Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

INELO

Problemy z kartami w nowych smart tachografach

Utworzona: 2023-09-23


Od sierpnia br. roku obowiązuje montaż tachografów inteligentnych drugiej wersji w nowych ciężarówkach, które od 2025 roku staną się podstawowym wyposażeniem we wszystkich pojazdach ciężarowych w transporcie międzynarodowym. Chociaż miał być ułatwieniem dla firm transportowych, to w praktyce może być nieco inaczej.

Okazuje się, że najnowsza wersja tachografów inteligentnych automatycznie rejestruje wszystkie dane, ale tylko na kartach kierowców G2V2, które w obiegu są od niedawna. Jakie więc informacje nie są zapisywane na kartach kierowców, wydanych przed sierpniem bieżącego roku? I jakie jest tymczasowe rozwiązanie dla firm transportowych, aby uniknąć kar i nie mieć problemów z inteligentnymi tachografami ani kartami kierowców?

Nowe tachografy inteligentne G2V2 – funkcje

Inteligentne tachografy G2V2 mają dodatkowe funkcje, które ułatwiają pracę kierowców, a także ich rozliczanie w firmie transportowej. Dodatkowo mają możliwość automatycznego rejestrowania granic, co oznacza, że kierowcy są zwolnieni z konieczności zatrzymywania się na granicy, by dokonać wpisu kraju. Pozwalają na rejestrowanie załadunków i rozładunków w pamięci tachografu, jak i na karcie kierowcy. Należy zaznaczyć, że nowe karty kierowców będę mieć większą pamięć, ponieważ od końca 2024 roku dwukrotnie zwiększy się liczba dni, podlegających kontroli. Oznacza to, że inspektorzy będą mogli sprawdzać aktywność kierowcy nie z 28 dni jak dotychczas, a z 56 dni.

Problemy z kartami kierowcy

Zgodnie ze zaktualizowanym rozporządzeniem UE 165/2014 kierowcy, dysponujący pojazdem, który jest wyposażony w inteligentny tachograf G2V2, nie muszą samodzielnie wpisywać przekroczeń granic. Dane o nich są automatycznie zapisywane, ale wyłącznie w pamięci tachografu oraz na nowych kartach kierowcach, czyli wydanych dopiero po 21 sierpnia 2023 roku. Na chwilę obecną nowe tachografy automatycznie nie zapisują informacji o przekroczeniach granic ani o załadunkach i rozładunkach na kartach kierowców w wersjach wcześniejszych (G1 i G2V1). Potwierdzają to testy przeprowadzone przez ekspertów Inelo. Brak zapisu wszystkich danych na karcie kierowcy może być związany z poważnymi konsekwencjami dla firmy transportowej. Jeśli kierowca nie będzie miał zarejestrowanych przekroczeń granic, to może otrzymać karę od inspektorów w czasie kontroli drogowej. Dodatkowo, przedsiębiorcy transportowi mogą mieć również problemy z rozliczaniem wynagrodzeń kierowców, ponieważ dane dotyczące przekroczeń granic są potrzebne do wyliczenia tzw. wirtualnych diet, czyli ulg, które przysługują kierowcom w przewozach międzynarodowych.

Rozwiązanie dla firm transportowych

Z racji tego, że problemy z zapisem wszystkich danych na kartach kierowców pojawiły się niedawno, to jeszcze czekamy na oficjalne wyjaśnienia tej sytuacji. Co zatem mogą teraz zrobić firmy transportowe, aby uniknąć dotkliwych kar? Eksperci Inelo zalecają dalsze ręczne rejestrowanie przekroczeń granic przez kierowców. Oznacza to bezpośrednie zatrzymanie się kierowcy na granicy lub zaraz po jej przejechaniu i dokonanie wpisu kraju do tachografu. Na ten moment jest to najbezpieczniejsza metoda. Mowa tutaj o przypadkach kierowców, mających do dyspozycji pojazd z nowym smart tachografem G2V2 i kartą kierowcy, która została wydana przed sierpniem 2023 roku. W sytuacji, gdy kierowca się nie zatrzyma i nie wprowadzi kraju na granicy, a zmieni ciężarówkę i będzie miał kontrolę drogową, to inspektorzy na podstawie danych pobranych karty, nie będą mogli określić, jaki tachograf był używany we wcześniejszym pojeździe ani przez jakie granice przejechał kierowca. W konsekwencji takie zdarzenie naraża przedsiębiorstwo transportowe na karę.

Warto dodać, że aktualnie nie można wymienić kartę kierowcy na jej najnowszą wersję ze względu na brak odpowiednich do tego regulacji na poziomie krajowym. Oznacza to, że na ten moment nie ma procedury, która zezwoliłaby wymieć kartę kierowcy ze względu na samą chęć posiadania karty kierowcy o wersji G2V2. Kartę można wymienić wyłącznie w kilku przypadkach – gdy kończy się jej ważność, gdy zostanie zgubiona, skradziona lub uszkodzona, a także gdy zmienią się dane personalne kierowcy.

Źródło: INELO
Do ulubionych INELO
FIRMOWY SPOTLIGHT
Wega Agencja celna


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels