Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Wzrost przychodów pomimo spowolnienia w europejskim sektorze transportowym

Utworzona: 2023-09-18


Grupa Wielton utrzymała zbliżony poziom sprzedaży wolumenowej do pierwszej połowy 2021 r., pomimo mniejszego zapotrzebowania na usługi transportowe i budowlane, wysokie koszty prowadzenia działalności oraz brak wykwalifikowanych kierowców zawodowych, które wpłynęły na odkładanie decyzji zakupowych przez klientów.

Pomimo trudnego otoczenia rynkowego i wyraźnego spowolnienia w europejskim sektorze transportowym, utrzymaliśmy pozytywny trend na poziomie przychodów ze sprzedaży i wyniku EBITDA. Osiągnęliśmy satysfakcjonującą sprzedaż wolumenową, jednak jesteśmy świadomi, że to czas dalszej koncentracji na kliencie i pozyskiwaniu kontraktów. Jednocześnie zwiększamy dyscyplinę kosztową i redukujemy koszty produkcji, m.in. realizując projekty oszczędnościowe w spółkach Grupy. Dobra kondycja finansowa pozwala nam na kontynuację projektów inwestycyjnych, a poziom wydatków dostosowujemy do aktualnej sytuacji rynkowej. Mamy świadomość, że dalszy rozwój pozwoli Grupie Wielton skutecznie reagować na zmiany i ryzyka rynkowe zarówno w kolejnych kwartałach 2023 r., jak i w dłuższej perspektywie mówi Paweł Szataniak, Prezes Zarządu Grupy Wielton.
W pierwszej połowie 2023 r. skonsolidowane przychody Grupy Wielton wyniosły 1 701,2 mln zł, rosnąc rdr. o 4 proc. Firma sprzedała 10 762 sztuk pojazdów, o 10 proc. mniej niż w pierwszych, sześciu miesiącach 2022 r. Pomimo mniejszego zapotrzebowania na usługi transportowe i budowlane, wysokie koszty prowadzenia działalności oraz brak wykwalifikowanych kierowców zawodowych, które wpłynęły na odkładanie decyzji zakupowych przez klientów, Grupa utrzymała zbliżony poziom sprzedaży wolumenowej do pierwszej połowy 2021 r. (10 910 sztuk pojazdów). Największy, wynoszący 48 proc., udział w portfelu sprzedaży miały naczepy uniwersalne. Z kolei najwyższy wzrost sprzedaży, w portfolio Grupy, odnotowały zestawy przestrzenne.

W tym samym okresie wynik EBITDA Grupy Wielton wyniósł 108,5 mln zł wobec 97,6 mln zł w 2022 roku (wzrost o 11 proc.) oraz 91,6 mln zł w 2021 r. Marża EBITDA osiągnęła poziom 6,4 proc. wobec 6,0 proc. rok wcześniej. Wskaźnik długu netto/EBITDA został utrzymany na bezpiecznym poziomie wynoszącym 2,21. Zysk netto Grupy wyniósł 53,5 mln zł i jest to bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę fakt, że w pierwszym półroczu 2022 r. Grupa miała wiele zdarzeń jednorazowych.

W pierwszej połowie bieżącego roku obserwujemy znaczne schłodzenie popytu na naczepy na większości rynków europejskich. Ze spadkową tendencją rynkową będziemy mieć do czynienia przez najbliższe miesiące. Podobnie jak cała branża, stoimy przed wieloma wyzwaniami, ale jestem przekonany, że dzięki dywersyfikacji rynkowej, szerokiemu portfolio produktowemu i rozbudowanej sieci sprzedaży wypracujemy satysfakcjonujące wyniki. Naszą dużą przewagą konkurencyjną są także synergie produktowe w Grupie, dzięki którym jesteśmy w stanie szybko wprowadzić pojazdy do oferty kolejnych spółek. Z sukcesem wprowadziliśmy rozwiązania Guillén do oferty brytyjskiego Lawrence David, a obecnie wdrażamy produkty Wieltonu do portfolio hiszpańskiego Guillén. Efekt synergii sukcesywnie rozszerzamy o kolejne produkty i spółki, odpowiadając na bieżące potrzeby rynku dodaje Mariusz Golec, CEO Grupy Wielton.
Zdecydowana większość kluczowych spółek Grupy utrzymała pozycję wiodących graczy rynkowych w Europie. Poziom rejestracji francuskiej spółki Fruehauf, wyniósł 2 216 szt., o prawie 11 proc. mniej niż w pierwszej połowie 2022 roku. Z udziałami wynoszącymi 19,4 proc. (20,0 proc. w pierwszych sześciu miesiącach ub.r.) spółka zachowała pierwsze miejsce na rynku francuskim, który zmalał o ok. 8 proc. rdr. Sprzedaż produktów marki Fruehauf zmniejszyła się o 13,0 proc. do 2 273 szt. Spółka utrzymała przychody na podobnym poziomie, wynoszącym 384,1 mln zł (wzrost o 0,2 proc.), jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wyniki spółki pozostawały pod presją wyhamowywania rynku francuskiego. Fruehauf kontynuuje działania naprawcze i realizuje projekty optymalizacyjne mające na celu poprawę efektywności organizacji. W ich wyniku spółka zwiększyła już swoje moce produkcyjne i zdigitalizowała proces logistyczny. Trwają przygotowania do prezentacji nowej odsłony Fruehauf’a na targach Solutrans w miejscowości Lyon.

Spółka Wielton zakończyła pierwszą połowę 2023 roku na pozycji trzeciego gracza rynku polskiego z udziałami na poziomie 14,2 proc. (15,5 proc. w pierwszych, sześciu miesiącach 2022 r.). Rynek w Polsce aktualnie ustabilizował się na poziomie sprzed roku (wzrost rdr. o 0,4 proc.). Rejestracje produktów spółki wyniosły 2 006 szt., czyli ok. 8 proc. mniej niż w pierwszej połowie 2022 roku, a ich sprzedaż spadła o 9,0 proc. do 2 692 szt. Przychody spółki wzrosły rdr. o 6,3 proc. do 357,1 mln zł. W Polsce obserwowana jest kontynuacja odkładania decyzji zakupowych ze względu na spadek popytu na usługi transportowe. Niezmiennie od ubiegłego kwartału spada zainteresowanie klientów naczepami kurtynowymi na rzecz chłodni, których spółka jeszcze nie posiada w swojej ofercie. Dużym zainteresowaniem cieszą się natomiast naczepy wywrotki, których liderem sprzedaży w Polsce pozostaje Wielton.

Spółka Lawrence David prognozuje poziom rejestracji własnych pojazdów wynoszący 1 471 sztuk, czyli 10 proc. mniej niż w pierwszej połowie 2022 roku, co przekłada się na drugą pozycję na rynku brytyjskim. W Wielkiej Brytanii nie ma aktualnie dostępnych danych dotyczących rejestracji naczep za pierwszą połowę 2023 roku. W omawianym okresie sprzedaż produktów spółki zmniejszyła się o 10,5 proc. rdr. do 1 928 szt. Przychody spółki wzrosły rdr. o 11,5 proc. do 291,8 mln zł. Rynek transportowy w Wielkiej Brytanii zmaga się z dużym niedoborem kierowców zawodowych, który pogłębił się po Brexicie. Firma Lawrence David skoncentrowała się w pierwszej połowie roku na budowaniu marży poprzez dostarczanie produktów spersonalizowanych, odpowiadających na potrzeby branży.

Spółki Langendorf i Wielton GmbH wypracowały 7. miejsce na rynku niemieckim, który zmalał o 8,6 proc. Sprzedaż produktów obu spółek zmniejszyła się o 6,6 proc. do 904 szt. w pierwszej połowie 2023 r., co przełożyło się na spadek rdr. przychodów o 11,0 proc. do 184,8 mln zł. Wypracowane wyniki w Niemczech są następstwem zastoju w branży budowlanej, a także trudnej sytuacji firm transportowych związanej z wysokim poziomem inflacji i rosnącymi kosztami prowadzenia działalności. Spada popyt na inloadery i wywrotki, a klienci przesuwają decyzje zakupowe w oczekiwaniu na dotacje rządowe.

Piąte miejsce na rynku utrzymały spółki z regionu CEE z udziałami na poziomie 5,4 proc., pomimo spadku rejestracji o 10 proc. rdr. do 577 szt. Rynek ten zmniejszył się o ponad 2 proc. Sprzedaż wolumenowa Wieltonu w pierwszej połowie br. spadła o 4,9 proc. do 813 szt., a przychody, wynoszące 114 mln zł, utrzymały się na poziomie z analogicznego okresu 2022 r. (spadek o 0,2 proc. rdr.). W regionie CEE obserwuje się zastój w branży budowlanej, w wyniku czego znacząco spadło zainteresowanie wywrotkami stalowymi. Wielton pozostaje jednak liderem sprzedaży naczep kurtynowych na Słowacji.

Pomimo hamującego rynku włoskiego, spółka Viberti utrzymała 5. pozycję z udziałami na poziomie 6,4 proc. Sprzedaż wolumenowa produktów spółki zwiększyła się o 3,1 proc. do 505 szt. przekładając się na wzrost przychodów rdr. o 18,6 proc. do 76,4 mln zł. Włoskie firmy transportowe zmagają się ze spadkiem popytu na ich usługi oraz wysokimi kosztami prowadzenia działalności. Viberti planuje wzmocnić swoją obecność w krajach Bliskiego Wschodu. Z kolei udziały rynkowe hiszpańskiej spółki Guillén wyniosły 2,2 proc., co dało jej 7 miejsce na rynku. Sprzedaż pojazdów Guillén zmniejszyła się o 24,3 proc. do 240 szt., w pierwszej połowie 2023 r., co przełożyło się na zmniejszenie rdr. przychodów o 7,8 proc. rdr. do 34,5 mln zł. Na rynku tym, hamującym o ok. 7 proc. rdr., zaobserwowano spadek popytu wśród firm transportowych wynikający ze wzrostu stóp procentowych oraz niepewności związanej z publikacją zmian w przepisach dotyczących dopuszczenia do ruchu publicznego pojazdów o większych gabarytach. Klienci wstrzymują większość przetargów i zakupów. Spółka Guillén zacieśnia współpracę z brytyjskim Lawrence David, dostarczając im pierwsze naczepy podkontenerowe. Wprowadziła także rozwiązania Wieltonu do oferty, zwiększając swoją konkurencyjność na rynku. Podpisała również umowę dystrybucyjną z nowym dealerem portugalskim.

Źródło: Wielton
Do ulubionych
FIRMOWY SPOTLIGHT
LINK Sp. z o.o.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels