem pracy kierowców, stanem technicznym pojazdów oraz poprawnością zabezpieczenia przewożonego ładunku. Ujawniono także 5 ingerencji w działanie urządzeń rejestrujących czas pracy kierowców oraz 3 przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej pojazdów.

Na zaproszenie estońskiej Policji i Straży Granicznej oraz Europejskiego ds. Urzędu Pracy (ELA), funkcjonariusze z Polski, Niemiec, Belgii oraz Estonii wzięli udział we wspólnych kontrolach drogowych w Tallinie. Współpraca miała na celu wymianę doświadczeń związanych z kontrolą czasu pracy, jazdy i odpoczynku kierowców, wykrywaniem manipulacji w tachografach, kontrolą stanu technicznego pojazdów oraz sprawdzeniem ich mas i wymiarów. Funkcjonariusze estońskiej inspekcji pracy również dokładnie przyjrzeli się kwestiom związanym z delegowaniem zagranicznych kierowców. Uczestnicy otrzymali możliwość zapoznania się w praktyce z procedurami i sprzętem wykorzystywanym przez służby estońskie podczas codziennej pracy.

Ta inicjatywa pozwoliła uczestnikom porównać metody i zakres czynności kontrolnych stosowane w różnych krajach, co z pewnością przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa transportu drogowego na europejskich drogach. Główny Inspektorat Transportu Drogowego skupia swoje starania na poprawie poziomu bezpieczeństwa na polskich i międzynarodowych drogach, a taka współpraca stanowi istotny krok w tym kierunku.


Źródło: GITD
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels