Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

1700 pojazdów MAN dla austriackiego Urzędu Zamówień Federalnych
Utworzona: 2023-08-12

W ciągu 7 lat obowiązywania umowy niemiecki producent samochodów ma dostarczyć ok. 1700 pojazdów dla klientów z sektora publicznego.

Firma MAN została wybrana w dwuetapowym postępowaniu negocjacyjnym dotyczącym samochodów ciężarowych z zabudową komunalną. Umowa ramowa została zawarta na przełomie marca i kwietnia. MAN jest generalnym wykonawcą dziewięciu kategoriach i podwykonawcą zabudów zamiatarki w dwóch. Jeśli chodzi o pojazdy będące przedmiotem przetargu, w tym np. pojazdów do prac zimowych, śmieciarek i samochodów do czyszczenia kanalizacji w różnych wersjach, wywrotek i platform z dźwigiem lub bez, wymiennych pojazdów do załadunku, zamiatarek lub pojazdów specjalnych i uprzywilejowanych, dział sprzedaży MAN na rzecz podmiotów publicznych jest bardzo dobrze przygotowany. Dzięki znakomitej pracy całego zespołu konkurencyjne oferty zostały przygotowane i złożone w terminie. W trudnej procedurze przetargów dotyczących zamówień publicznych trzeba było zaangażować i skoordynować ponad 20 poddostawców. Zawarcie umowy ramowej oznacza, że MAN może kontynuować poprzednią umowę ramową, która obowiązywała przez pięć lat.

Źródło: MAN
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

Photo by Josh Hild from Pexels