Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Przyszłość europejskiego transportu ciężarowego będzie się opierać na energii elektrycznej
Utworzona: 2023-09-13

Ale czy sieci energetyczne UE będą w stanie obsłużyć znaczne dodatkowe obciążenie wynikające z rosnącej floty elektrycznych ciężarówek? Aby się tego dowiedzieć, Europejska Federacja Transportu i Środowiska zleciła przeprowadzenie ankiety wśród operatorów systemów dystrybucyjnych w pięciu państwach członkowskich UE.

Chociaż niektóre publiczne węzły ładowania będą wymagały przyłączy sieciowych o mocy 30 MW i większej, badanie pokazuje, że sieci dystrybucyjne wymagają inwestycji, aby nie stały się przeszkodą na drodze do elektryfikacji. Nie należy zapominać, że instalacja połączeń sieciowych o odpowiedniej mocy jest czasochłonna. Aby zapewnić terminowe udostępnienie połączeń wymagających wzmocnienia i/lub rozbudowy sieci, niezwykle ważne jest, aby wszystkie zainteresowane strony podjęły działania już teraz.

Wszystkie strony zaangażowane w rozbudowę infrastruktury ładowania (rządy, operatorzy punktów ładowania, operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych) powinny jak najszybciej rozpocząć planowanie, aby zaspokoić zarówno obecne jak i przyszłe potrzeby dotyczące ładowania akumulatorowych ciężarówek elektrycznych. Wymaga to:
👉 analizy przyszłego zapotrzebowania i miejsca jego wystąpienia,
👉 podnoszenia świadomości operatorów sieci na temat tego, co to przyszłe zapotrzebowanie będzie oznaczać dla ich planów rozbudowy sieci,
👉 przyspieszenia procedur administracyjnych i wydawania zezwoleń,
👉 odejścia od myślenia silosowego na rzecz działań, w które zaangażowani są wszyscy interesariusze.

Jak wskazuje Europejska Federacja Transportu i Środowiska, kluczem do pomyślnego i terminowego stworzenia infrastruktury ładowania pojazdów ciężarowych jest wiedza o tym, kiedy i gdzie wystąpi zapotrzebowanie. Wiele krajów, w tym Niemcy, rozpoczęło prace nad opracowaniem planów rozwoju opartych na przewidywanym popycie. Ambitne normy dotyczące emisji CO2 dla pojazdów ciężarowych są zatem niezbędne, aby informować zainteresowane strony o popularności i liczbie rejestrowanych bezemisyjnych pojazdów ciężarowych na drogach UE w latach 2025, 2030, 2035 i później.

Źródło: Europejska Federacja Transportu i Środowiska
grafika poglądowa
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
ADAR Sp. z o.o.


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels