Josephs.ScotBorowiak Properties Ltd

REKLAMA


Co dalej ze zużytym akumulatorem?
Utworzona: 2023-07-24

Wraz z rozwojem transportu elektrycznego w przyszłości należy spodziewać się dużego wzrostu zużytych baterii.

Po pierwszym użyciu baterii w ciężarówce, autobusie lub furgonetce istnieje szereg możliwości jej dalszego wykorzystania: ponowne użycie w pojeździe (tzw. drugie użycie), użycie do innych celów, np. jako stacjonarnego magazynu buforowego lub, w ostateczności, recykling w celu odzyskania cennych surowców. Spośród tych alternatyw regeneracja elementów baterii do ponownego użycia stanowi alternatywę ekologiczną i ekonomiczną. Taki jest właśnie cel nowego projektu badawczego REVAMP. Projekt jest finansowany przez niemieckie Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu (BMWK) ze środków programu „Badań w zakresie priorytetowego finansowania produkcji ogniw akumulatorowych”. Celem jest zwiększenie stopnia wykorzystania akumulatorów w drugim użyciu w Niemczech.
Pierwszym etapem procesu regeneracji, podobnie jak ma to miejsce w przypadku silników lub komponentów pojazdów, jest ocena stanu i zautomatyzowany demontaż zwróconych akumulatorów. Na tej podstawie przeprowadzane są następnie badania dotyczące ponownego przetwarzania, ponownego montażu, testowania i ponownego wprowadzenia baterii na rynek.

W projekcie REVAMP bierze udział Laboratorium Obrabiarek (WZL) oraz Instytut Energoelektroniki i Napędów Elektrycznych (ISEA) na Uniwersytecie RWTH w Aachen. Uczestnikiem projektu jest również Instytut Fraunhofera ds. Technologii Produkcji. Sektor przemysłu reprezentują następujące firmy: Bertrandt Technikum GmbH, Software AG, IBG Automation GmbH, BE-Power GmbH, Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG, Weidemann GmbH i MAN Truck & Bus SE jako lider konsorcjum.

Jednym z wyzwań związanych z regeneracją akumulatorów stosowanych w pojazdach użytkowych jest ich różny stan zużycia w momencie zwrotu. Dodatkowo dalszy proces komplikuje różnice w kształcie, konstrukcji i fakt, że baterie pochodzą od różnych producentów. Dlatego bardzo ważne jest, aby cały system regeneracji był zaprojektowany w sposób umożliwiający pracę z bateriami w różnym stanie i różnych charakterystykach.

Projekt badawczy jest realizowany w jedenastu pakietach roboczych. W oparciu o założenia metodologiczne i teoretyczne opracowywane są procedury oceny stanu baterii oraz planowania drugiego wykorzystania i drugiego życia. Na tej podstawie opracowane zostaną metody przygotowania elementów baterii na poziomie pakietu, modułu i ogniwa. Równolegle zaplanowany zostanie elastyczny, zautomatyzowany demontaż i ponowny montaż oraz stworzone zostaną odpowiednie elementy sterujące. W ramach projektu trwają też pracę na stworzeniem cyfrowego bliźniaka każdej baterii, który ma odwzorować jej cały cykl życia. Cyfrowy bliźniak zostanie również wykorzystany do oceny cyklu życia w oparciu o kluczowe dane, aby na tej podstawie ocenić decyzje podjęte w celu późniejszego wykorzystania akumulatorów, a także aby monitorować realizację celów zrównoważonego rozwoju podczas regeneracji. Uzyskane wyniki zostaną ostatecznie zweryfikowane w testach w centrum technicznym eMobility firmy MAN w Norymberdze.
Do ulubionych
PREZENTACJA FIRMY
LESZEK Transport i Spedycja Daniel Leszek


NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

NASZE WYWIADY

OPINIE

NASZE RELACJE

REKLAMA
Photo by Josh Hild from Pexels