Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

Więcej czasu na wymianę pojazdów wykorzystywanych przy szkoleniach kierowców kategorii C+E
Utworzona: 2023-08-17

Ministerstwo Infrastruktury zareagowało na głosy przedsiębiorców. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz wielokrotnie podejmował liczne interwencje mające na celu ochronę słusznych praw przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

W 2019 roku wydane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, które wprowadziło zmiany w zakresie wymogów, co do pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i egzaminowania w odniesieniu do kategorii prawa jazdy C+E.

Rozporządzenie to uchyliło obowiązek wykorzystywania do nauki jazdy i egzaminowania w zakresie tej kategorii zespołu pojazdów składającego się z samochodu ciężarowego i przyczepy . Jednocześnie w nowym pkt 11 wprowadzono obowiązek wykorzystania w takim przypadku zespołu pojazdów składającego się z ciągnika siodłowego z naczepą. W Rozporządzeniu zmieniającym ustalono okres obowiązywania dotychczasowych regulacji do 31 grudnia 2024 r.

W ubiegłym roku Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców interweniował w Ministerstwie Infrastruktury przekazując krytyczne uwagi przedsiębiorców do omawianych zmian. Na skutek merytorycznej argumentacji oraz starań zarówno Rzecznika jak i przedsiębiorców w Ministerstwie Infrastruktury podjęto prace nad nowelizacją Rozporządzenia zmieniającego , które zmierzają do wydłużenia terminu stosowania dotychczasowych regulacji, jeśli chodzi o wymogi, co do pojazdów przeznaczonych do szkolenia i egzaminowania osób w zakresie prawa jazdy kategorii C+E. Zmiana motywowana jest koniecznością zapewnienia czasu na dostosowanie się krajowych ośrodków szkolenia kierowców do nowych wymagań oraz konieczności wymiany posiadanego taboru pojazdów i poniesienia znacznych wydatków na ich zakup. Dla małych przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców obowiązek wymiany pojazdów dotychczas stosowanych przy szkoleniach kategorii C+E wiąże się z nieproporcjonalnie dużymi wydatkami (kosztem zakupu innych pojazdów).

❗Jeśli przygotowywana zmiana wejdzie w życie, przedsiębiorcy prowadzący ośrodki szkolenia zyskają dodatkowe dwa lata na wymianę taboru, gdyż termin stosowania dotychczasowych regulacji ma zostać przesunięty z 31 grudnia 2024 r. na 31 grudnia 2026 r.

Źródło: Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
MWB Trans - Mariusz Wieczorek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels